Jump to content
Ани

МИСЛИ ЗА БРАТСТВОТО НАПИСАНИ В ЗАТВОРА - Борис Николов

Recommended Posts

БРАТСТВОТО НА ДЕЛО...

__________________________________________________________________________

Когато се изяснява едно явление не е достатъчно да бъде обяснено с думи. Истински разбрано става то едва, когато тези думи се превърнат в дела. Едно е да знаеш какво е цигулката - за какво служи, от какво е направена, как се свири на нея, но друго е да можеш да извадиш красиви тонове от нея. По същия начин, едно е да знаеш що е Бялото Братство, а съвсем друго е да си го приел в себе си и да си поставил живота си на основата на неговите принципи. Малцина са онези, които тук на земята още са просветнали, ставайки служители на Бялото Братство. Защото е истина, че Бялото Братство на земята може да се изяви само като начин на живот, живот - служение, живот - посвещение в полза на Цялото. В поместените по-долу материали ще срещнете младеж, който след разговора си с един от Белите Братя, променя своя път и решава да посвети живота си на една по-висока идея. Ще срещнете и Братът на най-малките, дошъл тук да изпълни една велика задача в служба на човечеството. Вие ще срещнете и Ученикът, поставен на най-сериозния изпит тук на земята - да поеме несъществуваща вина и да бъде осъден в един несправедлив процес, но да остане верен на своя Учител, т.е. Верен последовател на Братът на най-малките. Ученикът приема затвора като място за служение и не нарушава своя душевен мир, въпреки нечовешките трудности, с които е заставен да се бори. В мислите си той е свободен, защото е свързан на дело със Светлината, с Белите Братя. Той знае: Истински брат е онзи, който се жертва за своите ближни, който е готов сам той да пострада, а не те. Това може само онзи, който е превърнал идеите на Бялото Братство в свой житейски път, в път на служение.

__________________________________________________________________________

МИСЛИ ЗА БРАТСТВОТО НАПИСАНИ В ЗАТВОРА

РАЗУМНИЯТ ВСЯКОГА МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА УСЛОВИЯТА. НО ПРЕДИ ВСИЧКО, ТОЙ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ВРЪЗКА С БОГА, И ДА РАЗРЕШИ ВЪПРОСА ЗА СЛУЖЕНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА, ДАДЕНИ МУ ОТ БЯЛОТО БРАТСТВО.

УЧИТЕЛЯТ

19. 04. 1959

Господи, Ти ми подари най-хубаво- то, чисто, светло и прекрасно юно- шество, чудна младост и богата, зряла възраст - каква красота, какъв живот, мисъл, срещи, условия! Такова нещо е рядко и изключително. Благодаря Ти! Пък и как ме благослови Ти пред прага на старостта да отстоявам за Твое- то Дело. Благодаря Ти. Нека да бъде Твоята воля - животът ми е в Твоите ръце.

21. 04. 1959

Който мисли не може да бъде турен в затвор.

Който люби не може да бъде турен в затвор.

Мислещият и любещият човек е свободен.

29. 04. 1959

Има едно братство на Любовта, Светиня Господу, Дом на Бога моего.

30. 04. 1959

Ако е въпрос за организация, има да се учим от религиите. Те създадоха най-трайните организации. Хиляди години те са управлявали народите. Те са създавали империи, каквито политическите владетели и завоеватели не са създавали. Египетските жреци са управлявали Египет повече от 5 000 години. Мойсей създаде организация, която съществува от три хиляди и петстотин години, и опази еврейския народ разпръснат между другите народи, гонени и онеправдани. И ислямът създаде империя, и тя достигна разцвет и могъщество. Папите създадоха империя, и тя съществува петнадесет века. Времето е пробният камък, дали нещо е построено на здрава основа.

Но ако е за идея - Бялото Братство съществува хиляди и хиляди години преди всички тези организации. Даже те са закърмени от Него. Устойчивостта в тях се дължи на Него. Те са в разцвет, когато То присъства и ръководи всичко. Когато се оттегли, настава упадък и културите умират.

