Jump to content

Recommended Posts

За Мѫдростьта

Само Господь да ти даде мѫдрость и разумъ, и да те постави надъ Израиля, за да съхранявашъ закона на Господа Бога твоего.

I Лѣт. 22; 12.

И говори Данаилъ и рече:

Да е благословено името Божие

Отъ вѣка и до вѣка;

Защото мѫдростьта и силата сѫ негови.

Дан. 2; 20.

И избави го отъ всичкитѣ му бѣди, и даде му благодать и мѫдрость прѣдъ Фараона царя Египетскаго, който го постави управитель Надъ Египетъ и Надъ всичкия си домъ.

Дѣян. 7; 10.

И че отъ дѣтинство знаешъ свещенитѣ писания, които могатъ да те умѫдрятъ на спасение чрѣзъ вѣрата въ Христа Исуса.

II Тимот. 3; 15.

Защото вашето послушание е на всички извѣстно; и тъй, колкото за васъ радвамъ се. Искамъ пакъ да бѫдете мѫдри на доброто, а прости на злото.

Рим 16; 19

И тъй гледайте какъ съ прѣдупазване да ходите, не както глупави, но както прѣмѫдри:

Ефес. 5; 15.

Ако ли нѣкой отъ васъ е оскуденъ отъ мѫдрость, да проси отъ Бога който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде.

Иак. 1; 5.

И ако призовешъ благоразумието,

И възвисишъ гласъ къмъ разума;

Прич. 2; 3.

Защото мѫдростьта е по-добра отъ многоцѣнни камене;

И всичко желателно не се сравнява съ нея.

Прич. 8; 11

И духътъ Господень ще почине на него,

Духъ на мѫдрость и разумъ,

Духъ на съвѣтъ и на сила,

Духъ на знание и на страхъ Господень;

Исаия 11;2

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...