Jump to content

Пътят на Любовта


Recommended Posts

ПЪТЯТ НА ЛЮБОВТА

Изгрев, 5 февруари 1954 г.

Любезни брат,

 

Тук ще бъде изложено продължението на разговора в миналото писмо:

 

У всички същества има един напор да развиват любовта. Ти обичаш едно цвете, едно животно за Божественото, което е в него. Вие се самозаблуждавате. Ти търсиш Господа извън въздуха, извън светлината и пр. А в светлината е Бог. Също във въздуха, във водата, в ябълката и пр.

 

Някой идва при тебе и иска да го обичаш. Дай му един грозд. Ние сега се спираме и се питаме:“Мога ли да раздам на целия свят?“ Давай! Има закон: Аз, като обичам, вълната на любовта минава през мене и се предава наоколо в света и милиони хора почват да обичат. Любовта е едно голямо течение. В момента, когато ти си решил да обичаш, то и небето, и всички проявяват любовта. Ти казваш:“Дали той ще ме разбере?“ Не очаквай да те разберат. Ти му дай любовта, а дали ще те разбере, остави това. Дай му грозда. Аз не съм намерил изключение. Щом избера една хубава ябълка и един хубав грозд и ги дам на някой човек, той никога не ги забравя. А като му дам една хилава ябълка, той не помни, забравя. Любовта дай на другите в най-красиви форми. Като най-красива сила в себе си. Ние искаме да знаем какви ще бъдат резултатите, ако приложим Божественото. Ти го приложи и после ще видиш резултатите. Приложи го и после размишлявай върху него. Винаги има резултат. Ако всички хора обичаха, щяха да бъдат здрави. В живота има една хубава страна, която хората трябва да знаят. Трябва да видим живота в неговата светлина. Тогава той е красив.

 

Какво ти струва, когато някой те обича, ти да му се усмихнеш? Ние мислим, че щом някой те обича, ти ще му дадеш нещо и ще побегнеш. А щом онзи те обича, той дава, не мисли да вземе нещо.

 

Въздухът, който духа, е любов. Водата, която тече, е любов. Слънцето, което изгрява, е любов. Ти дали ще разбереш слънцето, то е друг въпрос. Слънцето, като изгрее, ти казва:“Колко те обичам аз“. И тогава ти ще се усмихнеш. И слънцето ще каже:“Колко е хубава усмивката ти!“

 

Когато вие се радвате, знаете ли кои са причините? Защото някой е проявил любовта към някого. И ти си доловил вълните на тази любов. Тази любов се предава.

 

Една жена обичала много едного, но той се оженил за друга. Тя, за да прояви своята любов, отишла прислужничка при него. И един ден му казала, че го обича, и си отишла. Това показва, че не трябва да казваш никому, че го обичаш. На цветето кажете:“Колко те обичам!“ Аз поливам едно цвете. Това е любов. Това цвете напъпва, дава цвят, има ухание. Това е обич. Цветето ми казва:“Ти ме поля и аз те обичам“. Понеже съм го полял, цветето оценява и ме обича.

 

Откъсвам един плод и казвам: Това е писмо, изпратено до тебе. Изяждането на един плод е прочитането на писмото. И като посадя семката, аз изпращам в отговор друго писмо, написано от мене. И ако не посадя семката, пишат ми второ писмо, в което ми казват:“Защо не пишеш?“

 

Христос, като умря и възкръсна, имаше една радост, която по-рано не е могъл да си представи. На земята от началото ще почне добре, с радост. После идва страданието, обратното. После идва радостта. Трябва нова философия. Хората не разбират. Вие всички имате стари методи, които трябва да напуснете. Блажени са онези хора, онези народи, които изпълняват волята Божия.

 

Сестра Савка прочете няколко мисли от Учителя:

 

Няма по-хубава дружба в света от дружбата с Бога.

 

Онези, които обичат Бога, у тях няма спор.

 

Когато обичаш Бога, тогава хората ще те обичат.

 

Бог не може да се ограничи в своята благост.

 

Той повдига хиляди паднали души, които са се уповавали Нему. Той е верен и истинен към тях.

 

Чистотата е извор на съвършен живот.

 

Най-голямото благо, което човек има от Бога, това е животът.

 

А най-голямата благодарност, която човек може да даде за живота, това е работата.

 

Висш закон е зачитане работата на другия. Колкото човек е по-внимателен към работата на другия, толкова и невидимият свят е внимателен към неговата работа.

