Jump to content

Новото човечество


Recommended Posts

НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО

Изгрев, 10 септември 1954 г.

Любезни брат,

Тук ще ви изложа един разговор с Учителя на полянката.

 

Днес към девет часа сутринта Учителя отиде с няколко братя и сестри в зеленчуковата градина, дето всички работиха известно време. После Учителя отиде да прегледа пчелите. След това почна разговор на полянката. Учителя каза:

 

Какво сме платили за този хубав ден? Както слънцето е изгряло, както е ясно небето, както сутринта направихме упражненията, какво по-хубаво от това? Това показва, че ако вървим по Божествената Любов, всичко ще бъде хубаво, а пък ако вървим по нашата любов, ще бъде другояче.

 

После Учителя взе една сламка, тясна и дълга около десет сантиметра, и каза:

 

Ако вдишвате въздуха през тази сламка, задържате и издишвате през нея един месец, то по този начин може да се лекувате. Това е за слабогърдие, за тези, които имат кашлица, за подобрение на гласа, за певците и пр. Задържането може да трае 50 секунди, една минута и повече.

 

Една сестра попита:“Коя ще бъде отличителната черта на шестата раса? Учителя каза:

 

Цялата земя ще бъде като едно семейство, ще имат един ум и едно сърце.

 

Щом искаш днес да пътуваш, ще тръгнеш и ще пътуваш.

 

Всички хора от шестата раса ще образуват едно общество. Няма да работят много. Семейството няма да бъде като сега. В който град отидеш, ще работиш два часа и пак ще вървиш където искаш. Дрехи, всичко ще имат на разположение. В който град влезеш, ще бъдеш член на целия град. Цялата земя ще бъде като една кооперация.

 

Ние ще копираме от природата и ще приложим.

 

Шестата раса ще въдвори на земята Царството на природата и тогава другите царства ще се подчинят. И там в Писанието се казва:“Царствата на земята ще станат царства на Господа Исуса Христа.“

 

Сега се образуват типове от шестата раса. Вселяването на напредналите същества е почнало. То ще става постепенно. Те се вселяват както светлината, щом човек не прави препятствие. Щом човек препятствува, тези същества се отклоняват. Когато човек усети блаженство и пр., то е тяхното присъствие. Определено е тия светли същества в кои ще се вселяват. Всичко е определено.

 

Сега човек е половин животно и половин човек. В бъдеще ще дойде съществото на шестата раса. И ще се съедини с човека. Тогава ще работят двама души заедно. А животното тогава ще бъде слуга.

 

В шестата раса синовете Божии ще се въплътят и ще започнат новото човечество. Те ще дойдат и ще се вселят в готовите души. Значи една голяма група висши същества ще се вселят и въплътят на земята. След това ще почне усилен строеж на новия живот на земята.

 

Ако те не дойдат, светът нищо няма да стане. Те са носители на новото. Това ще причини една велика Божествена култура на земята.

 

Напредналите, великите души идат сега, за да устроят живота и да разрушат кумирите на хората. Главното ядро на шестата раса ще се състои именно от тези Бели братя, които ще дойдат отгоре. Разбира се, ще има и от сегашните хора, които са по-готови.

 

Тогава ще се говори за братство и любов. Сега бялата раса е раса на силата. Никога светът не е имал такива мощни разрушителни сили, като бялата раса. А шестата раса е на сърцето. Тя е започнала, но докато израсне, ще мине време.

 

Шестата раса постепенно приготовлява условията за побратимяване. Турят се основите.

 

Всички сегашни мистични братства са центрове на шестата раса.

 

На когото сърцето е милостиво, е кандидат за шестата раса.

 

Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от шестата раса. Шестата раса, която ще дойде в бъдеще, ще има съвършено ново разбиране за любовта. Между хората на шестата раса справедливостта ще решава въпросите.

 

У хората на шестата раса няма да има национализъм, шовинизъм, а дух на братство. Такъв човек ще бъде готов да се жертвува за всички. Всички материали са така подготвени, всичко е така подготвено, че светът ще се намери учуден, ще видят, че този път е много естествен.

 

Една сестра попита: “Кое ще бъде главният подтик за действие на шестата раса.“

 

Учителя каза: Любовта към Бога.

 

Всеки трябва да пожелае в себе си да стане дете на шестата раса. За синовете на шестата раса всичко е възможно. За петата раса всичко се постига с пушки и топове. Разликата между петата и шестата раса се заключава в това, че петата раса се мъчи да установи ред и порядък в света чрез пушки и топове, чрез насилие, а шестата раса възстановява реда чрез любовта.

 

Любовта към Бога ще бъде мярка за всички. По този начин ще се смекчат сърцата на хората. Когато хората завършат своето развитие, ще почнат тепърва да живеят и ще влязат в такива условия на любовта, каквито не са сънували.

 

В шестата раса ще има подем на еволюцията. Сега хората вървят по пътя на изграждането.

 

Езическата култура днес върви паралелно с християнството. Това, което е днес, не е християнство.

 

В съня на Навуходоносора, който бе изтълкуван от Данаила, се говори за статуята, чиито нозе са смес от желязо и глина. Това е именно днешната култура на петата раса. А камъкът, който удари тази статуя и я разруши, станал голям като планина. Този камък е шестата раса. Този камък е вълната на любовта, която иде днес. Камъкът е хвърлен от Бялото братство.

 

Народите не могат да влязат в шестата раса, преди да ликвидират със своята карма. И сега тези страдания са ликвидация на натрупаната карма, за да се приготвят за новия живот, който иде на земята.

 

Един брат попита: “След колко време ще се въдвори шестата раса?“ Учителя каза:

 

Шестата раса сега се въдворява, но това е още слабото начало, което ще вземе дълго време. Сега всички хора се спъват, понеже не искат да се освободят от старото. Ако червеят не иска да се освободи от старата форма, не може да стане пеперуда.

 

Една сестра попита:“Каква нова дарба ще имат хората от шестата раса?“ Учителя каза:

 

Те ще виждат отпред и отзад. В тях ще се развие шестото сетиво.

 

В шестата раса няма да има кражби, няма да има затвори; ще излезеш, и вратата ти няма да бъде заключена.

 

Въздухът и светлината складираме ли ги? Продаваш ли ги? Всички ги имат на разположение. В бъдеще така ще бъде и с хляба. Упадъкът на бялата раса е слизането й от сцената. Тя е слязла до дъното и по-долу не може да отиде. Тя ще почне да се повдига, но не тя, а нейното дете шестата раса.

 

В епохата на шестата раса ще се издигне нов континент от дъното на великия океан. Дето се явяват туктаме островчета по великия океан, това ще бъдат върховете на планините, на бъдещия континент. Хората ще видят неща, които не са виждали.

 

Сега в бялата раса се приготовляват формите на шестата раса. И сега има типове от шестата раса. Тя ще има красиви, правилни форми.

 

В големия салон има две големи картини: как Архангел Михаил побеждава змея. Едната е от Рафаел, а другата от Гвидо Рени. Нарочно казах да поставят тези две картини в салона, за да имате горе-долу понятие за типа на шестата раса, защото лицето на Архангел Михаил в картините наподобява по красота типа на шестата раса, само че последният ще бъде още пo-красив, отколкото представеното в картините.

 

Трябва да стане преустройство във външните форми на природата. Шестата раса ще има дълго съществуване. Напредналите човеци искат условия да минат в шестата раса. Там ще има по-добри условия за растеж. Доста скъпоценни камъни има, но трябва да дойде златар, да направи брошки.

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...