Jump to content
Ани

ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО - Учителят

Recommended Posts

БРАТСТВОТО НА ДУМИ...

____________________________________________________________________________________

За да се обясни едно явление, нужни са думи, понятия, чрез които то да стигне до съзнанието на онези, които се интересуват. На всички, които се запитват що е Бялото Братство, къде се е създало, кой го ръководи, кой членува в него и т. н. могат да се кажат много думи за него. Известни окулисти са писали за същността, характера и дейността на Бялото Братство. Също, и Учителят е изяснявал не веднъж тези въпроси в своите беседи и лекции. Той е вложил Истината за Бялото Братство в своите думи и е помогнал в съзнанието на слушателите да се създаде ясна представа за това велико общество от Светли души.

____________________________________________________________________________________

ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО

КАТО УЧЕНИЦИ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ОТЛИЧАВАТЕ С ЧЕСТНОСТ, ИСКРЕНОСТ, ОБЕЩАЕТЕ ЛИ НЕЩО ТРЯБВА ДА ГО ИЗПЪЛНИТЕ, ИСКРЕНИ СПРЯМО ДУХА СИ, СПРЯМО ДУШАТА СИ, СПРЯМО СЕБЕ СИ, СПРЯМО ВСИЧКИ.

...

УМЪТ ВИ, СЪРЦЕТО ВИ, ВОЛЯТА И ДУШАТА ВИ ДА БЪДАТ ПОСВЕТЕНИ НА ГОСПОДА. ТОВА Е ДЕВИЗЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО! ЩОМ ВИ ПОГЛЕДНАТ ДА КАЖАТ, ЧЕ В ЛИЦАТА НА ТЕЗИ ХОРА ИМА НЯКАКВА ИДЕЯ!

УЧИТЕЛЯТ

Празникът на лятното слънцестоене посрещнахме на планината. Бяхме излезли за няколко дни, като използвахме малката хижа в подножието на връх Острица. Всяка сутрин излизахме на върха, където посрещахме Слънцето, правехме молитва и гимнастически упражнения. После, като избирахме някоя слънчева поляна между скалите, сядахме около нашия обичен Учител. Една сутрин стана въпрос за Светлите Бели Братя, които ръководят човечеството. Учителят каза:

- Има едно Божествено общество, има един Божествен народ. Аз ви съветвам да се свържете крепко с него, за да възприемете новата Светлина в умовете, сърцата и душите си.

На всички казвам: Ние ще победим! Господ е с нас. Няма сила в света, която да се противопостави на тези велики принципи, на които служим. Всички добри, честни, справедливи и умни хора - мъже, жени и деца са с нас. Всички онези, които поддържат трите велики принципа, от каквато и църква или партия да са те, са с нас.

Питат ни: Кои сте вие и колко сте? Ние сме едно велико Братство, каквото светът никога не е виждал. Едно Братство, което има клонове и на земята, и на Небето, и в цялата вселена.

Който служи на Бога, той е гражданин на това велико Бяло Братство, което наричаме Братство на Божията Любов, на Божията Мъдрост, на Божията Истина.

Ще кажете: Ние искаме да станем членове на това Братство. Аз пък искам да бъдете ученици на това Братство. Да се учиш при Бога това значи да минеш Школата на всемирното Бяло Братство. Най-добрите професори, най-добрите Учители са в тази Школа. Всеки от вас трябва да я намери. Тя не прилича на нашите университети. В нея няма никакви хипотези и теории. Като завършите тази Школа ще ви дадат трудни задачи, които трябва да разрешите правилно. Например, ще ви дадат задача между дивите племена и между изостаналите хора. После ще ви изпратят между добрите и между лошите хора, животните и растенията и ще наблюдавате как ще постъпвате с тях и как ще ви приемат. Най-после ще ви дадат един скъпоценен камък и един прост и ще видят какво ще направите с тях. Ако използвате добре и простия, и скъпоценния камък, Белите Братя ще ви приемат за член. Те са много взискателни към всекиго, защото ще разполага с тяхната сила. Приемат ли го веднъж помежду си, те всякога ще му помагат. Велики перспективи, велико бъдеще, велики постижения седят пред вас.

Йоан Кръстител, който беше дошъл малко преди Христа, бе запознат с Божествената Наука, с Божественото Учение. Той не беше от простите, от невежите. Той беше посветен, учил се бе в една от Школите на древността.

Новото в света е било винаги давано от това велико Братство.

Светлите Братя чрез Христа внесоха доброто в света. Ако не беше дошъл Христос преди две хиляди години, какво щеше да бъде положението на човечеството? Всичко хубаво в света се е внасяло от Светлите Братя, които са работели за повдигането на народите.

