Jump to content
Ани

БРАТЪТ НА НАЙ-МАЛКИТЕ - Учителят

Recommended Posts

БРАТСТВОТО НА ДЕЛО...

_______________________________________________________________________

Когато се изяснява едно явление не е достатъчно да бъде обяснено с думи. Истински разбрано става то едва, когато тези думи се превърнат в дела. Едно е да знаеш какво е цигулката - за какво служи, от какво е направена, как се свири на нея, но друго е да можеш да извадиш красиви тонове от нея. По същия начин, едно е да знаеш що е Бялото Братство, а съвсем друго е да си го приел в себе си и да си поставил живота си на основата на неговите принципи. Малцина са онези, които тук на земята още са просветнали, ставайки служители на Бялото Братство. Защото е истина, че Бялото Братство на земята може да се изяви само като начин на живот, живот - служение, живот - посвещение в полза на Цялото. В поместените по-долу материали ще срещнете младеж, който след разговора си с един от Белите Братя, променя своя път и решава да посвети живота си на една по-висока идея. Ще срещнете и Братът на най-малките, дошъл тук да изпълни една велика задача в служба на човечеството. Вие ще срещнете и Ученикът, поставен на най-сериозния изпит тук на земята - да поеме несъществуваща вина и да бъде осъден в един несправедлив процес, но да остане верен на своя Учител, т.е. Верен последовател на Братът на най-малките. Ученикът приема затвора като място за служение и не нарушава своя душевен мир, въпреки нечовешките трудности, с които е заставен да се бори. В мислите си той е свободен, защото е свързан на дело със Светлината, с Белите Братя. Той знае: Истински брат е онзи, който се жертва за своите ближни, който е готов сам той да пострада, а не те. Това може само онзи, който е превърнал идеите на Бялото Братство в свой житейски път, в път на служение.

_______________________________________________________________________

БРАТЪТ НА НАЙ-МАЛКИТЕ

Когато ви говоря за човека, вие трябва да се вдълбочите, да си представите онзи човек, създаден по образ и подобие на Бога, т.е. на истината и любовта. Често наблюдавам, как хората в България и другаде се делят на големи и малки величини, на тесни и широки, на черни и бели. Обаче, дето има деление, раздвояване, там Божествения Дух не действа. Казвате:Ние сме широки, не сме тесногръди като другите. - Дай Боже да сте широки, но да не сте безформени, безидейни. Ако отидете в странство, между окултистите, между теософите, ще разберете, че те са последователи на Бялото Братство, които работят да обновят човешката мисъл, в бъдеще да се влее в нея нов стремеж, нова дейност на Божествения Дух.

всяка мисъл съдържа зародиш на дейност. Да се научиш правилно да мислиш, ще рече да знаеш какви семена да сееш през разните годишни времена. Казано е в Писанието: “Каквото посееш, това ще пожънеш.” Тук се разбира за сеене в мисълта. Между хората има толкова погрешни схващания, толкова погрешни постъпки, че ако не послушат гласа на великия Учител, ще се изтребят едни-други. Той казва: Отсега нататък няма да позволя на никого да излезе стъпка напред. Ако не измени своята мисъл, ако не освети името Божие, хиляди години да хлопа на вратата Ми, горко му!

Някои се оплакват, че не им се откриват тайни. Какво искат те? Да им дам оръжие да се избият помежду си? В Западна Европа съществуват учения и братства, членовете на които искат да научат тайните на природата. В това отношение те приличат на онези жени, които отмъщават на своите възлюбени с витриол. - Защо им отмъщават? - Защото са измамени от тях. Като ги обезобразят с витриол, жените са доволни и казват: Сега няма да бъде нито на мене, нито на друга. Така постъпват и мъжете, така постъпват и религиозните. Христос е огорчен от постъпките на хората.

Светлите и благородни мисли ще ви повдигнат. С тях ще влезете в тялото на Истината и ще бъдете свободни. Така, именно, ще познаете Христа, и Той ще ви познае.

Някои искат да намерят Христа в мене. Не, Христа ще намерите в Неговото учение. Ако искате да знаете кой съм, аз ще ви кажа. Аз съм братът на най-малките в Царството Божие. Аз, най-малкият, искам да изпълня Божията воля, както Бог е заповядал; да осветя Неговото име, както Той ме е осветил. Бог е бил толкова добър към мене, че аз, братът на най-малките, искам да Му се отплатя с всичката си признателност. Искам и вие да последвате моя пример. В някои от вас може да се яви желание да бъдат по-големи от мене, да заемат първо място. Това е съблазън. Христос казва: “Достатъчно е на ученика да бъде като Учителя си.” И аз не искам повече. Достатъчно ми е това малко място. Аз не бих го заменил с друго. Не е важно мястото, което заемате. Важно е как ще изпълните дълга си към Господа.

Разсъждавайте разумно, философски и не се заблуждавайте от външната форма на нещата, нито от външните думи. Търсете вътрешното съдържание на думите. Ако аз бих мислил като вас, отдавна бих слязъл от висотата на своето положение.

