Jump to content
Ани

Място

Recommended Posts

Черти на отделните народи

Място

Централата на Всемирното Бяло братство първо е била в Атлантида, откъдето се пренася в Египет и после от Египет - в Хималаите, които са по-нова формация. Африка и Азия някога са били свързани, но се разделят на два континента. От Хималаите се пращат клонове в разните народи.

 

Гърците всъщност завладяха Рим. Всички римляни знаеха гръцки, тогава Бялото братство бе в Гърция. Когато Александър Македонски влезе в Йерусалим, той го освободи, защото Бялото братство бе там. Но когато Бялото братство се дигна оттам, Йерусалим падна.

 

В бъдеще учениците на Бялото братство от тук ще се родят в Русия, в Кавказ и там ще работят.

 

Бялото братство е работило в Индия, в Египет, в Персия, в Палестина, във Вавилон, в Римската империя, в Гърция, в Италия и във Франция. После като остави Италия и Франция, премина да работи в Англия и Германия. От Англия и Германия преминава към славянството, където сега вече работи. Всеки народ, в който работи Всемирното братство, оставя по нещо ценно. Това братство почна с Индия и ще свърши с Русия, понеже те се допират, така завършва един кръг, един цикъл.

 

Дойде Христос между учениците, понеже изтичаха из еврейския народ. Еврейският народ е много тщеславен народ. Трийсет и шест хиляди обещания имат дадени от Бога. Защо? За тях пророците са казали така: „Когато Ме потърсите с всичкото си сърце, тогава ще Ме намерите. Ще приемете всичките Мои благословения.” Не са само евреите избраният народ. Ной имаше трима синове - Сим, Хам и Яфет. Числото три е число на човешкото достойнство. Семитите в себе си носят смъртта. Туй е числото две. Яфетистите носят импулса, страстите, амбициите. Хамовите хора са само, които изпълняват. Хамовите хора движат света сега.

 

Сърцето на всеки човек е еврейско, умът му е арийски, а стомахът - монголски. Главата е създадена, за да възприема Божествената светлина, сърцето - да възприема Божествената топлина, а стомахът - да възприема Божествената сила.

 

За мене има само една страна, която има много отражения. Всички народи са отражения, проявления на тази страна. Всички народи - англичани, германци, французи, руси, румънци, са проявление на Божествената енергия в света. Всеки народ си има своя функция, която никой друг не може да изпълни. И след всичко това искат да потиснат даден народ. Не, никой народ не може да бъде потиснат! Той си има своя функция. Затова аз казвам на българите да не се страхуват, защото те представят черният дроб на човечеството. Всички народи се страхуват да не изчезнат българите, защото с тях заедно ще изчезне и черният дроб. Изчезне ли черният дроб и жлъчката, храносмилането не може да се извършва. Следователно, ако сгрешат нещо против тях, храносмилането им веднага ще се наруши.

 

Никой народ не знае за себе си какво място, каква функция заема в Божествения организъм. Запитали един евреин, какво място ще заемат в света, за какво се приготовляват. След като мислил дълго време, най-после евреинът отговорил на зададения въпрос: „Ние се приготовляваме един ден да запушим раната, която преди 2 хиляди години отворихме на гърдите на Христос”.

 

Значи евреите се приготовляват да запушат раната на Христос. Ами вие за какво се приготовлявате? Нека българите сами си отговорят на този въпрос, също и англичаните, и германците, и русите, и французите и т.н. Нека всеки народ си отговори сам на този въпрос. Аз пък казвам: всеки народ е призван в света за една велика мисия. Не само всеки народ, но всеки човек, бил той мъж, жена, дете, е призван в света да извърши една велика работа, не както вие си я представяте, но една Божествена работа. В това седи достойнството на човека. Благото на цялото човечество зависи от един човек и благото на един човек зависи от цялото човечество. Такъв е Божественият закон.

 

Всеки един народ в света изпълнява една функция в природата. Функцията на този народ не зависи от неговото количество, но от качеството на този народ. Докато един народ работи според законите на природата, той е осигурен. Никой народ не може да го мръдне от неговото място.

 

На всеки един народ е определено от Бога какво да му се даде. На всеки един от вас е определено какво да му се даде.

 

Когато един народ осъзнава своето положение вътре в човечеството като един уд, като един орган от общия организъм, който трябва да извършва своята длъжност навреме, тогава той ще бъде на своето място.

 

Колкото един народ е по-добър, толкова повече му пращат, не живеят ли добре, намалява се кредитът.

 

Всеки народ, когото Бог ръководи, не може да изчезне. Ето защо, всеки народ трябва да чувства Бога в душата си и да каже: „Бог ни е изпратил на Земята и ние ще Му служим”. Бог е определил място на всеки народ. И това място един ден всеки справедливо и достойно ще го заеме. Мнозина се плашат пред мисълта, какво ще стане с тях. Вярвайте в Бога не външно, но вътрешно.

 

Разберете, че всеки народ има определена мисия, която ако не извърши както трябва, той е загубен - нищо не може да го спаси.

 

Всички народи, които не изпълнят волята Божия, ще си заминат от Земята, ще бъдат интернирани, няма да остане нито един от тях. Земята ще остане за онези народи, които изпълняват волята Божия.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×