 

Който работи, обича.

 

Който разбира, живее.

 

Който разбира, работи. Христос казва:“Отец ми работи и Аз работя."

 

Колкото мисълта е по-светла, толкова е по-разумна. Колкото сърцето е по-топло, толкова е по-благородно.

 

След това Учителя продължи разговора:

 

Една учителка употребявала нови методи за възпитание на децата. Децата били послушни. Тя занесла една кошница ябълки и им раздала. На другия ден направила същото. Няколко дена правила така.

 

Винаги има предупреждение от невидимия свят.

 

Новото учение е нов метод. Нова светлина влиза в света.

 

Казват ми: вие се жертвувате за нищо и никакво.

 

А сега се жертвуват във войната по закон, а когато се жертвуваш за Божественото, свободно се жертвуваш.

 

Щом не можеш да поправиш една погрешка, не си свободен. Щом можеш да преобразиш глупостта в разумност, свободен си.

 

Всички хора са окупирани вече. Върху всеки човек работи едно светло същество. Тези светли същества чакат момента да се проявят. Всички народи ще се подчинят на Божия закон. Господ ще повика водителите на народите и ще им каже:“Защо не изпълнихте волята Божия?“

 

Има някои неща, които не е позволено да се кажат.

 

Англосаксонците са волеви. Единичният живот е развит у тях. Най-религиозни са евреите и славяните. Понеже българите са от славянски произход, те са били всички религиозни, но тъй като в българите има примеси от други народи, затова някои българи не са религиозни.

 

Нашата раса сега, като ражда шестата раса, ще бъде будна при раждането. Като майка тя с мъчение ще роди шестата раса. А по-рано всяка раса е раждала новата раса несъзнателно.

 

Бъдещето, което шестата раса ще донесе, е това, което човек не е сънувал. Ще живеят в хигиенични къщи. Ще живеят по любов. Старите няма да остаряват. Когато дойде време да си отива човек, ще се изпари, ще се дематериализира.

 

Казвам на един свещеник:“Ти виждал ли си Господа?“

 

-Не.

 

А пък аз проповядвам за един свят, в който живея. Виждам го и живея в него.

 

- Право ли говориш?

 

Човек, който говори истината, не бърза. Човек, който лъже, винаги бърза.

 

Стана въпрос за храненето. Учителя каза:

 

Това, което разваля хората, е малкото топлина, която се съдържа в храните и питиетата. Квасните гъбички остават нещо от своя неорганизиран живот във виното. И това е вредно. Човек сам трябва да се откаже от спиртните пития, месото и пр.

 

Да не ти се налага отвън.

 

У животните има желание, но няма воля. Носът е сраснал с горната челюст, а брадата съвсем я няма. Ухото не е добре оформено. След милиони години животните ще дойдат до положението на човека.

 

Учителя посочи ябълките на масата и каза:

 

Божественото, вложено в човека, възприема Божественото, вложено в ябълката. Този плод, ябълката, е художествено произведение на един ангел и като я изядеш, той се радва. С тази ябълка правиш контакт с това разумно същество, с ангела. Като пипам тази ябълка, аз виждам съществото, което гледа и се усмихва. Тогава аз му казвам: “Благодаря ти, много е хубав този плод!“ И изяждам плода пред него, посаждам семките и се сприятеляваме двамата.

 

След вечерята всички присъстващи опитаха ябълките. Учителя каза:

 

Тази вечер, като ядохте ябълки, се запознахте с много ангели.

 

И изпяхме няколко песни. Учителя каза по този повод:

 

Вие сте загубили ритъма на песента, която съм дал. Сега в пеенето имаше малко живот.

 

Някои хора са взели метода на мъдростта и на истината, а те са трудни пътища. Никой не е минал по тези пътища. Трябва да се тръгне по пътя на любовта. И след това ще дойдат мъдростта и истината. Всички хора вървят сега към най-трудните пътища. Те трябва да се върнат. Тези пътища са хубави, не че са лоши, но хората не са готови за тях. Да се добива знание без любов, да се добива сила без любов, там е всичкото препятствие.

 

Моля, прочетете настоящото пред всички братя и сестри и го пратете за прочитане в околните села, дето има кръжоци.

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен Б. Боев

BB_pisma_13.jpg

Салонът на Бялото братство духовно средище в някогашна София

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...