Бялото Братство се изявява когато иска, то е видимо и невидимо. То се изявява и изчезва, когато иска. То се смалява и увеличава, когато иска. Бялото Братство е неуязвимо. Които са умни, ще се учат от Бялото Братство. Нямам пред вид това малко общество в България, то е само една безкрайно малка проекция на Бялото Братство. И добре би било да се зачита. Законите на личния и обществен живот тук трябва да се проучат.

Знание трябва - Бялото Братство е Пазител на Знанието.

3. 05. 1959

Господи Боже мой, да живея с Тебе винаги. Това е всичко, което желая. Стените на затвора падат.

4. 05. 1959

Като ученици на Божествената Школа, ние сме пратени тук на Работа. Ще седя тук толкова, колкото Господ иска - до тогава, до когато Господ иска. Учителю, готов съм да отида където ме изпратиш. Ти устройвай пътищата ми. Ти направлявай стъпките ми!

Свободен е онзи, който може да премине през стените на затвора. Само Любовта извежда на свобода.

Господи, благодаря Ти, че Ти ме призова да Ти послужа и да бъда с Тебе, и да ме учиш на Твоите пътища, и на Твоите ангели, които си пратил да ме пазят. Твоята милост и Твоята благост са всякога с мен.

5. 05. 1959

Кой може да предвиди Божия план, и кои са Неговите Работници, и какво ги е натоварил да извършат? Бог никого не е отхвърлил, верующ или безверник, всеки ще свърши една работа за Господа. На тази основа е Братството. Никой няма да бъде отхвърлен от Господа. Гледай на всички хора като работници на Бога.

8. 05. 1959

Благодаря Ти, Господи, че ме призова да бъда при Теб, да Ти послужа. Ти ни даде най-голямото благословение.

10. 05. 1989

Седя в килията и слушам как текат нашите потоци, как шумят горите, усещам даже ароматния дъх на смриката, гледам цъфналите цветя - Живот вечен, Живот на Бога Моего!

14. 05. 1959

Когато влезе тук, времето спря за теб. Когато излезеш, времето пак ще почне. Тъй, че колкото и да си седял тук, то е само един миг.

Не приписвай на себе си заслугите на доброто, което си направил. Христос казва: “Делата Той прави.”

За Делото е по-добре аз да бъда тук. Благодаря за това!

Бъдете спокойни и силни - Учителят е с нас, Бялото Братство е с нас. Пялото Небе е с нас.

Наистина трябваше да мина оттук за да добия опитността, че зидовете не затварят човека, нито решетките и оковите. “Чудно и страшно е сътворен човека”.

Натрупването на блага и сили не спада към Божествените процеси. То създава условия за злото. Божественото оперира със силите и средствата, необходими в момента - никакво натрупване. То не създава крепости, нито организации. Мисля върху методите за работа на Бялото Братство. Божественият Живот - това е същественото за бъдещата ни работа...

Познавам моя брат, където и да го срещна. Познавам го - дали е облечен в дрипи или в пурпур, богат или беден, силен или слаб - навсякъде срещам моя брат. От сърцето му и от очите му излиза лъчът небесният!

Сега е нашето време, време на служене, благоприятно време, благословено време.

Ангели Божии ходят по Земята. Често те вземат най-простичка форма, най-скромна форма.

Господи, научи ме как да работя при условията, при които си ме поставил.

“Не избрахте вие мен, но аз вас избрах.” в Бялото Братство организацията е теократична - великият Разумен Център е Който организира, ръководи и твори.

1. 02. 1960

Онези, които гонят Братството не го познават. И тук като сме, ние работим за Братството.

Колкото и малко да сме, ние сме онази сила, която пази човечеството от разложение. А комунистите в неразбирането си ни гонят.

Бялото Братство се бори за човека да го освободи. То създава духовните движения, внася новите идеи, посочва Пътя, учи човека. Всъщност това е борбата, която се води в света. Напрежението е голямо. Опасността е голяма. Учениците на Учителя работят - с вяра, молитва, мисъл, живот, воля. Божествените добродетели са силите на душата.

