Jump to content
Ани

ВРЪЗКА С БЕЛИТЕ БРАТЯ - Учителят

Recommended Posts

БРАТСТВОТО НА ДУМИ...

_______________________________________________________________________________________

За да се обясни едно явление, нужни са думи, понятия, чрез които то да стигне до съзнанието на онези, които се интересуват. На всички, които се запитват що е Бялото Братство, къде се е създало, кой го ръководи, кой членува в него и т. н. могат да се кажат много думи за него. Известни окулисти са писали за същността, характера и дейността на Бялото Братство. Също, и Учителят е изяснявал не веднъж тези въпроси в своите беседи и лекции. Той е вложил Истината за Бялото Братство в своите думи и е помогнал в съзнанието на слушателите да се създаде ясна представа за това велико общество от Светли души.

_______________________________________________________________________________________

ВРЪЗКА С БЕЛИТЕ БРАТЯ

Любезни брат,

Днес искам да ви изложа един разговор с Учителя от пo-мистичен характер. Учителят беше казал веднъж: “За мистични разговори трябва да се избере ден, когато небето е чисто, има изобилно слънце и времето е тихо, да няма буря".

Веднъж към 10 часа сутринта, няколко братя бяха приети от Учителя.Стана въпрос за вътрешната работа на ученика. Учителят каза: “Това е добро. Вие дръжте тази мисъл. Когато някой напреднал човек ви говори, то чрез него ви говорят тези велики същества. Ако вие не разбирате това, което той ви говори, как ще разберете онова, което те биха ви говорили?

За общение с напредналите същества трябва молитва, размишление и съзерцание, да се просвети човек отвътре. Без това той не може да бъде готов. Дълго време трябва да се готви човек. Нали човек трябва да чака да изгрее слънцето? Само да се моли човек да е ясен денят, защото иначе не ще види изгрева.

За размишление за тази цел са добри нощните часове, когато хората спят. Тогава ще влезете във връзка с тези същества, понеже има неща, които могат да се предадат, когато съзнанието е будно и отвън няма голям шум. Щом има голям шум отвън, тогава не може да се разбере това, което духът говори. Размишление и съзерцание имайте след десет часа, когато вече хората заспиват. После хубаво е молитва и съзерцание от два и половина до три и половина след полунощ. Или от три и половина до четири и половина или между три и четири.

Някои искат да се запознаят с ангелите. Но човек да не ходи да ги критикува, какво правят. Тогава не можеш да имаш никакво запознанство с тях. И понеже хората ще ги критикуват, затова ангелите са далеч от хората и хората не могат да се запознаят с тях. Да бъдем едно с тях, да се учим от тях и да работим с тях.

Когато дойде една светла мисъл в тебе, ето едно висше Същество те е посетило и ти е оставило едно благословение. Тази мисъл ти е подарък от него. То е оставило тази мисъл в тебе и си е заминало. Всяко хубаво чувство, всяка хубава мисъл в тебе са все дар от тези същества и от Бога.

За да се свържем с напредналите Същества, трябва да внимаваме на всички добри, възвишени мисли, които ни идат, понеже те ни идат от тях. Ако обръщаме внимание на тези мисли, ние правим вече връзка с тях.

Най-добрият път за да се свържем с Разумните Същества е свързването с Бога. Да мислим за Разумните Същества. И да ги съзнаваме като Същества, чрез които се изявява Бог.

Трябва да се изучава природата.всички прояви на природата са все резултат от дейността на тези Разумни Същества. Ние трябва да разглеждаме цялата природа като проява на дейността им. И по този начин ние влизаме в мистично общение с природата, с нейния вътрешен живот, който е живот на тези напреднали Същества, в тях да виждаме изявление на Бога.

Друг начин за влизане във връзка с Напредналите Същества е четенето на Евангелието, четене Деянията на апостолите и на други хубави свещени книги.

За Напредналите Същества Писанието казва: Те са служебни Духове, които са пратени да служат на тези, които ще наследят Царството Божие.

Когато на Йоана се яви ангел, той падна на земята, остана без сила и се поклони. А ангелът му каза: Не на мене да се поклониш, а на Бога. С липса на благоговение, по човешки начин, с човешки похвати не може да се влезе в общение с духовния свят.

За влизане в общение с невидимия свят човек трябва да проучава опитностите на хората, които са минали по този път. Човек като проучава тяхната опитност,постепенно ще се събуди и сам ще добие опитност. Човек трябва да работи и опитността ще дойде. Христос е казал: “Чакайте в Ерусалим, докато дойде Духът.”

Човек за да влезе в общение с висшите Същества, трябва да е чист. А за да стане такъв, той трябва да се моли. Казано е: Хлопайте, търсете, искайте. Обаче,трябва да се разбират тези думи.Да търсиш, това значи, да побеждаваш мъчнотиите. Да искаш,това значи, да намериш пътя, по който можеш да ходиш. Да хлопаш,това значи, да работиш. За да намериш пътя, трябва да примиряваш противоречията на живота си.