Сега аз искам да върбите по възходяща права линия, да осветявате името Божие в себе си. Това име ще ви повдигне, да бъдете както Христос е казал, Негови сънаследници и съпричастници. Днес аз искам да внеса в умове- те и сърцата ви Божествената светлина, чрез която можете да се освободите от всички лоши зародиши. Христос казва: “Отдавайте кесаревото кесарю, а Божието - Богу.” Какво значи да отдадете кесаревото кесарю, а Божието - Богу? - Това значи да унищожите вредните зародиши, да не растат повече; да се освободите от всички нечисти мисли и да кажете: Ето кесарю, твоето. После да вземете висшите, Божествените мисли, да ги турите в Божествената житница на душата и да кажете: Ето, Господи, Твоето.

Днес Христос иска да обедини всички братства и религии в целия свят. Ето защо, не си позволявайте да осъждате хората; вие не знаете дълбоките причини на нещата.

Как действа Бог за вашето повдигане? - По пътя на страданията и радостите. Пребродил съм целия човешки живот; слушал съм възвишени Божии Духове, и от придобитите опитности намирам, че всички хора трябва да минат по пътя на радостите и страданията. По-добър път от този няма.Кой може да оспорва това? Не е лош пътят, но повечето хора са служили и служат на кесаря.

Пътят на страданията и радостите е път за постигане на търпението. Търпеливият придобива големи опитности и вътрешно богатство. Само така човек ще разбере великите Божии пътища, както и великият Божи Промисъл за бъдещите блага на човека.

Има три пътя, които можете да следвате: Пътят на Любовта, пътят на Мъдростта и пътят на Истината. Това е тесният път на живота. Христос казва: “Малцина са, които ходят в тесния път.” Обаче, всички могат да ходят в пътя на Любовта. Ако не можете да ходите в пътя на Мъдростта, влезте в пътя на Любовта. Ако не можете да влезете в този път, влезте в пътя на Истината.

Sila_i_Jivot_1994_1_2_15.jpg?fbclid=IwAR

Борис Георгиев

Портрет на Учителя

Значи, пътят на Любовта, Мъдростта и Истината,това са трите пътя по които трябва да върбите. Не се сърдете, че някой не върви в пътя, по който вие върбите. Вървете напред. Резултатът и на трите пътя е един и същ. Има разлика само в извивките, които всеки път прави. Това е учил Христос, когато е бил на земята; това учи и сега. Ако не можете да разберете земните работи, как ще разберете небесните? Ако не разбирате лесното,как ще разберете мъчното?

- Кажи ни нещо велико. - Това е най-великото, което може да ви каже братът на най-малките, братът на вашите ангели, които ви водят в правия път. Казвате: Ти си наш брат. - Ако мислите, че съм ваш брат по плът, лъжете се; ако мислите, че съм ваш брат по дух, прави сте. - Ти не ни обичаш. - Ако говорите за земната обич, не ви обичам. Ако кажете, че не ви обичам, както ви обичат вашите ангели, лъжете се. Няма човек на земята, който да обича душите ви, както аз ги обичам.. Желая, и вие да обичате така човешките души. Ясно ли ви е това? Аз зная, че днес вашите ангели много ви се радват. Ясно ли ви е това? Аз пожелах да им направя една услуга. Аз съм дошъл на земята да услужа на ангелите и на вас. Като си свърша работата, ще кажете,че съм заминал някъде. Къде ще замина?- Не, никъде няма да замина. Ще отида при Онзи, Който ме е проводил, и ще питам: Изпълних ли длъжността, която имах? Ако има още нещо, което не съм довършил, пак ще дойда. Ако и втори път не свърша работата си, пак ще дойда, докато най-после ми се каже: Добре свърши работата си. Такъв е законът за най-малкия брат на небето. Да направи това, което Бог иска от него. Ето великото учение,което не сте слушали досега. Това учение е на малките ангели, които са слезли на земята да повдигнат човечеството.

Сега няма да ви благославям - не правя това. -Защо? - Ако изпратя благословението си, и у вас има плевели, и те ще израснат.Аз постъпвам разумно, според Божия закон. Когато видят, че сте посели добри семена, всички братя на небето ще изпратят своите благословения, да израснат тези семена и да дадат добри плодове.

Ако слушате, какво казват тези малките, ще почувствате Божията сила. Ще дойде Мъдростта във вас,ще усилите волята си, и работите в света ще се оправят. Отсега нататък се отваря велика работа за малките. Учението за малките е велико. То е най-подходящо за вас. То е основа на онова, което великото бъдеще носи за вашата душа.

Нека отсега нататък дойде радостта и благословението между човечеството. Това, което днес ви говоря, навсякъде го говорят: Говори го Бог, казват го ангелите, проповядват го всички техни служители на земята. Така говори и Христос. И аз вярвам, че това ще бъде.

Резюме на беседа, държана от Учителя на 1 януари 1917 г. В София

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×