Хората на Бялото Братство се познават по делата си, по Истината, която обичат, по Светлината, ноято носят.

Където и да се създаде център на власт, сила и богатство, в името на каквото и да се създаде, неизменно идва властолюбието, алчността, користта и лъжата заграбва всичко и всичко разваля. Бялото Братство не създава такива центрове. “Ето Царството Божие вътре във вас е.”

4. 10. 1960

Обични брат Боян, има малки полезни птички. Те чистят растенията от вредители, веселят с песните си, разхубавяват живота с присъствието си. Има скромни растения, те дават плодовете си, освежават въздуха, разхубавяват Природата. Трябва ли да се унищожават? Братството прилича на тях. То оказва благотворно влияние върху всички. Защо трябва да бъде гонено?

Покварата е проникнала дълбоко в съвременното общество. Моралното разложение е голямо. Спасението е в Учението на Учителя. Един държавник трябва да разбира това. Защо трябва да се преследва Братството?

 

small.gallery_1_54_517544.jpg.e324742cc6

Георги Куртев - Металопластика:

"Учителят помага да скъсаме веригите,

които ни държат здраво за земята, за да продължим

по тесния път на върха, където гори Божият огън."

Братството ще издържи на всички изпитания и гонения, но това не е хубаво за онези, които го гонят и за българския народ.

Бялото Братство работи за тържеството на Правдата. Следователно, работата ни продължава.

Лъжата всичко разваля. Затова в Бялото Братство всичко може да се прости, само лъжата не се прощава.

Нашите братя ние познаваме, където и да ги срещнем по Земята, сред народи и общества, през всички времена и епохи. Те са носители на Истината, борци за Правдата, Герои, Мъченици, Светии и Учители.

Ние не сме само братя, но и приятели. Един живот ни свързва, един Идеал, един Път, една Мисъл.

И в затвора като е ученикът е свободен. Той спокойно размишлява върху живота.

В затвора сме с Братството заедно. Не е въпросът аз да изляза, а да се даде свобода и простор на Братството и правдата, които то има.

Що е Бялото Братство? Това са Гражданите на Царството Божие. В молитвата на ученика е казано: И да бъда, Господи, като малките деца на Твоето Царство, прилежен, послушен, търпелив, потоянен, винаги доволен в Безграничната Твоя Любов, която ти показваш към всички страдащи по лицето на земята”. Това са качества на най-малките в Царството Божие.

Малкото Бяло Братство тук, в нашата страна, е опитно поле на великия Разумен Свят. Тук се за срещат силите, които действат в човечеството. Чрез Братството Разумният свят говори на човечеството. Братството е общество, изградено върху вярата 6 Бога и вярата в човека. Днес в света има всеобщ повик за вяра. Вяра няма между народите. Това заплашва-човечеството с унищожение. И ето: хората искат да убият това, от което имат най-голяма нужда - вярата.

Учението на Бялото Братство е определено да възроди славянството, и по-малко - студения и скептичен запад, който от скептицизма направи религия.

В учението на Бялото Братство има Слънце, има радост, има простор, има топлота - човек жадува за това.

След това, което се случи с Братството, има ли значение личната ми участ? Ако Господ е с тебе, ти не си затворник.

След всичко, което властта направи на Братството, къде другаде може да бъде моето място?

Някой казва, че сме в затвора. Въпрос е още дали сме.

Обични брат Боян, Братството да се пази от чужди домогвания! Да не бъде използвано за цели на други сили. Особено да се пази от хора, които искат да го вземат и използват за свои цели. Будни бъдете! Будни и разумни трябва да бъдат всички приятели, верни и истинни!

Ние сме едно голямо семейство в Господа. Ние живеем по Цялата Земя, сред всички народи. Ние живеем във вечността. Всички светли образи в историята на човечеството, които бележат неговият път, са членове на това велико Семейство. Псалмопевецът нарича това Семейство - “Дом Господен” - “Едно желае душата ми и него винаги ще диря - да живея в Дома Господен през всичките дни на живота си”.

