Jump to content

2. УЧИТЕЛЯТ НА ХАРМОНИЯТА


Ани

Recommended Posts

УЧИТЕЛЯТ НА ХАРМОНИЯТА

Музиката е Словото. Словото е музика. Вселената е хармония — и всички живи същества са тонове на тази голяма вселенска симфония. В началото на Новата епоха, в която влизаме, се появи един Божествен музикант. Търсещите, събудени души, чуха Неговата песен отдалече и се насочиха към мястото, откъдето идва тя. Ние открихме съвършеното въплъщение на музиката в човешка форма! В Неговото присъствие всички дисонанси бяха превърнати в хармония, всички проблеми бяха решени, всички противоречия изчезнаха. Нашите души пропяха. Ние бяхме изцяло щастливи. Тогава разбрахме, че Раят е дошъл на Земята и ние сме между първите, които влязоха в него.
Човек е пял в Рая, но е загубил своята божествена песен, когато е навлязъл в материята — и сега отново се връща в Рая, започва отново да пее. Божественият Дух, идващ от сърцето на Всемогъщия, е музика сам по Себе Си. Той носи духовната пролет на тази земя. Както природата пее през пролетта чрез цъфтежа и плодовете, така и всички човешки същества са акордите на тази нова музика, която Божественият Дух носи на земята.
Ясни небеса, ярка слънчева светлина и радостта на пеещи птици, която изпълва въздуха! Щастие и нови импулси пълнят човешките сърца! Раждат се красиви деца! Всички жени — млади и възрастни — са облечени във всички цветове на дъгата. Черно вече няма. Домовете са красиви, с цветя по первазите на прозорците и балконите.
Животът става все по-динамичен. Всички жадуват за красота, всички дирят свежестта на природата. Всички искат да танцуват. Всички искат вдъхновена, изпълнена с живот музика. Всички деца искат да пеят и да свирят. Какъв подем на младост и веселие!
Насилието повече не се търпи. Всички искат свобода. Няма ги задължителните закони. Няма я строгата идея за наказанието — човек иска свобода и независимост. Какво предвкусване за живота в Рая!
И всичко това дойде, след като дойде на земята Синът на Хармонията.
През 1944 г. Учителят на Хармонията каза:
"Войната на смъртта свърши, сега започва войната на живота."
Сега сме в Третата епоха на Светия Дух — епохата, когато Духът на Истината ни посещава, за да изпълни Христовото обещание. Двадесета глава от "Откровението" съответства на XX век. Третата епоха е времето на Първото възкресение, когато ние се изправяме пред Бога, Който ще съди света. Дойде времето, когато Бог ще ни заговори открито и ние ще Го чуваме и ще изпълняваме волята Му.
Учителят ни разкри интересен факт за Бога. Когато Бог иска да прави нещо ново по важност, дяволът трябва да бъде първият, който идва и започва да го прави. Именно той се нае с голямата задача по трансформирането на света в началото на това столетие, когато Бог започна тази мисия. Ние видяхме работата на дявола през първата половина на XX век — с войни и разделения, страдания и лишения. Но неговата сила е обуздана през 1945 г. Бог започна своята работа по стабилизиране на нещата, изправяне и обновяване на света. Мъжете и жените, които паднаха по бойните полета, са получили нови тела напоследък и идват с обновено съзнание.
Голямо духовно пробуждане става днес навсякъде по света! Душите започват да цъфтят, но преди цветовете да се отворят за слънцето, една твърда обвивка предпазва пъпките от измръзване. Днес тази твърда обвивка пада, но някои все още живеят духовно в зимните условия на природата и не съзнават изцяло Голямата промяна, която става в света.
Кредитът на злото свърши. Силата на доброто е взела връх, заемайки всички важни постове. Бог днес е много близко до нас! Той самият поставя ред в света. Това е Неговото време. Той кани всички на голямата вечеря на Агнето, когато Духът се венчава със Своята Невеста — човешката душа!
Свети Йоан казва в Откровението си (19:6-10):
"Нека бъдем радостни и весели и да отдадем почести на Бога, че женитбата на Агнеца наближава и Неговата Невеста е вече готова!"
Третата епоха е време на прослава на Синовете Божии. "Да прославиш Бога, значи да си едно с Него." (Беинса Дуно)
След като срещнах Учителя, аз започнах да пиша поезия и музика. Неотдавна Той ми каза:
Дадох ти тези дарби, за да можеш да израснеш.
Дадох ти ги, за да можеш да Ме познаеш.
Дадох ти ги, за да можеш да Ме прославиш, защото животът е растеж!
Да започнеш да познаваш Бога — това е да намериш живот вечен.
Да прославиш Бога — това е да намериш живот вечен.
Да прославиш Бога — това е да станеш едно с Него.
Бог присъства днес в човечеството като Любов, Мъдрост и Истина. Любовта носи живот. Мъдростта носи светлина и знание, а Истината носи свобода.
Човек е призван да бъде ученик — ученик на божествения живот днес. Той трябва да учи и да изпитва тези вселенски области на Любовта, Мъдростта и Истината, за да се просветли и за да заработи за своето духовно и физическо преобразуване. От всички се иска съзнателно преобразуване.
Културата на тъмнината е съборена и е заместена с културата на Светлината. Светлината е пробуждане, чувствителност и правилно действие. В далечното минало ние сме се отклонили от пътя на светлината и сега се завръщаме в него. Загубили сме нашата връзка с Бога — сега трябва да направим всичко, което можем, за да я възстановим. Днес Бог ни вика при Себе Си. Той ни дава изобилен живот и светлина, за да можем да Го познаем; а да познаеш Бога, значи да добиеш живот вечен.
Христос ни каза, че иска да ни даде изобилен живот. Днес Христос ни дава изобилна светлина, напътствайки ни през първата половина на този XX век. Бог иска малки неща от нас, [за да постигнем] големите неща, които са построени от малки. Досега ние живеехме за себе си, но можем да започнем да живеем за Бога. Божественият закон е записан във всяко човешко сърце и всеки човек знае кое е правилно и кое — грешно.
Гласът на Бога не е престанал да говори. Ние трябва да правим неща, които повишават нашите вибрации и ни вдъхновяват. Пеенето, общуването, приятелското общуване с хората и висшите същества — ето кое вдъхва живот.
Един поглед назад към развитието на човешкото съзнание би помогнал за нашата духовна ориентация. Ако се ограничим с библейската история за духовното развитие, можем да приемем времето на Мойсей и пророците като първи етап. Това е утробната фаза, когато произходът и кръвните връзки са били строго споявани и всяко отклонение е било санкционирано както от Йехова, така и от хората. Тесните национални граници на съзнанието са били необходими за утробното състояние на това време. Традицията е значела всичко. Хората са възприемали Бога като същество на цензурата, наказващо всички непослушания според приетите закони. Налаган е бил страх от Бога и Неговото застъпничество се е измолвало с дълги церемонии и жертвоприношения. Но етанът си е етап — той има край. Дошло времето, когато човешкото съзнание трябва да направи крачка напред и да свали своите стари вериги.
Дошъл Исус. Неговата голяма мисия била да освободи съзнанието от утробния стадий. Той изяви Бога-Баща — Бог на Любовта към Своите човешки деца; Бог на благостта и опрощаването на греховете, извършени в тъмнината на духовното невежество.
Второто раждане бе открито от Никодим. Актът на раждането беше труден, с противопоставяне на втвърденото, стереотипно мислене на времето. Мисията на Христос беше кратка като живот, завършвайки с физическа трагедия, която всъщност беше духовна победа. Но величието на Неговата мисия и нейния вечен характер бяха доказани вече при залеза на нашия двадесети век. Това е мисията на Бога — да доведе до раждане човешкия ум и сърце, човешкото съзнание.
"Раждане е навлизането на съзнанието в света на по- голяма светлина" — каза Учителят на Хармонията.
Христос изведе човешкото съзнание от тъмните ограничения на утробата в света на светлината, постигната чрез правилно знание. Той разкри на младото човечество великите истини на живота и вечните закони, обещавайки ни в бъдеще това божествено познание да ни се разкрие изцяло от Духа на Истината, Когото Отец ще изпрати на земята. "Тогава вашата печал ще се превърне в радост и Аз ще ви видя отново."
