Jump to content

За смирението


Recommended Posts

ЗА СМИРЕНИЕТО

Изгрев, 1 ноември 1953 г.

Любезни брат,

 

Тук желая да ви изложа един разговор с Учителя върху смирението. Един брат запита Учителя:“Учителю, вие бяхте споменали скоро думите на апостол Павел, че Бог живее в сърцата на смирените, кажете ни нещо по това.“

 

Едно дете, като завърши първо отделение, мисли, че много знае, мисли, че знае като учителя си. Като завърши второ отделение пак мисли така. А то не знае, че неговото невежество е много голямо.

 

Някой мисли, че е завършил. Да не мисли, че е завършил.

 

Например някой е музикант. Още каква работа има в музиката!

 

Божествено положение е смирението. Щом човек е тщеславен, горделив, честолюбив, той е болен.

 

Това, което причинява най-много страдания в човечеството, най-много разногласия между обществата и народите, то е желанието за първенство. Всеки иска да бъде Пръв. Там е ключът на всички злини. Всеки има една хубава дарба, която може да използува, но не трябва да има желание за първенство. Първенството е относително нещо.

 

Успехът, вдъхновението на ученика зависи от силата на съществата, които го ръководят. Значи какво Първенство? Нашето е живо. Значи, ако моят живот е Полезен, ще се занимава с мене един висш дух. Значи, за да бъдем, ръководени, вдъхновявани, нашият живот трябва да бъде ценен пред Бога да бъдем полезни.

 

Някой прояви известни идеи, дарби, таланти в някои отношения, направи нещо с успех в някоя област и след това го приписва на себе си, мисли, че това е негово лично дело.

 

Трябва повече смирение. Когато човек проявява знания, способности, идеи, той е имал въздействието на небето, той трябва да отдава всичко това на Бога, на небето.

 

Ти, като говориш на хората, кажи си: “Господ говори, Нему е славата.“ А ти казваш на хората, че Господ говори, а на себе си казваш: Аз говоря.“ Остави хората да казват, че ти говориш, а на себе си казвай: “Господ говори.“ Няма какво да казваш на хората отде си взел пари, от коя банка; не е тяхна работа, но в себе си да знаеш. Всеки, който иска да има слава, е на крив път. Да търсим славата Божия.

 

Когато великите духове слизат на земята, те вземат много скромна форма, за да не обръщат вниманието на хората. Не говорят за себе си.

 

Ако аз се представя пред вас като учен, какво придобивам от това? Аз съм толкова учен, колкото съм. Някой казва, че е много силен човек, дига сто килограма. Има машини, които дигат 300 килограма и повече.

 

На всички хора трябва смирение. Който не е смирен, ще го смирят. Много е мъчно да живееш с едно криво разбиране. Гордостта ти в миналите ти съществувания е била толкова голяма, че вече като отидеш да се молиш някому, отказват ти, за да се смириш. Такива мерки употребяват, докато дойде едно разумно смирение.

 

Защо някой е станал просяк? Понеже е бил много честолюбив, сега го хулят и ще мине през унижения, за да приеме всичко това със смирение.

 

Човек все гледа външната страна. Той иска да бъде министър и не толкова за да бъде полезен, колкото за да блесне. Но после го свалят и го турят в затвора.

 

Волът, колкото да вдига опашката, си остава все вол, а детето, колкото и да е дребно, то има дарба и бъдеще. Не се стремете да се повдигате като вола. Оставете метода на вола. Вие, макар и да бъдете смирени, имате дарби, ще напреднете.

 

Който прави нещата от гордост и тщеславие, ще мине през големи страдания, чрез които може да се освободи от тях, защото те са голяма спънка за неговото развитие. Гордостта пречи на развиване на дарбите.

 

Това, което хората наричат любов, не е любов. Любовта е съвсем друго нещо. За да прояви човек Божествената Любов, иска се да има една основа. Без нея не може да се прояви. Тази основа е смирението. Само когато човек има смирение, небето ще пусне да тече през него тока на Божествената Любов и той ще я прояви.

 

Същото е и за всички други дарби, с които небето дарява човека. Небето не дарява с дарби, сили и пр. човека, ако той няма смирение. Ако у него има тщеславие, честолюбие, гордост и пр., небето ще мълчи към него, няма да го държи. Затова смирението е основа за развиване на всички дарби, основа за всички постижения. Хората, като ви кажат, че сте чист и светъл, вие трябва да се пазите от техните мисли. Защото, като ви кажат така, могат да ви турят бръмбар.

