Jump to content

65. ПЪТЯТ КЪМ БОГА


Ани

Recommended Posts

ПЪТЯТ КЪМ БОГА

"Предстои ни дълъг път през пустинята на Божествения живот." В пустинята няма пиршества, няма излишъци — само същественото за съществуването ти е необходимо. А има лишения от всичко, което би те отклонило от пътя ти. Но къде е твоят компас в това безкрайно море? Той е твоята вътрешна опорна точка, силата, която идва от правилния ти стремеж към съвършенството. Съвършено е Божественото Начало в нас, в душата и в духа ни. На него можем всякога да разчитаме. То е нашата пътеводна звезда. Човек има материално тяло, но той е преди всичко душа, която живее извън триизмерния свят. Душата черпи сили от Божествения Дух и направлява съзнанието на човека. А съзнанието движи ума и сърцето, за да може човек да се прояви правилно на физическото поле. Когато човек успее да се свърже съзнателно с душата си, последната диктува неговите мисли, чувства и постъпки. В човека настъпва едно вътрешно единство, една непрестанна хармония. В него бликва радостта, защото радостта е живот без препятствия.
Това е животът на душата. А душата е съкровищница на духа, богата е тя, животът блика в нея. Музика е тя, светлина е тя. Които се удостоят с живот в душата, стават музиканти, поети, мъдреци.
Днес астралният свят е пречистен. Пречистено е и етерното тяло на земята. В него Бог е написал Словото Си, което сега всички хора постепенно ще възприемат. Всичко, което земята ражда, прилича на нея. Плодовете са закръглени като нея. Всеки плод съдържа семе, залог за безсмъртието му. Слънцето е насочило главата на човека към себе си и е вложило своето семе в него. Това е неговата безсмъртна душа, която продължава своя живот, след като тялото увехне и стане безсилно. Душата на човека е възкръсналият Христос. Чрез душата си човек става едно с Бога. А целта на живота ни е да станем едно със Създателя си, от Когото някога сме излезли. Сега е моментът на великото завръщане. Блудният син се завръща при Баща си. Богата трапеза е приготвил Той за тези, които, преминали пустинята на божествения живот, се завръщат у дома си. Това е историята на светлината, излязла от живото слънце, която се е опознала и осъзнала в творението човек. Това е творението, което е разбрало как е станало реалност и как тази творческа сила, вложена във всяка душа, продължава съзнателно да твори. Тя твори един чуден вътрешен свят в човека и преобразява цялата планета. Самосъзнатото творение е осъзнатата светлина — порасналият човек, излязъл от пределите на материалното битие. Безсмъртието е осъзнатата светлина — животът в душата.
"Времето е такт на Божествената хармония, а хармонията е вътрешният смисъл на живота." Абсолютната закономерност на отношенията на всички неща във видимия и невидимия свят е хармония. Човешкото тяло е израз на тази хармония. Всеки орган в тялото има свое значение, място и отношение към всички останали органи в тялото. А всичко е създадено в такава хармония, за да може да отрази и прояви най-пълно великото мирово съзнание, чието най-силно качество е стремежът му към проявление. Вселената е Неговото проявление и колкото по-хармонично и съвършено е създадено едно същество, толкова по-пълно може да прояви великия миров разум. Човекът е създаден да прояви Бога, Който може да се прояви чрез добродетелите на живота. Така главата е мъдростта и истината, сърцето е любовта, ръцете са правдата, а нозете — добродетелта.
Любовта се проявява като стремеж в сърцето — подсъзнанието, като чувство в душата — съзнанието, като сила в ума — самосъзнанието, и като принцип в духа — свръхсъзнанието. Животът е плод на Любовта, а Любовта е нещо реално, тя има форма, съдържание и смисъл. Който познава Любовта, ще познае и света. Дето има Любов, има и живот, има движение, в нея всичко започва да живее. И когато е казано, че Бог е Любов, с това се определя, че ако има Любов, ще има проявление на Бога. Христос е въплъщение на Любовта. Когато у теб дойде силата на Любовта, в ума и мислите ти ще настане яснота. Имаш ли любовта на чувствата, ако си тъжен, веднага ще станеш благ и радостен, ще бъдеш готов за всички жертви. Ако при теб дойде човек, у когото има стремежа на Любовта, той ще те направи активен. В Любовта има две поляризирания: като стремеж и като чувство, които се проявяват на физическия свят, и като сила и като принцип, които принадлежат на Божествения свят. Това са две велики проявления на Любовта.