Христос проля кръвта си на кръста заради процеса на раждане — и оттогава всеки християнин носи белега на Христовата кръв. Изминаха 2000 години — години на борба, войни, противоречия и кръвопролития. Навлизаме в нова ера, за която говорят всички пророци, мъдреци и духовно пробудени хора. Но най-голямото, най-свещено и славно събитие на двадесети век беше изпълнението на Христовото обещание — Мисията на Учителя, Духът на Истината. Той дойде в началото на този век и ни разкри значението на страданието на земята не като наказание, а като разкритие на причинно-следствения закон за нашите постъпки. Така Учителят Беинса Дуно, Който е Духът на Истината, успокои душите на страдащите хора. Христос го бе нарекъл "Утешителят", Който наистина дойде в тялото на Учителя. Той нарече страданието "нашия най-голям учител".
Изявата на Учителя в човешка форма бе чиста и съвършена, като изява на самия Бог. Учителят прояви истината на Бога и съдържанието и смисъла на всички неща, създадени от Него. Той разкри на хората вселенските принципи и закони и лиши злото от неговата сила на земята. Дойде в една малка страна, чийто народ бе преминал през невъобразими страдания цели пет столетия. Само Божията милост и благословия са ни спасили от унищожение.
В зорите на XX век Духът на Истината започна Своята голяма мисия: даде методите за приложение на неприложеното досега Христово Учение — методи, които бе изпитвал векове и години наред. То промени из основи нашия светоглед и ние разбрахме, че новият морал е любовта към всички. Ние правим всичко от любов към Бога! Придобиваме божествени качества в характера си. Това означава трансформация на енергията на злото в добро. Ние виждаме доброто и светлата страна на страданията като коригираща мярка, а не като проява на злото. Ние сме на тази планета, за да бъдем изпитани и да научим божествените закони на живота, развивайки положителни качества и таланти, с които сме надарени.
Учителят обяви Третата епоха — епохата на Светия Дух, чрез която Бог ще се прослави чрез Своите Синове — учениците на божествения живот навсякъде по земята.
Последното мото, което ни беше дадено, гласи: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов" (24.XII.1944 г., София — Изгрев).
Човешкото съзнание бе родено от Христос и навлезе във великия свят на светлината. Това беше Втората епоха — на Сина. Но Божият Син се издигна след разпъването на кръста и Третата епоха е епоха на Неговото възкресение.
Възкресението е време на радост и веселие, време на велик живот, когато човешкото съзнание ще навлезе в своята божествена слава — света на пълната божествена светлина — и тогава човечеството ще постигне единство с Бога. Време, когато човек ще срещне своя Баща в небесата чрез навлизане в Рая — неговия първи дом. Това е епоха, когато човешката душа разцъфтява и проявява богатствата, които Бог е вложил в нея в началото.
Невестата в Откровението е човешката душа, която днес се венчава с Младоженеца — Светия Дух. Голямата епоха на божествената Женитба започна! Човешкото съзнание навлиза в ангелското царство чрез пробудената душа.
Ние срещнахме Духа на Христос, Който ни упътваше в течение на почти половин столетие — много по-дълго време, отколкото през първата Му мисия. Духът на Истината обясни Христос и Неговото цялостно Учение, като ни каза нещата, които ще станат. Той ни говори много за епохата, в която навлизаме — идването на шестата раса и големите трансформации, които ще станат на тази планета — с нея самата и с всички нейни жители.
Той ни разкри значението на възкресението и ни каза, че ние ще се повдигнем през тази епоха — дори още сега. Ще станем едно с Бога, както Христос е станал едно с Него.
Учителят на Хармонията ни въведе в света на божествената музика чрез песните, които създаваше, и чрез Паневритмията — сутрешните упражнения, изпълнявани на музика.
Времето на Възкресението не е време на страдание и тъга, а време на веселие и радост. И ние пеехме и танцувахме през всички тези години и живеехме заедно като едно любимо семейство под сянката на Неговите крила.
 
След всяка лекция и проповед Той ни благославяше и ние се чувствахме крилати и радостни — какво е по-велико в живота от присъствието на Бога? И Той ни казваше, че Бог ще посети нашата планета през тази епоха и ще я превърне в Рай!
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...