Jump to content

Силата на молитвата


Recommended Posts

СИЛАТА НА МОЛИТВАТА

Изгрев, 24 май 1953 г.

Любезни брат,

 

В един общ разговор с Учителя той каза следното за молитвата:

 

Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят. Тези енергии са необходими за развитието на човечеството.

 

Когато говорим на хората за молитвата, ще им кажем така:“Има един реален свят, с който хората трябва да влязат във връзка. При сегашните условия като че те са се отдалечили, те са затворили онези възможни условия, с които могат да бъдат във връзка, да се запознаят с онзи свят.

 

Молитвата е един Божествен свят. Молитвата е учене на един език. Ако не знаеш как да се молиш, ако не знаеш езика, не могат да те разберат. На един французин, ако му кажеш както трябва, нали ще ти помогне? Но ако не знаеш как да му кажеш, няма да те разбере.

 

Молитвата е работа. И понеже човек е на Земята, често да пише в дома си горе, да знаят как е. Иначе как те ще знаят как е той. А ние, като се молим, им съобщаваме как сме и това е в реда на нещата. Ако си болен, какво трябва да правиш? Колко пъти трябва да се моли волният? Болният даже не трябва да спи. Той постоянно трябва да се моли. Денем и нощем да се моли. Нито един ден да не прекъсне. Молитва, молитва, молитва.

 

Някой казва:“Аз се молих три пъти.“ С три пъти болестта не си отива. Постоянство трябва в тази работа, докато се образува връзка с Божествения свят. Щом се образува тази връзка, тогава нещата стават.

 

Трябва силна мисъл, да се поддържа връзката. Връзка непреривна с невидимия свят, с Божествения.

 

Ако само по един час мислите за доброто, за великото в света, тоя час ще създаде в твоя бъдещ живот условия за гениалност. Ако отделиш на ден време да мислиш за Бога, той непременно ще те възнагради. Колкото малко, колкото и грозно да е едно същество, достатъчно е да отдели за Бога най-малкото време, с което разполага, и то ще получи мощни енергии от горе.

 

Като ученици вие трябва да отделяте на ден поне половин или един час за размишление и молитва.

 

Един брат попита: “Защо Тагоре изглеждаше силен? Да не би да е поради неговите дрехи.“ Учителя каза:

 

Тагоре всяка сутрин прекарва по два часа в размишление и съзерцание и в това стои силата му. Та всеки вярващ, като размишлява върху Христа по един-два часа, ще видите какъв подем ще имате.

 

На богатия минутите за удоволствие са дълги, а за молитва са къси. Изважда си часовника при молитва. А на бедния, когато дойде страдание, минутите му за молитва са много дълги, а иначе са много къси. Ако сто души братя и сестри или поне десет души се съберат на едно място и концентрират мисълта си, ще могат да постигнат това, което искат. Молитвата е един метод за постижение. Ако се помолите на Бога за един болен, той ще оздравее, ако молитвата ви е както трябва. Бог в нас и ние в Бога, всичко можем да направим.

 

Една сестра чела книги, убедила се в духовните работи и искала да направи опит. В един облачен ден тя се помолила на Бога така:“За да повярвам, че ме слушаш, нека се отвори едно малко отверстие на небето с ясно небе.“ И действително се отворило. Ти се намираш, пред една къща и казваш да се отвори прозорецът. И като има разумни хора в къщата, отваря се прозорецът.

 

Когато се молиш на Бога, Той непременно ще прати някого да ти помогне. А когато се моли друг някой, Бог може да прати тебе да му помогнеш. Изобщо на молитвата ще се отговори.

 

Ако имате вяра и любите Бога, всичките ви молитви ще бъдат чути. Може да се забави някоя молитва, но ще бъде изпълнена. Но главното е, ако любите Бога.

 

Бог ни е поставил в разумния свят и да се не обезсърчаваме. Отвори радиото на ума, сърцето и душата си и тогава от Божествения свят ще ти изпратят своите благословения.

 

Достатъчно е да отправите своето радио към небето и ще намерите хиляди същества, които могат да ви отговорят. И днес Христос се чуди на съвременните хора, че не им идва наум да отправят своето радио към невидимия свят и се обезсърчават, отчайват се, казват, че животът им няма смисъл, че няма кой да ги разбере.

 

Молитвите се приемат от Духа и той ги предава на Бога. Духът това е йерархията. Значи тя е посредник при молитвата между човека и Бога.

 

Вашите молитви, макар да не са съвършени, светлите ангелски същества ги приемат, преработват и ги пращат към Бога преработени. Та молете се както знаете и каквото родим, невидимият свят го преработва и после ни го възвръща.

 

Един брат попита:“Кога молитвата се слуша?“ Учителя каза:

 

Когато човек напълно посвети ума си, сърцето си и волята си на Бога. Когато те се просветят и в трите свята, хубаво се върши работата.

 

Размишлявайте върху Царството Божие, искайте то да дойде. Всички трябва да се впрегнете в една мисъл: Да дойде Царството Божие, да се прослави името Божие и да бъде волята Божия, на практика да се реализира това. Човек може да се запознае с ангелите и пр., но първо той да търси Царството Божие и всичко друго ще се приложи. Да се разбере тази идея, тя ще бъде като мото.

 

Ако дойде сега един ангел от небето, какво бихте поискали? Какво трябва да поискаме? Три неща: Да се прослави името Божие, да се въдвори Царството Божие и неговата правда и да изпълняваме волята Божия. Нищо друго не ни трябва. Това е новото в света.

