Jump to content

Съдържание


Ани

Recommended Posts

Съдържание

Предговор

Кратка биография на Крум Янакиев Въжаров

 

Част1

МОЯТ ПЪТ В ЖИВОТА

Как намерих Учителя

Къде е щастието?

Исторически предпоставки за идването на Учителя

Учителят Беинса Дуно (Петър Константинов Дънов)

Учението на Учителя

Школата на Учителя

Живата връзка с Учителя

Братският живот

 

Част II

ПРЕЖИВЯНО С УЧИТЕЛЯ

 

Част III

СПОДЕЛЕНИ МИГОВЕ С КРУМ ВЪЖАРОВ

Рилският живот

Мусаленският лагер

Опитности с Крум Въжаров

И тръгна Словото по света

Приятелите от Русия за Крум Въжаров

Ярмила Ментцлова

Паневритмията

Двадесет и едно упражнения

Приятелите на Крум Въжаров

Последни дни

Послеслов

Литература

Един велик закон гласи: ученикът не може да напредва без Учителя. Учителят е минал по този път, по който минава ученикът. Той е минал през всички изпити и страдания, през които минава човек на Земята, и затова може да помага. Ученикът има нужда от Учителя и от друго гледище. Каква е връзката между Учителя и ученика? Връзката не е само за придобиване на знания. Връзката между тях е мистична. Учителят обича ученика и ученикът има Любов към Учителя си. Тая Любов е най-важният фактор за развитието. При Любовта на Учителя към ученика Учителят дава нещо от себе си, а при любовта на ученика към Учителя ученикът се поставя в положението да възприема.

 

Учителят

 

Когато Учителят те приеме в школата, се създава жива връзка между ученика и Учителя. Приемането в школата не е формално, а именно това е образуването на тази жива връзка между ученика и Учителя.

 

Крум Въжаров-Вено

Jivata_vrazka_2.jpg

Учителят с учениците си на Рила

Посвещение

На тези, които съхраниха Живото Слово - братския живот -

и ни предоставиха тази привилегия да вкусим от него,

да черпим с пълни шепи любов, мъдрост, знание,

светлина, хармония и мир;

на тези скромни, знайни и незнайни братя и сестри,

учениците на Учителя,

посвещаваме с благоговение, с много обич и благодарност...

На тези, които ще дойдат след нас,

на тези, които ще познаят Живото Слово,

на тези, които ще направят живата връзка,

на тези с искрата Божия, които ще продължат пътя на Веригата,

посвещаваме с надежда и любов.

Благодарности

Най-искрено благодаря на Пенка Стефанова Кадиева-Божинова и на Григорий Жорж Кьосев за ценните съвети и за помощта, която ми оказаха при оформянето на книгата.

Благодаря на Петър Стоянов и на Атанаска Петкова за компютърния набор на текста.

Благодаря на Валя Панова за голямата помощ, която ми оказа при предпечатната подготовка на книгата.

Благодаря много на Румяна Маринова за редакцията на книгата.

Изказвам най-сърдечна благодарност на моите скъпи приятели Пенка Стефанова Кадиева-Божинова, Григорий Жорж Кьосев, Любомир Стефов и Павел Желязков за снимките с Учителя и учениците му, които те любезно ми предоставиха от семейните си архиви.

Благодаря на Павел и Никол Желязкови за предоставените ми материали за Ярмила Ментцлова.

Благодаря на всички приятели, чиято лична кореспонденция е поместена в това издание.

Благодаря на милите ни приятели от Русия: Миша, Галя и Сьома Левин, Миша Папуш и Марина Смирнова, за прекрасните спомени за Крум Въжаров. Специално благодаря на Миша Левин за изключително точно описания образ на Крум Въжаров.

От сърце благодаря на всички, които ми помагаха и съдействаха за издаването на тази книга.

От съставителя

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...