Jump to content

Мистични разговори


Recommended Posts

МИСТИЧНИ РАЗГОВОРИ

Изгрев, 21 ноември 1953 г.

Любезни брат,

 

Днес искам да ви изложа един разговор е Учителя от по-мистичен характер.

 

Учителя беше казал веднъж:

 

„За мистични разговори трябва да се избере ден, когато небето е чисто, има изобилно слънце и времето е тихо, да няма буря.“

 

Веднъж към 10 часа сутринта няколко братя бяха приети от Учителя. Стана въпрос за вътрешната работа на ученика. Учителя каза:

 

Това е добро. Вие дръжте тази мисъл. Когато някой напреднал човек ви говори, то чрез него ви говорят тези велики същества. Ако вие не разбирате това, което той ви говори, как ще разберете онова, което те биха ви говорили?

 

За общение с напредналите същества трябва молитва, размишление и съзерцание, да се просвети човек отвътре. Без това той не може да бъде готов. Дълго време трябва да се готви човек. Нали човек трябва да чака да изгрее слънцето. Само да се моли човек, да е ясен денят, защото иначе не ще види изгрева.

 

В размишление за тази цел са добри нощните часове, когато хората спят. Тогава ще влезете във връзка с тези същества, понеже има неща, които не могат да се предадат, когато съзнанието е будно и отвън има голям шум. Щом има голям шум, тогава не може да се разбере това, което Духът говори. Размишление и съзерцание имайте след десет часа, когато вече хората заспиват. После, хубаво е молитва и съзерцание от два и половина до три и половина след полунощ. Или от три и половина и четири и половина или между три и четири.

 

Някои искат да се запознаят с ангелите. Но човек да не ходи да ги критикува какво правят. Тогава не можеш да имаш никакво запознанство с тях. И понеже хората ще ги критикуват, затова ангелите са далеч от хората, не могат да се запознаят с тях. Да бъдем едно с тях, да се учим от тях и да работим с тях.

 

Когато дойде светла мисъл в тебе, ето едно висше същество те е посетило и ти е оставило едно благословение. Тази мисъл ти е подарък от него. То е оставило тази мисъл в тебе и си е заминало. Всяко хубаво чувство, всяка хубава мисъл в тебе са все дар от тези същества и от Бога.

 

За да се свържем с напредналите същества, трябва да внимаваме на всички добри, възвишени мисли, които ни идат, понеже те ни идат от тях. Ако обръщаме внимание на тези мисли, ние правим вече връзка с тях.

 

Най-добрият път, за да се свържем с разумните същества, е свързването с Бога. Да мислим за разумните същества. И да ги съзнаваме като същества, чрез които се изявява Бог.

 

Трябва да се изучава природата. Всички нейни прояви са все резултат от дейността на тези разумни същества. Трябва да разглеждаме цялата природа като проява на дейността им. И по този начин ние влизаме в мистично общение с природата, с нейния вътрешен живот, който е живот на тези напреднали същества, в тях да виждаме изявление на Бога.

 

Друг начин за влизане във връзка с напредналите същества е четенето на Евангелието, четене“Деянията на апостолите“ и на други хубави свещени книги.

 

За напредналите същества Писанието казва:“Те са служебни духове, които са пратени да служат на тези, които ще наследят Царството Божие.“

 

Когато на Йоана се яви ангел, той падна на земята, остана без сили и се поклони. А ангелът му каза:“Не на мене да се поклониш, а на Бога.“ С липса на благоговение, по човешки начин, с човешки похвати не може да се влезе в общение с духовния свят.

 

За влизане в общение с невидимия свят човек трябва да проучва опитностите на хората, които са минали по този път. Човек, като проучва тяхната опитност, постепенно ще се събуди и сам ще добие опитност. Човек трябва да работи и опитността ще дойде. Христос е казал:“Чакайте в Йерусалим, докато дойде Духът.“

 

Човек, за да влезе в общение с висшите същества, трябва да е чист. А за да стане такъв, той трябва да се моли. Казано е: "Хлопайте, търсете, искайте.“ Обаче трябва да се разберат тези думи. Да търсиш, това значи да побеждаваш мъчнотиите. Да искаш, това значи да намериш пътя, по който можеш да ходиш. Да хлопаш, това значи да работиш. За да намериш пътя, трябва да примириш противоречията на живота си.

 

Един от братята попита: “Как човек да влезе във връзка със съкласниците от вътрешната школа?“ Учителя каза:

 

За целта човек трябва да се очисти. През чисто стъкло минава светлината. Чистота е следното: Човек да няма никакви пречки, които да препятстват на Божествената светлина да минава през него.

