Jump to content

Recommended Posts

За Истината

Казва му Исусъ: Азъ съмъ пѫтьтъ, истината и животътъ: никой не дохожда при Отца освенъ чрѣзъ мене.

Ев. Иоан. 14; 6

Който говори отъ само себе си иска своята си слава; а който иска славата на оногози който го е проводилъ, той е истински, и нѣма неправда въ него.

Ев. Иоан. 7; 18.

И словото стана плъть и всели се между насъ, и видѣхме славата негова, слава като на единороднаго отъ Отца, пъленъ съ благодать и истина.

Ев. Иоан. 1; 14.

Духа на истината, когото свѣтътъ не може да приеме, защото го не види, нито го познава; а вие го познавате, защото прѣбѫдва съ васъ, и въ васъ ще бѫде.

Ев. Иоан. 14; 17.

А кога дойде онзи, Духътъ на истината, ще ви настави на всѣка истина; защото нѣма да говори отъ себе си, но каквото чуе ще говори, и ще ви извѣсти това що има да бѫде.

Ев. Иоан. 16; 13.

Освѣти ги чрѣзъ твоята истина: твоето слово е истина.

Ев. Иоан. 17; 17.

А знаемъ че Божий сѫдъ е споредъ истината върхъ тѣзи, които правятъ таквизи работи.

Рим. 2; 2.

Прѣдъ Господа; защото иде,

Защото иде да сѫди земята:

Ще сѫди вселената съ правда,

И народитѣ съ истината си.

Псал. 96; 13

Богъ е духъ, и които му се кланятъ, съ духъ и истина трѣбва да се кланятъ.

Ев. Иоан. 4; 24.

Съ словото на истината, съ сила Божия, съ оржжия на правдата въ дѣсната рѫка и въ лѣвата;

II Кор. 6; 7.

Защото плодътъ на Духа е въ всѣка благостиня, и правда, и истина:

Ефес. 5; 9.

Ето, възлюбилъ си истината вжтрѣ въ человѣка,

И въ тайното на сърдцето ми ще ме научишъ мѫдрость.

Псал. 51; 6.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...