Jump to content
Ани

ТРАДИЦИИ НА БЯЛОТО БРАТСТВО - Учителят

Recommended Posts

БРАТСТВОТО НА ДУМИ...

________________________________________________________________________________________

За да се обясни едно явление, нужни са думи, понятия, чрез които то да стигне до съзнанието на онези, които се интересуват. На всички, които се запитват що е Бялото Братство, къде се е създало, кой го ръководи, кой членува в него и т. н. могат да се кажат много думи за него. Известни окулисти са писали за същността, характера и дейността на Бялото Братство. Също, и Учителят е изяснявал не веднъж тези въпроси в своите беседи и лекции. Той е вложил Истината за Бялото Братство в своите думи и е помогнал в съзнанието на слушателите да се създаде ясна представа за това велико общество от Светли души.

________________________________________________________________________________________

ТРАДИЦИИ НА БЯЛОТО БРАТСТВО

      Великите души, Съвършените, които са завършили своето човешко развитие, образуват всемирното Бяло Братство. С Любов и Мъдрост те ръководят човечеството в пътя на съвършенството. Всемирното Бяло Братство работи както слънцето - дава топлина и светлина, дава живот, дава подтик.всички велики подтици в историята на човечеството, които са давали начало на културите, са идвали винаги от този Божествен Център. Учениците на Учителя се наричат ученици на всемирното Бяло Братство, защото теса във вътрешна духовна връзка с този Свещен център, който е ръководен от Христа.

      Всички мистични братства на земята, които имат любовта, които са носители на Божественото, имат подкрепата на всемирното Бяло Братство, и така чрез него те са обединени помежду си.

Sila_i_Jivot_1994_1_2_08.jpg?fbclid=IwAR

Братска вечеря

      Всемирното Бяло Братство има свои хилядолетни традиции, следи от които са запазени всред всички народи, гдето то е работило. Това са методи за работа на Братството. Учителят възстанови и освети за нас много от традициите на всемирното Бяло Братство.

      Ще споменем някои от тях:

      1. Хората на земята са забравили, че са деца на великото Разумно Начало. Учениците на всемирното Бяло Братство през всички времена са се наричали братя е сестри. Тая традиция премахва племенните и класови различия и съдейства за прекратяване на всички борби, които са причинили неизброими беди на човечеството. Тая традиция се възстанови и освети всред учениците на Учителя.

      2. Друга свещена традиция на всемирното Бяло Братство са общежитията. Тук под “общежитие" разбираме не известно външно подражание, но онези живи извори на чист духовен живот, които се наричат “оазис в пустинята на живота".

      Общежитията са реализирани в братството под разни форми. Те всякога подразбират единство на духа и единство в работата за Цялото. Те са основани на Любовта и Свободата.

      3. Друга от вековните традиции на всемирното Бяло Братство е братската вечеря. Тя е символ на общение с Братството. Мистично значение е скрито в братската вечеря. Традицията на братската вечеря ще намерите между всички народи и общества, където е работило Бялото Братство.

      4. Възлизане на планината. Когато една душа се пробуди от дълбокия сън в материалния свят, всякога отправя погледа си нагоре към висините на Духа. Планината е емблема на пробуждащата се човешка душа и същевременно тя е символ на Божествения свят, свещено място, гдето човек възлиза, за да почерпи сили и светлина за своя земен път.

      Въпросът не е само във външното изкачване на височините. Възлизането подразбира едно вътрешно движение, аналогично на външното. Най-хубавите слова Учителят е държал на планината.

      Планината е символ на пътя на ученика. Това е път, в който ученикът превъзмогва инертнocттa на материята, развива висшите сили на своето естество, разширява хоризонта на своята мисъл, на своите идеи и постига чистотата на своето сърце.

      5. Един от дребните обичаи на Всемирното Бяло Братство са годишните братски срещи, наречени събори. Това са светли празници за учениците. Тези събори стават в определени дни, почти винаги всред природата. Това са дни за учение, приложение и работа, дни на хармония и светлина, спомен за светлата Божествена родина на човешката душа. Дните на събора са дни, когато работниците на братството от Небето и земята се срещат за задружна работа.Тези събори хранят ученика цяла година, дават му сили да се справя с всички мъчнотии и да разреши всички задачи, които му предстоят. Тях Учителят възстанови и освети за нас още от самото начало на своята работа.

      6. Свещена традиция на всемирното Бяло Братство е посрещането на слънчевия изгрев. Посрещането на слънцето е здравословно за физическия и духовния живот на човека. Това не е само един външен акт. Човек трябва да има онова вътрешно разположение на душата си, за да приеме силите, които слънцето обилно раздава. Слънцето представя Божествения живот, който постоянно изгрява в човешката душа.

      7. Друга традиция на всемирното Бяло Братство са тъй наречените празници в природата. За да влезем в досег с великия космичен живот, за да се почувстваме граждани на цялата вселена, да почувстваме ритъма на природата, Учителят е обръщал внимание на по-важните моменти от живота й. Той казва: “За нас природата е нещо велико не само в своето устройство, но и в онази интелигентност и разумност, която проявява.”

      Важни моменти от живота на природата са пролетните и есенни равноденствия и лятното и зимно слънцестояния. Пролетното равноденствие на 21 март е от особено значение, защото тогава влизат в действие нови сили в живота на природата. Затова от астрономично гледище 22 март може да се вземе като начало на новата година, като начало на един нов период на творчество в живота на природата. В този ден цялата слънчева система влиза в знака Овен.

      Началото на пролетта се празнува като символ за онази пролет в човешката душа и човешката култура, за която копнее човек и която той очаква като свой скъп блян.

      Празникът на лятното слънцестояние - 22 юни - най-дългият ден в годината, е друг важен момент в живота на природата. Тогава става смяна на силите, които действат в нея.

      Есенното равноденствие - 22 септември - е важно като нова смяна в живота на природата, смяна, която важи за всички природни царства.

      Зимното слънцестояние - 22 декември - е важно, защото оттогава денят почва да расте и нови сили почват да прииждат.

      Човек трябва да познава тези моменти и в своята външна и вътрешна работа да се съобразява с тях. Има едно съответствие между онова, което става отвън - във външната природа - и това, което става в човешката душа. Защото животът е един, единен и неделим.

      Човек е дете на великата Разумна Природа. Той участва във всички моменти от нейния живот, свързан е със силите, които действат в нея, ползва се от тях съзнателно или несъзнателно, но за предпочитание е съзнателно.

Учителят

      Из книгата “Учителят”, съставители М. Константинов, Б. Боев, М. Тодорова и Б. Николов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×