Jump to content

Как Крум два пъти спаси живота ми


Ани

Recommended Posts

Как Крум два пъти спаси живота ми

Когато за втори път се качих на Седемте езера, Крум ме покани в младежкия лагер. Това беше мястото, където той ходел да медитира и да се моли по времето на Учителя. Тогава палатките били разположени край второто езеро. В младежкия лагер имаше около 10-15 човека на палатки. С нас беше и Крум.

Веднъж отидох за вода с голямата стъклена дамаджана на Крум. Аз, както винаги, тичах нагоре и надолу. Спуснах се по стръмния път към изворчето на „Ръцете, които дават“ и накрая скочих от един висок камък, за да изляза на пътеката, паднах и счупих дамаджаната. По това време нямаше пластмасови съдове, наливахме вода в стъклени дамаджани и те бяха малко. Аз почти лиших нашия лагер от вода. Върнах се с наранено коляно, много тъжна и без вода. Крум ме погледна благо и ми каза веднага да се погрижа за коляното. Кракът ме болеше и не можех да стъпвам на него. Той извика по-възрастни сестри да ми помогнат с компреси. Това много ме впечатли. По-късно положението ми се влоши и аз доброволно започнах да гладувам, за да се оправя. Тогава Крум доведе една от сестрите - д-р Борова - да ме прегледа и да ми помогне. Тя ми препоръча някои билки и други неща от Учителя. Младите приятели изпълниха всичко, което тя ми предписа. Времето започна да се разваля, валеше непрекъснато дъжд и беше много студено.

Един ден Крум ми каза: „Ще те свалим с кон, защото ще има голяма депресия на времето.“ Той познаваше времето както астрологично, така и като наблюдаваше как се движат мъглите, облаците и по други показатели. За първи път се качих на кон. Крум го водеше надолу. Валеше дъжд, малко след второто езеро конят се подхлъзна на едно стръмно място и аз видях как политам в пропастта. Погледнах нагоре и извиках: „Господи!“ в този миг усетих как конят коленичи, без да се обърне в пропастта, и видях Крум да лети като топка на няколко метра от мен. След това той стана, успокои коня, поведе го надолу, като че ли нищо не е станало. Осъзнах, че Крум е реагирал светкавично, когато конят се е подхлъзнал, и с тялото си го е подпрял, но конят го ритнал и той хвърчеше на няколко метра във въздуха. Благодарих на Бога и на Учителя!

Едно лято, като отидох на Рила, ми беше много тежко, защото имах лични емоционални проблеми. Споделих ги с Райна Калпакчиева, собственицата на бялата къща на Изгрева, която тя по-късно подари на Братството. Райна с много любов ми разказа следното: „Обичах много Найден, морски капитан, но той се беше разболял тежко от морска болест. Отидох при Учителя и го попитах как да му помогна. Учителят ми каза да се кача на Харамията и да се моля за него. Така и сторих—и той оздравя.“ Като чух това, макар че знаех, че Харамията е електричен връх и не се препоръчва да се качваме често там, веднага се затичах към Харамията, качих се на върха и много, много се молих. Молех Бога да ми се разрешат емоционалните проблеми и ако не може, по-добре да ме прибере.

На другия ден отидох заедно с другите братя и сестри на Молитвения връх да посрещна изгрева. Крум и някои други ученици на Учителя отиваха на Молитвения връх още в тъмно и се молеха. След изгрева, когато започна молитвата, усетих, че краката ми се отлепят от земята и аз полетях към някакви много красиви светове, виждах чудни картини, красота и мир имаше в душата ми. Физическото ми тяло е паднало на земята върху камъните на Молитвения връх. Всички са се втурнали да помагат на безжизненото ми тяло. Изведнъж отворих очи и видях последната картина, но вече на физически план. Приятелите загрижено се бяха надвесили над мен, а Крум Въжаров ми държеше ръцете и ме теглеше да се върна отново във физическото си тяло. Като отворих очи, се учудих какво става и къде се намирам. След молитвата Крум помоли един от младежите да ме придружи до палатката ми. Аз станах и отново хукнах надолу по камъните, като че ли нищо не се е случило. Така Крум ме върна във физическия свят и от този миг проблемите, които имах, мигновено се разрешиха, не зная как, като че ли никога не са съществували.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...