Jump to content

29. РАЖДАНЕ И САМОРАЖДАНЕ (НОВОРАЖДАНЕ)


Ани

Recommended Posts

РАЖДАНЕ И САМОРАЖДАНЕ (НОВОРАЖДАНЕ)

За да се роди нещо, то трябва да е завършен плод, който носи цялото наследство на предишните поколения. След раждането, когато човешкото сърце и ум са изпълнени с несъвършени чувства и неопределени мисли на съмнения, суеверия, страхове и въобще целия човешки реквизит на много предишни поколения, човек идва до един момент, когато започва да си дава отчет за състоянието, в което се намира. Това е момент на пробуждане на съзнанието му като отделен индивид. Той започва да осъзнава своето несъвършенство и закопнява за един по-висш живот, за какъвто историята ни е дала много чудни образци. Новият човек се зачева в неговото съзнание и той вече тръгва към крайната цел — самораждането. "Човек трябва да се роди изново от вода и дух", казва Христос. Символичният Му език е труден за разбиране за много хора. Водата е символ на чистия Божествен живот, който изхожда от Божествената Любов, тъй като животът е плод на Любовта, а Духът — онази неугасваща вечна Светлина, която е същност на самия Бог. Бог е Любов, Светлина и Сила. Ето какво трябва да стане със смъртния земен човек — трябва да се самороди в Любов, в сърце. Светлина в ума и Сила в тялото, волята и духа си, за да може да изпълнява Божията Воля, което е неговото призвание и задача на земята. Сърце, пълно с Любов към Отца и всичко създадено от Него. Ум, светъл с присъствието на Божията същност, което означава Божествена мъдрост и неумолима диамантена воля за изпълнение призванието си като Син Божий. Така е бил създаден първоначално човекът по образ и подобие Божие, но с времето той се е отклонил от този свещен образ, прекъснал е връзката си със своя Създател и заживял един неестествен живот на сирачество, на лишения и страдания. Чрез Словото Божие, дадено ни от Великия Учител този век, ние получихме пълното знание за живота си и то служи като камертон на Истината, за да знаем как да изправим дисонансите си. Хармонията на музиката най-добре ще ни помогне. Затова Учителят непрестанно ни учеше и занимаваше с музиката. Той създаде много песни, които постоянно пеехме, и хармоничните, утринни упражнения, наречени Паневритмия, които се играят по оркестрова музика, която Той сам създаде. Той каза: "Този път Бог ще предаде новия живот на хората чрез слуха им, затова всички трябва да станете музикални". Словото на Учителя изпълни цялото пространство, както Той каза, и сега хората постепенно ще възприемат идеите, които е свалил от Бога за бъдещата култура на човечеството, която ще се основава на "Любов към Бога, обич към ближния и почит към себе си".
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...