Jump to content
Ани

За Паневритмията

Recommended Posts

ИДЕЯТА...

ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА

_________________________________________________________________________________

Всякога, когато нещо ново се явява, то първо се ражда като идея, и след това, ако има условия - физически и психически, се реализира. Така е било и с Паневритмията. Още в първите години на Школата, Учителят е изказвал свои мисли за необходимостта от упражнения, и за силното им въздействие, ако са съчетани с музика и мисъл. Така проектът за Паневритмията е бил споделен с учениците много, преди тя да им се даде и да започне редовното й практикуване. Идеята за нея е била посята като семенце в съзнанието на онези, които са дошли тук да следват пътя на духовното усъвършенстване. По-късно, когато на Изгрева са се създали условия, паневритмичните упражнения, дадени от Учителя са били възприети бързо и лесно от всички, като отдавна очакван подарък за душите.

_________________________________________________________________________________

 

НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ един музикален опит, да видим какво може да направи музиката. Ще опитаме силата на музиката.

Бил желал, когато излизате в природата, да се вслушвате в нея. Вие не сте се вслушали в течащите избори. Каква приятна музика има между малките камъчета! Пък в някои местности, в някои гори, когато шумолят листата, особена музика има! Когато влизате в природата, от там ще черпите вдъхновение. Не се ли вслушвате в пеенето на природата, нищо няма да научите. Цялото изкуство е там! Да се вслушвате как пее изборът, после да разбирате гласа на животните, на птичките - особено как започват, какъв концерт има, и най-после, басовете как идват да пригласят. Цял оркестър е това! Един музикант, който има добре разбито ухо, ще чуе това, което никога в живота си не е чул. И, ако някой съвременен музикант би написал някое музикално творение, как птичките започват своята молитва, той би произвел цял фурор. Някои се опитват да подражават на гръмотевицата. Мъчат се да схванат най-грубото, но и туй не могат. Впрочем, тия най-грубите гласове донякъде са успяли, налучкали са ги, но как пеят птичките, те още не могат да им подражават; само някои цигулари могат да подражават. А в окултната музика всичко това е подражаемо.

Сега, като ученици на окултизма, ние не искаме да станете музиканти, но да разбирате окултната музика, да се ползвате от нея . Има един особен начин за ходене, с особени движения. Ще тръгнем, и ще пеем на отворено място, на широко място. Тогава ще има ефект. Ама никой да не ни вижда, да няма светски хора, там чуждо око да няма. Да ни виждат само дърветата, птичките и изворите, да сме свободни в действията си. Та. такива музикални излети ще направим ние. При особени времена ще ви водя. Трябва ни равно място, равнина, но и на високо място, и там ще направим туй упражнение. Ще си носим цигулки, китари, ще пеем, ще свирим, ще ходим ритмично, и ще видите какъв ще бъде ефекта като се върнете по домовете си. Тъй ще сте настроени, че няма дори да ви трепне окото, да влезете в София тъй, ритмично. Особена е музиката. Когато човек е музикално настроен, не му мисли много. Но ние ще седим доста дълго време там горе, че да се върнем нормални в града, т.е. нормални за света. Ние в сегашното си състояние именно сме анормални, а те го считат нормално. Та, ние, там горе всички сме в нормално състояние, а като слезем долу, пак ще приемем първото анормално състояние.

Може да направим един опит, да докажем влиянието на музиката. Най-първо, ще докажем каква сила има музиката. Затуй, ще приложим тази музика и при възпитанието на малките деца. Ще употребим музиката, като едно средство за възпитание на децата, за внасяне ред и порядък. То е едно Божествено средство, но се изисква изучаване на тия окултни закони, които са малко трудни. Но, аз вярвам. Ще направим малки, микроскопически опити, и ще видим как действа музиката върху нас. Най-първо ще направим опити върху себе си, после върху външните. И щом излезе тъй, че 200-300 души може да тръгнат подир вас, сигурни може да бъдете в успеха. Защото в окултната музика се изисква голямо присъствие на ума, на сърцето и на волята, равновесие се иска; ще имаш дисциплинирана воля, от нищо няма да се смущаваш, понеже то е един велик Божествен закон, който царува в целия космос, в цялата природа. Ти като си в съгласие, в хармония със себе си, цялата природа е с тебе, и няма кой да ти се противи. С тебе ли е тя, влезеш ли в съгласие с природата, всичко става.

Из лекцията “влиянието на музиката, пеенето и движенията", държана от Учителя пред общия окултен клас на 15. 10. 1922 г. София

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×