Jump to content

Recommended Posts

За Добродѣтельта

И тъй, на всѣкиго който знае да прави доброто и го не прави, грѣхъ е нему.

Иак. 4; 17.

Защото Богъ е който дѣйствува въ васъ и хотѣнието и дѣйствуването, споредъ неговата добра воля.

Фил. 2; 13.

И чухъ гласъ отъ небето който ми казваше: Пиши: Блажени мъртвитѣ които умиратъ отъ нинѣ въ Господа; ей, казва Духътъ, за да си починатъ отъ трудоветѣ си; и дѣлата имъ ходятъ слѣдъ тѣхъ.

Откр. 14;3

Но съ добри дѣла както подобава на жени които сѫ се прѣдали на благочестието.

I Тим. 2; 10.

А заради васъ, възлюблени, ако и да говоримъ така, надѣемъ се за нѣщо по-добро и което принадлежи на спасение.

Евр. 6; 9

Тогазъ Царьтъ ще рече на тѣзи които сѫ отъ дѣсната му страна: Елате вие благословени на Отца моего, наслѣдвайте царството приготвено за васъ отъ създание мира; защото огладнѣхъ, и дадохте ми да ямъ; ожеднѣхъ, и напоихте ме; страненъ бѣхъ, и прибрахте ме; голъ бѣхъ, и облѣкохте ме; боленъ бѣхъ, и посѣтихте ме; въ тъмница бѣхъ, и дойдохте при мене. Тогазъ правединтѣ ще му отговорятъ и рекатъ: Господи, кога те видѣхме гладенъ, и те нахранихме: или жеденъ, и те напоихме? Кога пакъ те видѣхме страненъ, и те прибрахме; или голъ, и те облѣкохме? И кога боленъ или въ тъмница те видѣхме, и дойдохме при тебе? И ще отговори Царьтъ и ще имъ рече: Истина ви казвамъ: Колкото че сте сторили това на едного отъ тѣзи най-малкитѣ мои братя, на мене сте го сторили.

Мат. 25; 34, 40

А Богъ е силенъ да прѣумножи въ васъ всѣка благодать, така щото като имате винаги въ всичко всѣко доволство, да прѣизобилвате въ всѣко добро дѣло;

II Кор. 9; 8.

Да струватъ добро, да богатѣятъ въ добри дѣла, да бѫдатъ доброподатливи, общителни,

I Тим. 6; .8.

Дано ви направи съвършени въ всѣко добро дѣло за да правите неговата воля, като дѣйствува въ васъ това което е благоугодно прѣдъ него чрѣзъ Исуса Христа, комуто да бѫде слава въ вѣки вѣковъ. Аминъ.

Евр. 13; 21.

Но който прави истината иде къмъ видѣлината, за да се явятъ дѣлата му, че сѫ по Бога направени.

Ев. Иоан. 3;21

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...