Jump to content

37. СИЛАТА


Ани

Recommended Posts

СИЛАТА

Една е силата, но тя има три проявления: механична, органична и психична. Механичните сили строят и рушат, органичните — градят и възрастват, а психичните — разширяват, одухотворяват. Някога Той каза на един: "Нито капка навън!" Значи — постави го в пътя на духовния възход, всички сили да се насочат навътре към душата, която иска да се прояви, но не й дава условия. А той пожела външно замогване и слава — и си замина скоро.
Сега един сън: с локомотив изкачвам баир през джунгла с диви зверове и стигам върха. Локомотивът е механично издигане, чисто външна проява, която не засяга душата. Той бяга от лошите условия на живота по механичен път, първото стъпало на разрешаване на житейските задачи.
Органичната сила действа строително в цялата жива природа. Тя създава видовете и ги възраства. Тя е вътрешна сила — силата на живота, който се продължава чрез видовете и тяхното потомство. Но тя е израз на психичната сила, която я направлява. Силата е една, но в различни прояви. Идваме до психичната сила, която действа във всичко, но има главно отношение към човешкото съзнание. Тя действа като мисъл в човешкия мозък, като чувство в човешкото сърце и като проява в човешката воля. Тази дейност се ръководи от съзнанието, което непрестанно действа в човека и го води към съвършенство. То постоянно се разширява и приема все повече космична светлина, която се отразява на духовното развитие на човека. Човек с развито съзнание притежава мъдрост и любов и действията му са в хармония с космичните закони. Всяка земна опитност има за цел да разшири съзнанието и това е пътят на еволюцията. Първобитният човек със слабо развито съзнание е можел само да се ориентира на земята за поддържане на физическия си живот. Но през вековете виждаме как с разширяване на съзнанието се появиха съвсем нови прояви в човека, интересът му постоянно расте и го кара да изследва вселената. Той вече излиза от границите на Земята, а в духовно отношение започва да съзнава невидимите светове, които стоят над материята, и да прави връзка с тях. Сега започва истинската духовна еволюция на човека, защото умът му е добре развит, чувствата — богати и разнообразни, и волята — влязла в съзнателното му ръководство. Човек става едновременно и духовен космонавт, като се отправя със съзнанието си към висшите духовни светове да ги проучва и черпи знание от тях.
Днес започва великата епоха на завръщането на човека към истинската му родина — духовните полета, откъдето е слязъл в материята чрез дълъг път на инволюция. В цялата вселена става дълбока промяна, а и в нашата планета, на която материята се разрежда и ще претърпи коренни промени. Навлизаме в духовното зазоряване или запролетяване и певците вече пеят за идващата пролет. Нов свят се ражда, нови отношения между хора и народи, нови идеи обхващат всички зрели умове и като пророци тези хора описват Новото, което иде с бързи стъпки. Мир и братство ще се възцарят на Земята, след като изчезнат всички лъжливи ценности и традиции сред човечеството. Вибрациите на новата вълна са мощни и ще стопят всичко преходно, човешко, построено на нереална основа. Вместо скръб — радост ще изпълни всички сърца, и вместо насилие любовта ще управлява хората и ще ги научи как да живеят и каква култура да създадат. Ще напише Бог закона си в сърцата ни и ще поведе света към истински възход. Така ще бъде.
Механичният метод е отвън навътре, а психичният — отвътре навън.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...