Jump to content

Recommended Posts

За Правдата

И видѣ че нѣмаше человѣкъ, И почуди се че нѣмаше ходатай; За това мишцата му издѣйствува спасение нему;

И правдата му, тя го удържа. И облѣче се съ правда, като съ броня, И тури на главата си шлемъ на спасение, И облече като дреха одеждитѣ на отмъщението,

И загърна се съ ревностьта като съ мантия.

Исая. 59; 16, 17

Ще се развеселя прѣмного заради Господа:

Душата ми ще се зарадва въ Бога моего; Защото ме облѣче съ одежди на спасение,

Загърна ме съ мантия на правда Като женихъ украсенъ съ вѣнецъ, И като нѣвеста накитена съ утваритѣ си. Защото както земята произвожда прозябенията си,

И както градина прорастява сѣемитѣ въ нея,

Така Господь Иеова ще направи правдата и хвалата

Да прозябнатъ прѣдъ всичкитѣ народи.

Исая. 61; 10, 11

Нито запалятъ свѣщь и я турятъ подъ ши- никъ, но на свѣтилника, и свѣти на всички които сѫ въ кѫщи.

Мат. 5; 15.

И видѣхъ небето отворено, и ето конь бѣлъ, и онзи който сѣдеше на него наричаше се вѣренъ и Истиненъ, и съ правда сѫди и воинствува;

Откр. 19;11

Твоятъ прѣстолъ е, Боже, въ вѣкъ вѣка: Скиптърътъ на твоето царство е скиптъръ на правота.

Псал. 45; 6.

Защото тогозъ, който грѣхъ не е знаялъ, Богъ за насъ го грѣшенъ направи, за да станемъ ние чрѣзъ него праведни прѣдъ Бога.

II Кор. 5; 2.

И да се облѣчете съ новия человѣкъ, създадения по образа на Бога въ правда и въ светость на истината.

Ефес. 4; 24.

Ако знаете че е праведенъ, знайте че всѣки който прави правда отъ Него е роденъ.

I Иоан. 2; 29.

Които съ вѣра побѣдиха царства, работиха правда, сполучиха обѣщания, затулиха уста на лъвове,

Евр.11;33.

Блажени които гладуватъ и жадуватъ за правдата, защото тѣ ще се наситятъ.

Мат. 5; 6.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...