Jump to content
Ани

АРЖЕНТИНА. Що е Паневритмия - Аида Куртеф

Recommended Posts

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ЧУЖБИНА

____________________________________________________________________________

От години идеите на Паневритмията си проправят път до будните хора по целия свят. Живият кръг започва да се практикува извън България и да носи полза за все по-голям брой хора. Много българи, установили се да живеят извън България стават нейни първи разпространители. Някои от пях сам Учителят е изпращал с такава мисия. В настоящият момент Паневритмията се практикува постоянно във Франция, Англия, Швейцария, Съединените щати, Аржентина, Белгия, и вероятно на още много други места. Жизнената сила, вложена в нея е един своеобразен мост между народите. Свидетели сме, как в наше време тя действително помага да се установят красивите отношения на хармония и братство между хората. Приятели, където и да сте, по цялото земно кълбо, ние с вас сме едно цяло, защото очертахме Живия кръг на Паневритмията. С вас ние изпитахме Братството като една Реалност, в която душите могат да Живеят и да се разбират с езика на Паневритмията.

____________________________________________________________________________

АРЖЕНТИНА

 ЩО Е ПАНЕВРИТМИЯ

      Учителят определя Паневритмията като “наука за хармоничните и съзнателни движения, основани на законите на живата природа" и добавяйки, че тя е “ритмична проява на Божественото Начало във вселената. Етимологичното тълкувание на думата “паневритмия*’, състояща се от три гръцки корена, е следното:

      ПАН - означава Космичното, всеобщото. Учителят свързва този положителен, мъжки елемент с Универсалния Принцип на Любовта като Създател.

      ЕВ - означава висшето, онова, от което произхожда всичко. Този женски елемент се свързва с Първичната Субстанция. Това е Принципа на Любовта като Приемател, Съхранител на живота.

      РИТМИЯ - означава онова, което тече във времето. Това е хармонията на отделните части на Цялото. Също, това е правил- ната пропорция между времетраенето на отделните движения, и съответното редуване на силните и слабите времена в музиката. Виждаме го в хармоничното съчетание между музика, слово, движение и мисъл, т.е. между главните компоненти на Паневритмията. Ритъмът е свързан с универсалния принцип на Периодичността, считан за организиращ принцип.

      Паневритмията е един процес на регулиране човешките прояви, който се осъществява посредством специфични упражнения. Вследствие на тези упражнения, някои твърде противоположни енергии, действащи в човешкото тяло се хармонизират помежду си, обединявайки се около висшите принципи на живота и приемайки по-висшия ритъм на енергиите от духовното поле.

      Беинса Дуно казва в една от своите беседи: “Паневритмията не съдържа просто мускулни и дихателни упражнения, нито трябва да се смесва с обикновената гимнастика или с балета. Тя има за основа дълбоки закони, които позволяват на човека да влезе в контакт с живите енергии на Природата и да предизвика един съзнателен обмен с тях. Следователно, упражненията допринасят за едно психично развитие; дишането става по-дълбоко, кръвообращението се засилва. Но най-вече, Паневритмията помага да се постигне развитие на скритите способности в човешкото същество и да се пробудят висшите морални чувства. Чрез Паневритмията човек става по-предразположен да от- вори душата си към доброто, правдата, красотата, истината и светлината.”

      Тези думи на Учителя ни казват накратко какво е, и какво не е Паневритмията, но понякога човек си задава други въпроси, като например: Каква връзка има Паневритмията с познатите техники на Йога? Да не би, случайно, това да е някаква нова Йога? На тези въпроси можем накратко да отговорим, че не съществува никаква връзка с познатите техники на Йога, доколкото те са близки с достиженията си по отношение човешкото развитие, макар, че е неоспорима идентичността на принципите, които са основа както за интегралната наука на или с балета. Тя има за основа дълбоки закони, които позволяват на човека да влезе в контакт с живите енергии на Природата и да предизвика един съзнателен обмен с тях. Следователно, упражненията допринасят за едно психично развитие; дишането става по-дълбоко, кръвообращението се засилва. Но най-вече, Паневритмията помага да се постигне развитие на скритие способности в човешкото същество и да се пробудят висшите морални чувства. Чрез Паневритмията човек става по-предразположен да отвори душата си към доброто, правдата, красотата, истината и светлината.