 

Данаил се е срещал с Михаил и Гавраил. Човек, за да има тази опитност, трябва да има идеен живот. Това е условието. Михаил и Гавраил са архангели. Данаил се срещнал с тях след молитва. Ето защо човек, за да се срещне с тия същества, трябва да прекара интензивен живот на молитва, съзерцание и размишление.

 

Човек трябва да се подготви, за да свикне с новите трептения, чрез упражнение и концентрация може да добие прозрение, да мине през тъмната зона. И да види червения цвят и другите цветове, но в по-голяма октава. Тогава невидимият свят ще се разкрие пред него. И той ще влезе в общение с висшите същества.

 

Светлината има няколко октави: физическа, духовна и Божествена. При влизане в невидимия свят трябва да има Учител, за да ръководи работите.

 

При прозрение в невидимия свят най-напред виждаш трептенията на краските. И колкото по-високо се изкачват тези трептения, толкова стават пo-красиви. И краските се преливат. И когато трептенията стават още по-високи, те вземат формата на едно много красиво същество, което ни се усмихва и после изчезва. Това е някой ангел, който е дошъл при човека. Когато иска да ти направи впечатление, ще се яви облечен в красивата си форма и ще се усмихне. А когато иска да те учи, той ще дойде съвсем семпъл, облечен с дреха, с мантия и с колан. И тогава започват тревите, цветята, дърветата, полянките да ти говорят. Това същество така учи човека, всичко това да говори на човека.

 

За да се разкрие тази картина, трябва да имаш абсолютна чистота и да се примириш с всичко в природата: и с хората, и с всичко друго. Да нямаш ни най-малка лоша мисъл или лошо чувство към когото и да е.

 

Абсолютно към всички да имаш хубави мисли и хубави чувства и да ти стане всичко приятно. Да няма за тебе нищо неприятно и тогава ще се яви този ангел. И природата ще ти проговори. Значи всичко да обикнеш с душата си, да се пречистят ума ти, сърцето ти и тялото ти, за да се види това.

 

Освен през ранните утринни часове практикувайте молитва и концентрация на обед и вечер. Изучавайте Исайя, Данаила, Йеремия, Езекила и пр. И вшкте по кой начин те са добили просветление. Значи изучавайте всички пророци, големите и малките, после апостолите.

 

Четете Евангелието на Йоана.

 

Човек да счита всичко за духовно, да одухотворява всичко, да вижда, че всичко е хубаво и разумно.

 

Ако човек се повдигне, ще види, че природата е жива, тя съвсем друг изглед ще има за него. Зад физическото е духовното. Човек трябва да знае, че физическото е външната, обективната проява на духовното.

 

Вие проучвайте Библията по следния начин: Напишете на листчета страниците на Библията и смесете листчетата в една торба. Всеки ден ще вадите по едно листче, ще прочетете страницата и ще изберете най-важния стих. После ще върнете листа в торбата. Съпоставяйте тези стихове, за да видите какво заключение ще извадите. От горе ще ви ръководят кои страници ще извадите. Чрез тези упражнения ще се развият центровете. Старият завет е за учени хора, за много учени хора. Той е много дълбок, но не е за децата. Има центрове в човека за общение с висшите светове. Тези центрове са седем. Те са органи на духовното тяло. И те трябва да се събудят, да се отхранят по един много естествен и правилен начин. Трябва да се вземат мерки при събуждане на тези центрове. Човек трябва да има един много изправен живот. Другояче той съвсем ще се осакати. Трябва специално приготовление. Когато се правят тези опити, трябва тишина, както когато трябва да роди една бременна жена. Тези опитности, които имате, ще бъдат като предговор на онова, което ще получите.

 

Мистицизмът е един процес на освобождение. Висшите морални чувства са изработените мисли на висшите същества. А висшите чувства на тия същества човек ще възприеме като мисли. Там процесът е обратен. Завършените процеси на мислите ще възприемате като чувства, за да им се дава живот. Те ще бъдат семена, които ще растат и ще се засилват. Той ще им стане майка. Защото чувствата са, които дават стремеж. Без чувства няма никакъв стремеж. Мистикът се характеризира главно с висшите чувства, с любов. Това трябва да произтича от човека като вътрешна светлина.

 

Понеже този разговор е дълъг, следващия път ще продължа.

 

Поздрав на всички братя и сестри.

 

Пожелавам ви всичко хубаво и светло.

 

Настоящото прочетете на всички братя и сестри и го пратете за прочитане в околните села, където има кръжоци.

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...