 

Молитвата е много силна, когато се апелира към Божията милост. Казано е в Писанието:“Призовете ме в моята милост и аз ще ви помогна.“ Когато се намирате в безизходно положение, отникъде няма помощ, тогава кажете:[b[“Призовавам Те, Господи, в твоята милост.“[/b] Или можеш да кажеш:“Господи, благодаря Ти за великата милост, която имаш към мен.“

 

Човек се учи през време на молитва. При молитва Бог учи човека. Някой ще каже:“Как така?“ Нали при молитва човешката душа се отваря за Божествения свят, акордира се с Божествения свят, идва във възприемателно положение и тогава приема енергии от Божествения свят, приема мисълта на Бога, живота на Бога, нови идеи нахлуват от Божествения свят в човешката душа. И след това целия ден в човешкото съзнание идат нови, светли идеи и подтици. Той ги е приел от горе през време на молитва.

 

Кой дух трябва да прониква в молитвата ти? Ти през молитвата си към Бога говориш на Онзи, когото обичаш, и говори ти Онзи, който те обича. Истинската молитва е общение на любовта. При молитвата ти преди всичко отваряш душата си и изливаш своята любов към Бога.

 

Някои четат молитви и изговарят формули и мислят, че в това е силата. Но вътрешната сила е в изказването на благодарност и любов при молитвата.

 

Това да ви бъде молитвата: непреривен контакт с Бога на всяко време и на всяко място.

 

Не всяка молитва ще се изпълни. Ще се изпълни тази молитва, която е по волята Божия. Щом не е по волята Божия, тя не се изпълнява и това е за добро.

 

Да благодарим, че някои неща не стават по нашата воля, иначе ние щяхме да бъдем най-големите нещастници. И хората страдат, защото много работи стават по нашата воля. Всички несполучливи работи, които стават в живота, те са по волята на хората, а добрите работи, които стават, те са по Божията воля.

 

Вие по колко пъти се обръщате на ден към Бога с молба какво да правите? Не зная колцина от вас се обръщате към Бога за съвет? Щом намислите да направите нещо, веднага пристъпвате към действие. Никого не питате. Вие не се вглъбявате в себе си. Когато дойде да разрешавате един въпрос, вглъбете се, за да видите каква е волята Божия. Ако това, което правите, е човешко, ще има колебание, съмнение, не го правете тогава.

 

Някое дете го бият и то казва:“Олеле, бате!“ После вика:“Олеле, мамо!“ После вика:“Олеле, тате!“ И най-после като вика“Олеле, Боже!“ престават да го бият. И ние като дойдем до Бога, всичко престава, но докато дойдем до Него!

 

Всякога, когато завършвате молитвата си, накрая кажете следната заключителна формула:“Господи, всичко това да бъде за Твоята слава и за благото на моята душа.“

 

Единственото нещо, при което ученикът има резултат, това е молитвата. Там са резултатите. Те се добиват чрез молитва.

 

Някой казва: “Няма да се моля вече." Като че невидимият свят има нужда от неговата молитва.

 

Каквото правиш, на себе си го правиш. Например обленяваш се да станеш да се помолиш. Стаята е студена, уморен си, неудобно ти е да се помолиш навреме. Ако не се помолиш, изгубил си момента. Друг ще го направи и ще вземе благото. Затова да се не обленяваш. И студена да е стаята, стани и се помоли. Много нещо ще спечелиш.

 

Знаеш ли, че с тази молитва не на Бога допринасяш, а на себе си. С нея ти ще избавиш от много големи страдания и нещастия себе си и другите.

 

Ако в дадения момент човек може да вярва, че съществува едно висше Съзнание, което прониква през умовете на хората, и отправи мисълта си към това съзнание, всичките му мъчнотии и страдания ще изчезнат, но не изведнъж, а постепенно, както слънчевите лъчи постепенно разтопяват снега и леда.

 

Мислите на света изпълват въздуха. И ако човек не е буден, ще навлязат в него, ще го превземат и тогава човек ще започне да мисли, както светът мисли. Светът завлича, ако не е буден човек. Светът е една вълна, която ще завлече човека, ако постоянно няма будно съзнание. А тази будност иде с молитвата. Трябва да се моли човек. Молитвата е стражът за човека. Тя не трябва да отслабва. Когато тя започне да отслабва в човека, той да я засили.

 

Трябва да се молите. Има лоши духове. Те ви обкръжават и гледат да скъсат на всяка цена връзката на човека с Бога, да го мъчат, да му причинят нещастие. 14 затова хората трябва да бъдат будни и непрекъснато да държат връзката си с Бога, за да идат добри духове да им помагат.

 

Един американец имал електрическа мрежа. Той бил в гората. Наоколо имало много зверове и змии. Но поради електрическата мрежа той бил ограден. И човек трябва да има наоколо си една предпазителна мрежа. Той трябва да има на какво да разчита.

 

Съдбата дебне човека всеки момент. Като знаете това, непрестанно се молете. Без молитва не сядайте да ядете. Молете се на Бога да ви пази от лошата съдба, която всеки момент ви преследва.

 

Когато човек не се моли, челото му почва да става все по-ниско и по-ниско и едновременно ляга назад, челото ритва назад. Също така и брадата постепенно се намалява и отива назад волята отслабва.

 

Докато не предадете всичко в Божиите ръце, никога няма да се освободите. Докато не се молите, никога няма да се освободите.

 

Пожелавам ви всичко хубаво и светло.

 

Моля, прочетете настоящото на братята и сестрите и го пратете за прочитане в околните села, където има кръжоци.

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...