      Тези думи на Учителя ни казват накратко какво е, и какво не е Паневритмията, но понякога човек си задава други въпроси, като например: Каква връзка има Паневритмията с познатите техники на Йога? Да не би, случайно, това да е някаква нова Йога? На тези въпроси можем накратко да отговорим, че не съществува никаква връзка с познатите техники на Йога, доколкото те са близки с достиженията си по отношение човешкото развитие, макар, че е неоспорима идентичността на принципите, които са основа както за интегралната наука на Йога, така и за Паневритмията. И двете дисциплини ни довеждат до идентификация с нашата истинска същност и до връзка между нашето фрагментарно и хаотично естество с универсалното и хармонично Цяло.

      Друг въпрос би могъл да бъде: Имат ли паневритмичните упражнения ритуален характер? На това ще отговорим, че те не носят характер на церемониален или религиозен ритуал, в обичайния смисъл на тези термини, макар че биха могли да се сметнат ритуални по причина на техните движения, съгласувани с ритъма на космичната активност. Подобни движения се считат за израз на свещенодействие, чиято цел е постижение на известен благотворен ефект по отношение единението с Цялото. При Паневритмията се приема един общ ритъм в телата, и неговата периодичност по определен начин се съгласува с духовния ритъм, а където има ритъм, има и ритуал. Самият стремеж да се обединят тялото и душата изисква от самосебе си труд от магикоитуалистичен характер, макар и не лишен от естественост. Тук има един вътрешен ритуал за събуждане на висшите сили, които дремят дълбоко в нас, изискващ активно и динамично действие, за да се реализира желаната промяна на индивида. Тя е ритуална, защото включва и един акт на жертва за слабата на всевишния. Единението е пречистващата чаша, която трябва да се приподнесе в жертва за да може в нея да се налее свещенната есенция на вечността.

      Дисциплина ли е Паневритмията? Това е друг въпрос, който вероятно може да бъде зададен. Без съмнение, отговорът е положителен - да, тя е дисциплина! Но не една мъчителна дисциплина. Реализира се в пълната радост на една обновителна дейност, където усещането за цялост и свобода осигуряват търсеното духовно развитие. Независимо от това, който я практикува трябва да приеме, че не е възможно, нито желателно една пълна реализация на която липсва дисциплина и ръководство на поведението към една определена цел.

      Има нещо, което изцяло поглъща вниманието на много упражняващи Йога и други езотерични дисциплини, и това нещо е развитието на центровете или ядрата на витални сили, познати под санскритското им название “чакри”. Предвид подобно безпокойство, се явява въпросът: Дали Паневритмията е ефикасно средство за активизация на чакрите? На подобен въпрос отговаряме: Който ни е предал паневритмичната наука не е бил привърженик на никакво средство, което да насилва или принуждава естественото и хармонично развитие на тези центрове, тъй като няма нищо по-опасно и разрушително от това да се занимаваш с някоя техника, колкото и да изглежда тя добра, нормална и безопасна за преждевременно усилване на тяхната дейност. Природата е много предвидлива в този смисъл и умее да действа по подходящ начин. Всичко, което се стреми да наруши нейния ритъм е рисковано и опасно.

      Друго нещо, което събужда интереса на много езотерични ученици е развитието на паранормалните сили и пред лицето на това безпокойство бързаме да отговорим, че Паневритмията по никакъв начин не трябва да бъде смесвана с танци и движения, които обикновено биват изпълнявани за да предизвикат транс, моменти от медиумичен или сибилиански характер. Тя не бива да се свързва в никакъв случай с познатото "събуждане на психични сили", които обикновено се познава като събуждане на “психичните сили”, които като резултат могат да бъдат нежелателни и опасни. Паневритмията слага акцент в постигането на една единствена сила: тая на самия себе си или автентичното АЗ, над двигателите на човешката експресивност. За това казваме, че Паневритмията е средство за обединение.

      Аида Куртеф из книгата "Паневритмия” издадена в Аржентина, 1988

* * *

"КОЛЕЛОТО Е ЕВОЛЮЦИЯ.

 КОГАТО СЕ СПРЕ КОЛЕЛОТО НЯМАМЕ ЕВОЛЮЦИЯ. СПРЯНОТО КОЛЕЛО ДА ГО ЗАВЪРТИМ НИЕ - ТО Е ЕВОЛЮЦИЯ.

 ДОСЕГА Е БИЛО ЕВОЛЮЦИЯ НА БЕЗЛЮБИЕТО. СЕГА Е ЕВОЛЮЦИЯТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ - ЖИВОТО КОЛЕЛО!"

 УЧИТЕЛЯ

Sila_i_Jivot_1993_11.jpg?fbclid=IwAR0fY6
Sila_i_Jivot_1993_12.jpg?fbclid=IwAR0fY6
 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×