Jump to content

Най-високият връх


Recommended Posts

НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ

Изгрев, 1 март 1954 г.

Любезни брат,

 

Тук ще ви изложа един разговор с Учителя, при витошка екскурзия през 1941 г.:

 

Любовта към Бога заема най-високото място в човешката глава. Най-високият връх е чувството на любов към Бога.

 

Когато някой човек мисли за себе си, трябва да знаете, че той не е най-високият връх. Центърът на личността е назад от центъра на любовта към Бога. Центърът на личността е по-ниско от центъра на любовта към Бога. Съвестта, справедливостта и милосърдието също така са по-ниско. У някои хора центърът на твърдостта стои по-високо, отколкото върхът на любовта. Това е неестествено положение. В душата на всички хора върхът на любовта е най-висок.

 

Най-високият връх е любовта към Бога, а любовта, която младите хора имат, е най-ниският връх. Най-ниския връх на земята е любовта между двама млади. След това на майката към детето е по-висок връх. Приятелството е още по-висок връх. В Божествения свят по-висок връх от любовта към Бога няма. След този връх идат върховете на вярата, надеждата, милосърдието и пр. И между тях се образуват долини. Такива върхове има 40. Всъщност на главата има 120 върха в подразделенията си, а има и 120 долини.

 

Има широки работи за проучване. Ще се радвате, че и като се раждате, и като умирате, ще учите. Имате какво да учите. Бог е най-високият връх, отдето всички други течения възприемат своето направление. Любовта към Бога е най-високият подтик.

 

Трябва да се повърнем към разумното, което е в природата. Но все-таки трябва да има някой, който да ни покаже пътя. Ако искаш да отидеш на най-високия връх, трябва да ти покаже пътя някой, който е ходил на този връх.

 

Ние искаме да се справим с нашия свят. Това е много мъчна работа. Докато не се справим с нашия свят, не можем да се справим с външния. Човек така трябва да обича Бога, така да се изпълни с богатство и живот чрез любовта към Бога, че няма да има нужда някой да го обича. Той да ги обича, но няма да търси да го обичат, като обича Бога. Като обича всичко, той има всичко и не чувствува празнотата, която любовта на този или онзи човек не може да запълни в него; понеже той е в изобилието.

 

Една сестра запита Учителя нещо за любовта към Бога. Учителя каза:

 

Щом ти съзнаеш, че има нещо по-горе от тебе, ти не можеш да не го обичаш. Щом не съзнаеш, че има нещо над тебе, тогава не можеш да обичаш Бога. Да съзнаеш, че има нещо над тебе!

 

Кое е най-хубаво? Аз да обичам Бога, то е най-голямата привилегия. А хората могат да ме славят, че съм написал нещо. Това са мимолетни работи, т. е. Външни.

 

Най-голямото благо за мен е, че обичам Бога!

 

Аз, като виждам слънцето и се ползувам от него тогава могат ли да ме ползуват хилядите свещи, коитоI хората могат да ми запалят? Не могат. Има един важен, въпрос, който аз трябва да решавам: Каква трябва да бъ-\ де любовта ми към Бога. Ето важният въпрос.

 

Голяма е радостта на любовта. Без да я казваш, ти ще се радваш. Обичаш Бога тайната е там.

 

Че не може всички да се обичат, това е вярно. Че може всички да се обичат, и това е вярно.

 

Задачата ни е да кажем на хората, че като имат любов, имат всичко. Тази е нашата задача.

 

Да обичаш Господа, това е единствената права мисъл. Без любов към Бога няма права посока.

 

Трябва да се започне с любовта към Бога. Разбира се, там си има закони.

 

Едно нещо ви трябва: вложете любовта като основа. Или аз притурям: Люби Бога, вярвай в ближния си и се надявай на себе си.

 

Неверието е осакатило хората. Те са повредили очите си. Трябва да се възвърне тяхното зрение.

 

Сърцето ви трябва да бъде свободно. Не го залагайте никъде. Сърцето ви да бъде само на Бога. Да подарите сърцето си на Бога.

 

Планината, въздухът, хлябът, житото, водата са резултат на разумните същества. Като ядем хляба, ние се свързваме с тези, които са произвели хляба. Като пием вода, ние сме във връзка със съществата, които са произвели водата. Тогава ще пиеш най-хубавата вода, за да влезеш във връзка с тях. Ти, като погледнеш една картина, свързваш се с този, който я е рисувал. Също така, като четеш това, което е казал Христос, влизаш във връзка с Христа. Така трябва да схващате нещата.