Sila_i_Jivot_1994_1_2_09.jpg?fbclid=IwAR

Николай Ростовцев

"Архангел Михаил"

Един от братята попита: Как човек да влезе във връзка със съкласниците си от вътрешната школа?

Учителят каза: За целта трябва да се очистите. През чисто стъкло минава светлината. Чистота е следното: човек да няма никакви пречки, които да пречат на Божествената светлина да минава през него.

Данаил се е срещнал с Михаил и Гавраил. Човек за да има тази опитност, трябва да има идеен живот. Това е условието. Михаил и Гавраил са архангели. Данаил се среща с тях след молитва. Ето защо човек, за да може да се срещне с тия Същества, трябва да прекара интензивен живот на молитва, съзерцание и размишление.

Човек трябва да се подготви, за да свикне с новите трептения. Чрез упражнения в концентрация и съзерцание, човек може да добие прозрение, да мине през тъмната зона и да види червения цвят и други цветове, но в по-горна октава. Тогава невидимият свят ще се разкрие пред него и той ще влезе в общение с висшите Същества.

Светлината има няколко октави: физическа, духовна и Божествена. При влизане в невидимия свят трябва да има Учител, за да ръководи работите.

При прозрение в невидимия свят най-напред виждаш трептенията на краските. И колкото по- високо се изкачват тези трептения, толкова стават пo-красиви. И краските се преливат. И когато трептенията станат още по-високи, те вземат формата на едно много красиво същество, което ни се усмихва и после изчезва. Това е някой ангел, който е дошъл при човека. Когато иска да ти направи впечатление, ще се яви в красивата си форма облечен и ще се усмихне. А когато иска да те учи, той ще дойде съвсем семпъл, облечен с дреха в прави линии, с мантия и с колан. И тогава започват требите, дърветата, цветята, полянките да ти говорят. Това същество така учи човека, всичко това да говори на човека.

Sila_i_Jivot_1994_1_2_10.jpg?fbclid=IwAR

Николай Ростовцев

"Архангел Гавраил"

За да се разкрие тази картина трябва да имаш абсолютна чистота и да се примириш с всички в природата: и с хората и с всичко друго. Да нямаш ни най-малка лоша мисъл и лошо чувство към когото и да било.

Абсолютно към всички да имаш хубави мисли и хубави чувства и да ти стане всичко приятно. Да няма за тебе нищо неприятно и тогава ще се яви този ангел. И природата ще ти проговори. Значи, всичко да обикнеш с душата си, да се пречистят умът ти, сърцето и тялото ти, за да стане това.

Освен през ранните утринни часове, практикувайте молитва и концентрация на обяд и вечер. Изучавайте Исайя, Данаила, Иеремия, Езекиила и пр. И вижте по кой начин те са добили просветление. Значи, изучавайте всички пророци, големите и малките, после апостолите.

Четете Евангелието на Йоана. То е мистическо Евангелие. Човек да счита всичко за духовно, да одухотворява всичко, да вижда, че всичко е хубаво и разумно.

Ако човек се повдигне, ще види, че природата е жива, тя съвсем друг изглед ще има за него. Зад физическото е духовното. Човек трябва да знае, че физическото е външната, обективна проява на духовното.

Вие проучавайте Библията по следния начин: Напишете на листчета страниците на Библията и смесете листчетата в една торба. Всеки ден ще вадите по едно листче, ще прочетете страницата и ще изберете най-важния стих. После ще върнете листа в торбата. После съпоставяйте тези стихове, да видите, какво заключение ще извадите. Отгоре ще ви ръководят, кои страници ще вадите. Чрез тези упражнения ще се разбият центровете. Старият Завет е за учени хора, за много учени хора. Той е много дълбок, не е за децата. Има центрове в човека за общение с висшите светове. Тези центрове са седем. Те са органи на духовното тяло. И те трябва да се събудят, да се подхранят по един много естествен и правилен начин. Трябва да се вземат мерки при събуждане на тези центрове. Човек трябва да има един много изправен живот. Другояче той съвсем ще се осакати. Трябва специално приготовление. Когато се правят тези опити, трябва тишина, както когато трябва да роди една бременна жена. Тези опитности, които имате, ще бъдат като предговор на онова, което ще получите.

Мистицизмът е един процес на освобождение. Висшите морални чувства са изработените мисли на висшите Същества. А висшите чувства на тия Същества човек ще възприеме като мисли. Там процесът е обратен. Завършените процеси на мислите ще възприемете като чувства, за да им се даде живот. Те ще бъдат семена, които ще растат и ще се засилят. Той ще им стане майка. Защото чувствата са, които дават стремеж. Без чувства няма никакъв стремеж. Мистикът се характеризира с висшите чувства, с любовта. Това трябва да произтича от човека като вътрешна светлина.”

Със сърдечен братски поздрав: ваш верен: Б. Боев Изгрев, 21.11.1953 г.

Боян Боев Из книгата “Писма”/неизд./

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×