Jump to content

59. ОТДЕЛНОТО И ОБЩОТО


Ани

Recommended Posts

ОТДЕЛНОТО И ОБЩОТО

В нашия физически свят всяко живо същество и всяка вещ са отделни. Това е Закон на материята. Така стоят нещата и в нашето съзнание за живота на Земята. Милиони години всичко се е обособявало, усъвършенствало, докато придобие днешния си облик. Така се е организирал физическият свят от хаоса, мъглявините, в които е живяла Земята преди това обособяване на всичко, което съществува и живее на нея. Бавно и трудно човек е развил индивидуалното си съзнание и се е обособявал като индивид. Знаейки високата цена на постижението на своята индивидуалност, той съкровено я пази и развива в себе си защитен механизъм на това високо постижение, до което е стигнал след несметни борби и страдания. Да си високосъзнателен, индивидуализиран човек, е голямо постижение. В индивидуализирания човек има високо съзнание за стойността и отговорността му. Но Творецът не оставя човека на едно и също ниво на съзнание през вековете. Явяват се велики личности с послания от Него, които чертаят Пътя на човешкото развитие. Това са пророците и Великите Учители на човечеството. На всеки 2100 години, когато оста на Земята се насочва към ново съзвездие, започва нов етап в развитието на човека. Днес завършва Епохата на Рибите, която започна при раждането на Христа. Божието Слово чрез Христос бе разкриване на Твореца като Любов. Дойде моментът да се смекчи човешкото сърце и прояви топлота и милосърдие към братята си на Земята. Дойде идеята, че Бог е любящ Баща, а ние — негови близки, възлюбени синове, които трябва да Го осъзнаят и отправят любовта си към Него. Бог не е жесток съдия вече, Който наказва хората за най-малкото им нарушение от създадения от даден народ морален кодекс. Той иска съзнателно изправление на греховете и грешките ни по отношение на небесния кодекс на Великата Любов.
За тази цел се внесе идеята за благодатта, под която живеят всички земни човеци. Бог прощава грешките на каещия се, прегрешил син — притчата на Христос за заблудения син. Бог е безгранична, всичко опрощаваща Любов, с която той действа във Вселената. Но изминалите две хилядолетия се оказаха тежък период на борби, човекоизтребление, инквизиции за нарушаване на църковните кодекси и какви ли не отклонения от великия Принцип на Любовта и опрощението чрез милост, донесени от Христос. Стигна се до крайния предел на разделянето на човеци и народи, които влязоха в борба помежду си. Човек порасна духовно, за да развие съзнанието си, че хората са деца на Единния Баща и трябва да се свържат чрез силата на Любовта към Него и помежду си. Това разделение виждаме днес във всичката му сила. Но свършва Епохата на Рибите и бавно навлизаме в Епохата на Водолея. Идва предвестникът на Новата Епоха да ни разкрие Божия план за следващите две хиляди години. Планетата Уран е господар на Водолея. Уран е духовният преобразувател на човека. Той разбива стените на старите ограничения в съзнанието на хората и ни въвежда в едно ново, обширно съзнание, което започва постепенно да се внедрява в онези, които вървят с показателите на времената. Огромни човешки маси са изостанали в своята еволюция и се противопоставят на всяка нова идея, която разклаща устоите на старите им позиции. Затова Новото много бавно и трудно се приема. Ето случая с Учителя Беинса Дуно, Пратеник от Бога за новата Водолейна епоха.
Петдесет години Той говори на българския народ, давайки огромна духовна наука на човечеството чрез българите като много стар народ, в който са работили Силите на Светлината от хиляди години. Преди десет столетия в България се разрасна с голяма сила богомилското учение, което бе жестоко преследвано и хиляди българи бяха принудени да напуснат страната ни и разпространят това автентично Христово учение на изток и на запад, което стана път към Ренесанса и Реформацията в Западна Европа. През този век църквата и властта се опълчиха срещу Новото Христово Учение и днес виждаме небивало падение на народа ни — мизерия, престъпност в небивали размери и всички възможни злини. След изгонването на богомилите настъпи турското петстотингодишно робство. След преследването на Новото Христово Учение настъпи страшно материално и морално падение на българския народ. Стигнахме до просешка тояга. Младежта е в безпътица и пилее способностите и енергията си в безумни начинания и прояви. Печално българско робство на силите на тъмнината! Но страданието е най-добрият учител на човека и бедствието ни започва да събужда съзнанието на народа ни за необходимостта от нови нравствени закони и нов вид управление на страната ни. Умориха се хората от ограниченията и мизерията, която ни държи в окови. Започват да търсят изход ог това положение и мнозина днес се запознават за пръв път с Великото Учение за Любовта, Мъдростта и Истината, предадени в хиляди беседи и лекции от Мировия Учител Беинса Дуно. Много чужди страни вече го познават и търсят литература за него. Един ученик на Учителя, Михаил Иванов, замина за Париж в 1937 г. да предаде това учение на Франция, но за жалост обяви себе си за Мировия Учител и измами света. Но няма сила, която може днес да се противопостави на Великата Истина, дадена от Учителя, и хората, които се заблудиха от многобройните памфлети на тъй наречения Майкъл Айванхоу, търсят истинския Извор. Такъв е явният случай с упорития работник на Новото Учение в Лондон Дейвид Лоримър, който навреме разбра заблудата на самозвания учител Михаил Иванов.
Българите трябва да знаят какво става тук и в чужбина с Новото Учение, защото Учителят каза: "Великата задача е да предаде това учение на българите, а тяхната задача е да го предаде на света." Едно велико задължение носи този народ и ако не го изпълни, го очаква тежка разплата. Едва сега виждаме началото на това възмездие за безотговорността, проявена от власт и църква. Младежта тръгна по чужди, опасни секти, вместо да се даде насъщният духовен хляб за развитието на силите и дарбите й. От целия квартал на братството остана само гробът на Учителя, а днес има претендент и за това последно парче земя, останало да напомня на хората, че тук е живял и работил Великият Миров Учител. Но Той каза, че не иска паметници и още не се знае ( делото е през май ) какво ще стане с гроба. Вечен паметник е живото Слово Божие, което той изрече и от което повече от половината е отпечатано в десетки томове и преведени на различни езици. Ще пребъде делото на Великия Учител през вековете! Бъдещето на народите е в обединяване в едно Всемирно Братство, но това може да стане само когато съзнанието на хората се пробуди за духовното естество на човека. Нова мисъл се изисква днес, за да излезем от тесния кръгозор на индивидуалното съзнание, което докара крайния егоизъм. Новото Учение очертава пътя към обединението на отделните личности и народи в името на Великата Божия Любов, която ни е създала и на която дължи абсолютно всичко в живота си. Първо, защото Животът е плод на Любовта и всяко благо в него ни се дава от великата Божия Любов.
Днес Бог даде Третия завет на света — прославата на синовете Божии чрез живот, посветен Нему. Една Нова култура ще залее земята, основана на вечните принципи на Любовта, Мъдростта и Истината. Любовта дава живот, Мъдростта — светлина и знание, а Истината — свобода.
"Ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни" — каза Христос.
Човек с непробудено духовно съзнание не може да обеднява или управлява един народ, а още по-малко да го обедини с другите народи.
Формулата за новия човек е: "Мисъл без съмнение, чувство без корист, действие без петно; това е душата, Великото, Бог. Тогава човек престава да е отделен, а навлиза в Общото, едно с Отца."

Из "Златната книга за Истината"

15.04.1995 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...