Онези хора, в чиято душа и дух живее Бог, са великите Същества, гениите, Учителите на човечеството, които са дали най-високите проявления в музиката, в поезията, в изкуството и изобщо във всички области на Живота. Това са душите, които подтикват човечеството напред.

За творческия процес не са фактори този или онзи народ, това или онова лице, но Невидимия Свят, Силите, които дирижират събитията, а именно - членовете на Бялото Братство.

Единственото ръководство в света е това на всемирното Бяло Братство. Всички други хора - общественици, писатели, свещеници, проповедници - са служители на Бялото Братство. Цялата култура, Правдата в света се подтиква от мощната сила на Братството.

Бялото Братство не е нещо невидимо. То не е църква, не е секта. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората.

Който завърши своето развитие, ще влезе в това всемирно Братство.

Добрите хора по вътрешен начин са свързани с Бялото Братство. Добрият, каквото и да придобие, внася го в Бялото Братство. Хората ни търсят заради капитала, който имаме.

Има хора, които са обикаляли двоpoвeтe на Бялото Братство, но не са проникнали в неговото светилище. Какво може да знае един студент, който не е слушал нито един професор?

Някои .казват, че за да постигнеш посвещение, трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия, да си минал изпитите, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може да получи посвещение навсякъде - и в Индия, и тук.

Членовете на Бялото Братство знаят законите на Природата, могат да сгъстяват и разредяват материята на своето тяло и да се пренасят дето искат.

Брат е онзи, който от излизането от Бога до връщането при Бога, през всички съществувания ти е бил брат. При всички условия на живота си е бил готов да се жертва за тебе. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, който живее в душата му.

Ако всинца имате такъв идеал, ще бъдете ученици и служители на това велико всемирно Братство.

Божественото Учение на великото Братство не се ражда сега. То е съществувало от началото на създаването на света. То съществува откак вселената съществува. Бялото Братство е взело участие още при създаването на света, на целия всемир.

Всеки член от това Братство е проява на Бога. Те са придобили това чрез усилена работа. Ако изучавате живота на тези Братя, ще видите каква жертва са дали те на света.

Ако би се намерил някой да опише живота им като роман, вие бихте тръгнали в техния път. Засега не може да се намери поет или писател, който може да напише такъв роман. Защо? Защото той не може да намери такива красиви образи нито в ума, нито в сърцето си.

Само онзи човек познава новата философия на Живота, който се е свързал с великите Братя и върви по техния път.

Един брат запита: -Защо изразът “Бели Братя” се предпочита пред израза “Напреднали, Светли Същества”? - Защото като се каже Братя, разбира се, че те имат отношение към нас, наши братя са.

В някои най-обикновени събития се крият неща, които вие не подозирате. Срещате човек, когото вие мислите за обикновен, а той е от Светлите Братя. В бъдеще ще излязат ли тези Светли Братя в света между хората? -Някои от тях са излезли вече. Ангелската йерархия ръководи човечеството. Ангелите имат представители на земята.

Школата на всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка година Белите Братя правят събор. И представителите на Белите Братя на земята се събират на събор. Къде? На един висок връх на Хималаите. Къде е този връх? Зная го, но не мога да ви го кажа, не е позволено. Тогава великите Братя изявяват към тях любовта си във всичката своя пълнота, с всичката си енергия, която се отправя към целия свят. Тази енергия е причина за повдигане на религията, науката, изкуствата, за преустройство на обществата, за подобряване на строя и управлението. Светлите и красиви дни на нашия живот се дължат на събора на Белите Братя на Слънцето.

Когато някой от Белите Братя на земята минава през посвещение, той трябва да внимава това да стане в деня на тържествения събор на Слънцето. Тогава именно лъчите на Слънцето изпращат нещо ново на земята.

Една сестра попита: - Може ли да посетим Белите Братя там, дето живеят? - Те не че не искат вашето посещение, но хората не са готови още да разберат това знание, което се учи там. От друга страна, те не са с такива физически тела, както вашите. Те живеят в етерни тела.

След време всемирното Бяло Братство ще окаже още по-голямо съдействие на човечеството и ще настане светла епоха.

В Природата има един план, който никой не може да измени. Този план ще се приложи и хората ще станат свободни.

Един брат попита: - Богомилското движение има ли връзка с нашето движение? - Ние не сме били фаза на някакво течение. Ние сме извор, който е излязъл от Бога. Други течения са излизали от нас, но ние не сме излизали от друго течение. Понеже както богомилското движение, така и нашето, идат от един и същи велик център на Бялото Братство.

В миналото ние сме се проявявали по един начин. В бъдеще ще се проявяваме още по-съвършено.

Учителят

Из книгата “Изворът на Доброто”, съставители Б. Боев и Б. Николов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×