Любовта без ум не може да се прояви, тя не е за глупави хора. Глупавите хора никога не са чувствали любов. Всички същества, които са лишени от любов, са лишени и от интелигентност, а всяко същество, което има любов, е интелигентно. В същества, у които няма любов, тя се проявява като механически закон — движение, растене отвън навътре, а у онези, които имат любов, растенето става отвътре навън. Следователно у учени хора, в които няма любов, които имат знания и събират сведения, цитират от различни места, у тях движението е отвън. Хора, у които има любов, растат отвътре навън, възприемат тази храна и я обработват.
Вложете в себе си мисълта: Бог е Любов в Неговото първично проявление. Разберете ли този първи принцип, ще разберете всички по-следващи принципи, не разберете ли първия принцип, нищо друго не можете да разберете. Схванете ли първия принцип, ще схванете и втория — Принципа на Мъдростта или Вярата. Любовта е принципът на сърцето и душата, а вярата — на ума и духа. Това е поляризиране. Вярата произтича от Любовта.
Пренасяйте любовта си от сърцето душата, от душата в ума, от ума в духа и се съединете с Бога. Това са четири велики свята. Сърцето — това е астралният свят, душата — това е християнският рай — теософите го наричат "девакан", а любовта като сила — това е менталният свят. Любовта като принцип — това е светът на духа, т. е. Божественият свят. Като влезете в този свят, ще се качите при Бога и само там, по един опитен начин, ще можете да разрешите всички мъчнотии и ще разберете дълбоките причини за всичко, което става сега.
Любовта е най-великата ария, симфония в света. И който може да свири и пее това, което тя е написала, той е истински човек, ангел, светия, Бог. В бъдеще ще се учим да пеем и свирим в Любовта.
И тъй, Бог е Любов, а Любовта е връзката на съвършенството.
(Бес. "Любовта", 27.02.1921 г.)
В 1942 г. Учителят ми каза: "Сега всички ценности ще се обезценят." Тази идея лежи в основата на пътя към Висшето. Хората са вложили идеята за ценност за вещите на земята, а са пренебрегнали истинските, реални и вечни ценности на духовния свят. В този век физиката разложи материята до нейните най-дребни частици и се оказа, че те са енергийни заряди или сгъстена светлина. Светлината е основата на битието — тя е присъствието на Божията мисъл в цялата вселена — всепроникваща, всесъграждаща, вечна. Както понятието на света за материята се измени, така се изменя и понятието им за ценностите в живота. Рушат се старите философски системи и догматични учения. Хората започват да съзнават, че не може да поставиш за основа на своя живот преходното, вечно променящо се материално битие. Вековните духовни ценности вземат все повече преднина в съзнанието на хората. "Плодовете са сгъстена светлина" — казва Учителят. Земята вече навлиза в 12-ата сфера, излиза от 13-ата, приближава се към Централното Слънце и получава нови енергии, които ще преобразят всичко на нея, както и самата нея. Светлината се увеличава и тъмните сили, които са откраднали светлината, все повече губят и ще бъдат вързани в земята. Иде освобождението на света от тъмнината. А светлината е мисъл. "Единственото реално нещо е мисълта. И материята, и силата — всичко това е мисъл. Всичко друго е реално, но с относителна реалност, а истинската реалност е мисълта. Да се примири някой човек с някого, това значи да има права мисъл. Започни да мислиш правилно и ще станеш красив, ще станеш силен, паметта ти ще се подобри, всичко ще се подобри. Болка имаш, започни да мислиш право и тя наполовина ще се намали, после на четвъртина и най- после ще изчезне. Да повярваш в Бога, това значи да мислиш право. Бог е Баща ти, Той е направил целия свят, мисли за Името на Баща си."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...