 

Тщеславието е гроб на мисълта. Някой иска всички да го знаят, но на слънцето никой не го знае. Че какъв авторитет ще бъде той? Сто души на земята могат да го знаят, но на слънцето никой не го знае.

 

Който не е навикнал на последните места, не може да има големите. Смирението значи растеж. Като се смириш, ще имаш условия за растеж, ще придобиеш това, което искаш.

 

Личният живот трябва да се надрасне. Човек да не се спъва с личния живот. Често в религиозния живот някои искат да вземат първо място, това е препятствие за мнозина.

 

Кучето, като си дига опашката нагоре, е горделиво, иска да каже, че животно като него няма.

 

На ученика е нужно смирение. Ако някой върви зад тебе, отстъпи и дай му място. Не се блъскай. Давай място на всички.

 

Всяка сутрин ученикът трябва да декларира, че е ученик. Всяка сутрин той отново трябва да се запише за ученик. Както студентът се записва в началото на всеки семестър.

 

В един университет имало четири хиляди студенти и се натискали да се запишат при секретаря. Бутали се отзад, отстрани, отпред и само един студент бил тих, стоял отзад и чакал спокойно своя ред. Секретарят разбрал, че този е единственият записан ученик. Този секретар е великият Учител. От четиритех хиляди студенти само този е ученик, това значи да решиш да не се блъскаш и никога да не изпращаш отрицателна мисъл към някого.

 

Когато се хвалиш, че си направил нещо, че си дал нещо на хората, ти винаги се отдалечаваш от Бога. Смирението е единственият път, единственият метод, чрез който може да се приближиш към Бога. Без смирение ще останеш винаги далеч от Бога.

 

Този, който мисли да стане велик, който иска слава, е далеч от Бога.

 

Христос съзнава, че трябва да се смири. Трябва да започнеш със смирението на Христа.

 

Йоан Кръстител прояви смирение. Той беше Илия и каза:“Тази работа с рязане на глави не става. Трябва да се смири човек.“

 

Мойсей се издигна благодарение на недостатъка си, че бе гъгнив, понеже този недостатък го смиряваше. И апостол Павел казва, че има трън в петата си. Също така неговото издигане се дължи на този недостатък, който е имал. Похвалите карат човека да пада. Във всеки човек има по един трън, който му помага за издигането, като го смирява и по този начин го предпазва от падане.

 

Ще ви дам едно правило: Когато човек дойде в изкушение, да се смири, веднага да се почувствува малък и нищожен пред Бога и тогава изкушението минава. Като се смирява, да почувствува, че Бог е всичко, че трябва да изпълни волята на великия. И че ще прави това, което Бог иска.

 

Един художник няма защо да се хвали; да изнесе картините и да остави хората да ги видят.

 

Господ да те хвали, а ти да хвалиш Господа, това е едно мистическо разбиране. Човек сам себе си не може да хвали.

 

Ти можеш да приличаш на ангел, но понеже сега си в плът на земята, ще се смириш. Казано е за Христа: “Той прие рабски образ.“

 

Да ти е приятно, когато хората не обръщат внимание на тебе. Ако аз съм виден човек и хората обръщат внимание на мене, тогава ще отидат украшенията. Колко трудна философия е тази да не ви обръщат внимание. Отидох на едно събрание. Все учени разгорещени хора. Като говориха, говориха, най-после искаха да чуят какво зная аз. Аз дотогава мълчах. Те казаха: “Ти много знаеш, но не искаш да кажеш.“ Та все ще обърнат внимание на тебе.

 

Не търси доброто мнение на другите, понеже това става в един съвършен свят, а този свят не е такъв.

 

Мнозина, имат високо мнение за себе си. И в най-смирените, под кожата, може да е скрита гордостта. Трябва да се простят с нея. И да я заместят с достойнство.

 

Представете си една чиния, обърната с яденето нагоре, и друга, обърната с дъното нагоре. Сипваш, сипваш нещо драгоценно в първата чиния, то ще остане в нея. Сипваш във втората чиния, всичко се разлива. Смирението е първата чиния, а горделивият всичко ще разлива. Това значи: Смирен и възприемчив към енергиите, които идат от висшите светове от целия всемир, а вторият е невъзприемчив. Ето защо смирението е път към възход, към разцвет на всички дарби.

 

Поздрав на всички братя и сестри:

 

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...