Jump to content

ПРАЗНИЧНИ БЕСЕДИ


Ани

Recommended Posts

ПРАЗНИЧНИ БЕСЕДИ

__________________________________________________________________________

На празниците през годината, когато естествено са се създавали условия, Учителят е държал извънредни беседи, които впоследствие са издадени в отделни брошури. Всеки присъствуващ на тези беседи е съзирал в тях връзката с конкретния празник, но същественото си е оставало Живото Слово, прокарващо светла пътека към човешките души..

__________________________________________________________________________

ПЪТ НА МИСЪЛТА

Спасовден, 1921 г.

Всяка Божествена мисъл минава през три среди: материална, субстанциална и есенциална, т.е. през стомаха, дробовете и мозъка. От мозъка мисълта влиза в астралния свят дето минава пак през три среди. От астралния свят тя влиза в умствения свят, също през три среди. Обаче, мисълта и тук не спира. Тя влиза в причинния свят, в други три среди, крайно недостъпни за човека. И най-ученият човек не може да влезе в причинния свят. Tози е пътя на Божествените мисли, които слизат на физическия свят.***

ЧИСТ И СВЕТЪЛ

5 април 1926 Празник на залесяването

Знание без светлина остава неразбрано.

Здраве без чистота е непостижимо.

Имате ли чистота, вие сте богати.

Имате ли светлина, вие сте пак богати.***

ОТВОРЕНИТЕ ОЧИ

31 декември 1927

Имайте предвид, че изтеклата 1927 година, беше сляпа по отношение вас и вашите постъпки, но настъпващата 1928 година има две очи. А всяка година, която има две очи, тя зорко бди върху делата на хората. И тъй, ако очите ви са отворени, вие ще използувате разумно богатствата, които Бог ще ви изпрати през новата година.***

ИЗГРЕВИТЕ НА СЛЪНЦЕТО

22 март 1928 г.

Наблюдавайте как постъпва слънцето и се старайте да придобиете неговия характер. Питам: слънцето интересува ли се от мнението, което хората имат за него? Като изгрее сутрин слънцето, започва да раздава навсякъде и на всички като казва: нека дойдат всички които се нуждаят от мене!***

ТИХИЯТ ГЛАС

31 декември 1928

Sila_i_Jivot_1992_3_4_27.jpg?fbclid=IwAR

Факсимиле от "Новият ден"

Тази година аз ви пожелавам да чуете тихия глас на Господа във вас. Той носи красивото, великото, мощното в света. Когато тихият глас дойде в човека, тогава неговият характер е създаден вече, тогава се проявява и неговата сила. Тихият глас прави човека силен и богат.***

ОБЩЕНИЕ С БОГА

23 ноември 1930

Благородството на човешката душа зависи от мисълта му за Бога. Във всички положения на живота си, и в радости, и в скърби, ние трябва да си спомняме за Бога. Вън от Бога никакво възпитание, никакво благородство, никаква наука, никаква религия, никакви изкуства и занаяти, нищо не съществува.***

ЖАЛ МИ Е ЗА НАРОДА

6 декември 1931

Под думата "народ" се разбира сбор от копнеещи души с пробудено съзнание, от които зависи бъдещето на човечеството. Тези души са носители на новото, за този народ именно, говори Христос.***

МАЙКАТА НА ВРЕМЕТО

1 януари 1932

Новата година, която иде може да бъде и щастлива и нещастна. Тя е щастлива по единствената причина, че сега иде майката, която от дълго време не е слизала на земята. Тя е нещастна по единствената причина, че децата и са изхарчили всичко, което тя им е оставила, Направили са големи дългове и днес трябва да плашат.***

ЕДИННИЯТ ЖИВОТ

22 март 1932

Най първо човек трябва да изучава езика на живота. Животът е изразен в множеството хора, животни, растения и минерали. Всички те представят форми на живота. Изучавате ли този език, вие ще видите какъв простор, каква велика област седи пред вас, която трябва да изследвате.***

РАЗУМНО РАЗБИРАНЕ

22 март 1934

Вашата задача на земята седи в това, да извършите онова, за което сте пратени. За тази цел всеки човек трябва да влезе в умствения свят, в света на мисълта, после той трябва да влезе в духовния свят, в света на любовта, в света на топлината; най-после той трябва да влезе в Божествения свят, да научи какво нещо е Волята Божия, и как трябва да се изпълнява.***

Sila_i_Jivot_1992_3_4_28.jpg?fbclid=IwAR

Факсимиле от "Да мисли"

ДА МИСЛИ!

22 март 1935 а.

Човек трябва да мисли! - Кога? - Всеки момент, всеки час, всеки ден. Простата философия на живота се Заключава в следното: да се научите да мислите. Които мисли, той ще се освободи от всички ограничения и страдания.***

ОТЕЦ МЕ ЛЮБИ

22 март 1936

Да имате любовта на Бога, това е великото в света. Човек не може да има никакви постижения докато не познава Великото в света, и докато Великото не го познава.***

БАЩА И СИН

1 януари 1937

Новата 1937 година, която сега настъпва ще бъде малко по-добра от тази, която изтече. Година 1936 представяше един разточителен син които направи много дългове. Сега иде бащата да изплати дълговете на своя син.***

НА СВОЕТО МЯСТО И НА СВОЕТО ВРЕМЕ

22 март 1937

Две важни неща се изискват от човека: всяко нещо да постави на своето място, и всяка идея да се роди и реализира на своето време.***

ДИГНИ ОДЪРА СИ

22 март 1938

“Стани, дигни одъра си и ходи!'' /Евангелие от Иоана 5:8/ Хората търсят богатства за да могат да платят на някого да дигне одъра им, а те да вървят след него. Човек трябва сам да дигне одъра си, да не очаква на никого. Той трябва да излезе от очаквателното положение, в което досега се е намирал.***

ГОЛЕМИЯТ БРАТ

31 декември 1938 г.

Новата година носи всички условия за добър живот Който иска да живее добре, да проявява своите добри мисли, чувства и постъпки, той ще намери благоприятни условия за това, именно, тази година. Новата година е за добрите хора. Тя носи благоприятни условия за посаждане на всичко, което ви е дадено.***

НОВИЯТ ДЕН

17 януари 1940

Новата епоха, която иде, можем да наречем епоха на възкресението. Възкресението не е нищо друго, освен оживяване на съзнанието на всички хора от Божествената Любов. В бъдеще всички хора ще се побратимят и ще образуват светещата раса на любовта. С тихи стъпки новото пристъпва към земята, както утринната зора, която показва идването на новия ден в света.***

_________________________________________________________

*** С този знак в настоящето издание са отбелязани всички текстове, които са на Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...