 

Първото нещо, което се изисква за вътрешната школа, е: всеки трябва да се стреми да образува връзка с първия принцип в света. Първото проявление на този принцип е любовта. Ученикът трябва да има връзка и да не се смущава от нищо, което става наоколо. Да изчезне всеки страх.

 

Човек да се научи да обича Бога! И после ще обича всички, защото, като обикне първом Бога, тогава ще може да обикне всички.

 

Човек трябва да е най-първо носител на любовта на Бога. Като обича Бога, той ще познае, че Бог го обича. И после ще прояви любов към всички същества.

 

Ако той се уповава на хората да го обичат, тогава ще се отстранява от Бога. Не че е лошо да го обичат хората, нека да го обичат. Той трябва да се радва на това, защото Бог се проявява. Но той трябва да се уповава на Божията Любов.

 

Който иска от твоята стомна, можеш да му дадеш, но едновременно ще го пратиш на извора в планината. Ти някой човек ще го обичаш, но едновременно ще го пратиш при Бога, за да приеме Божията Любов и да стане неин носител. Инак не се постига целта.

 

Когато човек размишлява върху любовта, за да размишлява както трябва, трябва да измени цялата постановка на своето съзнание. Ако при размишление скъсате всички връзки със земното, душата ви ще се вдигне нагоре. Това трябва да стане при размишление върху любовта, върху Бога.

 

Най-първо трябва да се тури в действие първият закон: Любовта към Бога, после любовта към ближния и най-после любовта към себе си. А сега светът е обърнат обратно: Най-първо работи за себе си, после за ближния и най-после за Бога. Това е погрешен път.

 

Когато Христос е казал да се отречеш от баща си, от майка си, от брат си и от сестра си, това не значи да се отречеш от тях, но да не ги обичаш повече от Бога.

 

Христос каза на онзи, богатия момък:“Едно ти недостига. Иди раздай всичко на сиромасите и ела да ме последваш.“ Богатият момък не се съгласи. Значи любовта му към богатството беше по-силна от любовта му към Христа.

 

Един човек може да работи за Христа, ако е силен. А силният човек трябва да има знания. За да има знания, трябва да учи. А за да учи, той трябва да има любов. Според степента на любовта иде всичко в човека. Трябва да преминем към това, което свързва всички разумни души в едно цяло и което осмисля целия живот. Това е Бог. Ще дойде ден, когато хората ще познаят Бога както трябва. И само любовта е средство, чрез което може да познаеш същината на живота Бога.

 

Нещо, което не обичаме, остава непознато за нас. Като не обичаш едно същество, как ще го познаеш? И като не те обича, как ще те познае?

 

Казано е в Писанието:“Когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите. Под израза“Когато ме потърсите с цялото си сърце“ се разбира любовта значи, когато възлюбиш Бога.

 

Не може да обичаш някого, преди да обичаш Бога.

 

За да познаеш Бога, трябва да Го възлюбиш. Като познаеш Бога, ще познаеш и хората. И щом познаеш хората, ще ги възлюбиш.

 

Бог те обича, а ти, като не Го обичаш, значи не отговаряш на Божията Любов. Щом те обича, и ти трябва да Го обичаш. Казва се:“Всяко дърво, което не дава плодове, се разкопава и пр., за да се види дали ще даде плод и ако не даде, отсича се.“

 

Значи дават се на човека условия да даде плод. А плодът е любовта: да люби!

 

Когато ти обичаш много хора, всъщност ти обичаш само едного, само Бога. Те са прозорци, през които виждаш Бога. Чрез техните души виждаш Бога. Когато погледнеш едно същество, около което има много огледала, то ти го виждаш на много места, но то е едно. Това е Бог.

 

Човешката душа е безплодна, когато не е изпълнена с Божията Любов. Докато Божията Любов и Духът Божий не изпълнят човешката душа, човек е странник, като чужденец на земята.

 

(Разговорът продължава в следващото писмо)

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен: Б. Боев

BB_pisma_9.jpg

Обяд на Ел Шадай, Витоша

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...