Не са виновни само хората за жестокостите, неправдите и насилията. Това са духове, бесове, които ги обсебват. Бялото Братство работи да освободи човека от тяхното влияние. Работа трябва, за да се създадат благоприятни условия вън и вътре в човека, за да бъде той свободен от тях

Сега уча затворниците на занаят. Давам в ръцете им средства да се борят в живота, да не бъдат в нужда, да не бъдат унижавани, да пазят достойнството си, да бъдат свободни. Тук ме е пратил Учителят на работа, сред “унижените и оскърбените”. Аз съм благодарен. Сега тъй проповядвам Учението.

Работата на Бялото Братство е непреривна, тя е вечна. “Злото ще стане слуга на Доброто.”

Ние сме велико Братство на любящите хора през всички времена, сега и в бъдеще, тук и по цялата Земя.

Човек може да намери начин да се съпротивлява на всевъзможните ограничения и насилия и да запази свободата си при всички условия.

Зная, че тук съм изпратен от моя Учител да свърша една малка Работа.

 

Sila_i_Jivot_1994_1_2_16.jpg?fbclid=IwAR

Борис Николов - Графика

Който обича Истината, не е безверник; който върши добро, не е безверник; който служи на Правдата, не е атеист; който носи една Божествена Идея, има вяра - какъвто и да се нарича всеки от тях. Това са хората на Братството по цялата земя. Вътрешната сила е, която ги свързва и обединява. Има ли тази връзка, могат да възникнат и общества и организации. Но те са само дреха, огнища на живот. Огънят е важен.

Ние сме Братство. Ние сме Идея, вечна, безгранична, свободна. Можем да създадем организации, но те не са най-същественото. Те са само дреха.

Делата трябва да предшестват думите, тогава думите имат сила.

Истината благославя хляба и той се увеличава, но тя не обича пищните трапези. Истината минава тихо и незабелязано, по земния прах остават следи от нейните сандали. Тя не се вози в каляски. Празния шум на пиршествата е чужд на Нея, но Тя охотно посещава учениците и скромните Божии работници. Истината издирва кротките, смирените, чистите по сърце, на тях се открива. Истината е неизразимо красива! Тя взема най-скромната форма, но пред Нея се прекланят и боговете.

Ако мравката не вижда човека, причината не е в човека.

Братството на Любовта е неуязвимо. То е братство в този и в онзи свят.

Ние не се примиряваме с насилието, неправдата, робството, ние не се примиряваме с лъжата и лицемерието.

Ние работим с методите на Бялото Братство, за да бъдат превъзмогнати те.

Ние принадлежим на великото Семейство на любящите благодарение на Учителя. Ние сме Един Живот чрез него. Ние ще се явяваме всякога, когато Той се явява - това е Живот вечен.

Учението на Бялото Братство е учение на Божествения Живот. Учението на Бялото Братство е учение за Доброто. Доброто е велика наука.

За някои затворнишкият халат е позор, за други е чест.

След всичко, което се случи с Братството, има ли значение личната ми участ? Ако Господ е с тебе ти не си затворник.

Да разгънеш живота си върху малка площ, като корала: да го проведеш между стотици хора без да го усетят - между надзорници и наблюдатели, в часове, които ще избереш - ето какво уча тук. Велик е Господ!

Никой не може да ни попречи да покажем Новия човек и тук в затвора.

Онези, които гонят Братството, не го познават. И тук като сме, ние работим за Братството.

Принципите, на които служим са Принципи на всемирния Живот. Следователно, те са необорими и неуязвими. От какво има да се боим? И тъй, ние не се борим с никого. Ние сме служители и работници на Живия Бог.

Борис Николов Из книгата “Окованият ангел”

/неизд./

* Издателството запазва правата си над горния материал. Препечатването му може да стане само с писмено съгласие от издателя.

Sila_i_Jivot_1994_1_2_17.jpg?fbclid=IwAR

Sila_i_Jivot_1994_1_2_18.jpg?fbclid=IwAR

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×