Jump to content
Ани

ПАЗИТЕЛ НА ЗНАНИЕТО

Recommended Posts

ПАЗИТЕЛ НА ЗНАНИЕТО

Sila_i_Jivot_1994_1_2_03.jpg?fbclid=IwAR

Гюстав Доре "Сънят на Яков"

      Колко път трябва да измине човек в своето духовно развитие,за да се пробуди съзнанието му за онази велика Реалност, в която е потопен? Колко тежък път трябва да извърви човек, за да премине успешно всички изпити, които ще го доведат до Знанието за Реалността? Колко дълъг път трябва да изброди човек,докато цял се облече в Светлината на това Знание?

      За онези, които се замислят за всичко това идва ден, когато осъзнават с всяка своя клетка, че живеят в Цялото, което ги обгръща и закриля. За тях се отваря една завеса и те проглеждат към вечността със съвършено ясен поглед. И онова, което виждат става за тях една нова Реалност, един нов свят. Така Яков прогледна и видя Стълбата и движещите се по нея Светещи Същества, населяващи едно друго измерение, в което нашето е включено. Бялото Братство реално съществува. То е верига от чисти и светли души, чиято Мъдрост ние можем да възприемем единствено като светлина. Чистите по сърце, търсещите, усещат присъствието им, защото по силата на един Божествен процес на творческа деятелност вече са се включили в тяхната верига, по която тече едно вечно Ново Знание.

      Какво знаем ние, земните хора за веригата на Бялото Братство и за истинската деятелност на Съществата в нея? И много, и малко. Защото може да изчетеш купчина томове с обяснения и факти за явления, събития, личности, но дали това, което си научил е Знанието? Истинското Знание не е само в думите, то е и в делата. Т.е. истинското Божествено Знание се постига само когато думите станат дела.

      Христос, най-великият между човеците, каза: “Син Божий не дойде да му послужат, но да послужи” - и отиде на кръста, защото няма по-велико служение от това да положиш живота си за своите ближни. Той имаше знание да се спаси, но предпочете кръста, защото само чрез кръста се стига до истинското владеене на Знанието. Последваха Го още - Ян Хус, Джордано Бруно, богомилът Василий и още хиляди, приели съзнателно пътя към кладата. Нима те нямаха знания да избегнат жертвения огън? Те можеха да се спасят, но нямаше да станат членове на Бялото Братство, където за да влезеш трябва да си възкръснал, т.е. да си се жертвал за човечеството. Те знаеха, че да станеш едно с огъня значи, да те приеме Светлината в своя свят и да надмогнеш връзката с материята.

      Всеки, който тръгва истински към Знанието, може да го достигне единствено след възкресението си. А за да възкръсне, той трябва да е разбрал закона на жертвата в името на Цялото. Едва след като се жертва за една светла идея и възкръсне той се ражда за един нов духовен свят и става член на онова велико общество в невидимия свят, което наричаме Бяло Братство, и което разполага със Знанието на всемира.

      За да влезе една душа в това Светло Общество изискванията са много строги. За нашите земни представи да бъдеш член на Бялото Братство е едно, но погледнато през очите на Светлите Същества едва ли то е същото. Във великото всемирно Братство членството се определя само от делата. Там не съществува знание на думи, там всичко е поставено на опит. Само онези, които работят за Цялото с всеотдайност и любов, с разбиране и талант, с постоянство и радост, само те могат да станат членове на Бялото Братство. В това високо организирано общество няма външно изписани закони и правила. Последните са записани в душите на всеки един от членовете му. Само когато законите и правилата на един висш живот станат плът и кръв за някого, тогава той може да се нарече Бял Брат. Това го знае и най-малкият в това велико общество. Затова там цари хармония и ред. Любовта, Мъдростта и Истината са основата, на която това Братство е съградено. Те са и единствените норми там.

      Онова, което най-силно сплотява членовете на Бялото Братство, това е идеята да се съхрани Космичното Знание. Всичко, което човечеството е придобило от древността до наши дни представлява едно богатство, един велик Опит. Благодарение на него човечеството се развива и върви напред. Да се опази Космичното Знание - това е най-благородния импулс, на който Белите Братя са се посветили. Те са Пазители на Знанието.

      Дали човек е осъзнал тази истина, или не, това не е важно. Във всеки стремежът към познание е заложен като едно малко семенце, което чака благоприятните условия, за да започне да расте. Дойде ли Пролетта, то ще покълне и ще започне истинското му развитие.

      В това е смисълът и на човешкия живот - да се придобива знание, да се търси път към истината за нещата. В този път на помощ често идват Белите Братя. Невидимото им присъствие дава стимул за работа, стремеж към светли дела и много сила. Те се радват на всеки добър импулс на човешката душа към знание и опит, и го подпомагат с всички средства. А човек често мисли, че е свършил нещо сам. Не. Това са те, Невидимите помагачи, Светлите братя от всемирното Бяло Братство, които се проявяват като внасят в умовете на хората своите импулси за работа, духовен растеж, за просвета и култура.

      Как може човек да привлече вниманието на Белите Братя? Само чрез своя чист стремеж да е полезен на Цялото, на човечеството, на своите братя и ближни. И още с готовността си да претвори думите в дела. Защото Знанието дават те, Белите Братя, но прилагането на това Знание зависи от степента на съзнание и от добрата воля на всеки един човек.

      Да се приложи Знанието - това очакват Белите Братя. Ако човек приложи придобитото Знание, те ще му се изявят и ще му кажат: Добре дошъл при нас! Бъди заедно с нас Пазител на Знанието! Понеже превърна думите в дела!

Милка Кралева

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×