Jump to content
Ани

9. Снимки и бележки към снимките в „Изгревът" том XXVI

Recommended Posts

БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ В „ИЗГРЕВЪТ" ТОМ XXVI

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-227.png

Снимка 1
Учителят Дънов на Рила

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-228.png

Снимка 2

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-228.png

Снимка 3

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-229.png

Снимка 4

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-230.png

Снимка 5

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-231.png

Снимка 6

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-232.png

Снимка 7

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-233.png

Снимка 8

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-234.png

Снимка 9

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-235.png

Снимка 10

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-236.png

Снимка 11

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-237.png

Снимка 12

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-238.png

Снимка 13

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-239.png

Снимка 14

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-240.png

Снимка 15

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-241.png

Снимка 16

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-242.png

Снимка 17

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-243.png

Снимка 18

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-244.png

Снимка 19
Олга Славчева с приятели от Айтоско на събора на Изгрева през 1942 г.
Първи ред клекнали: 1. Иван Милевски, 2. Верка Милевска, 3. Иринка Милевска, 4. Янка Панайотова Грънчарова от Ямбол.
Втори ред седнали: 5........... 6. Колю Киряков от село Вресово,
ръководител, баща на Димитър Киряков, 7. Учителят, 8. Слави Милевски, 9. Велчо Милевски, един от ръководителите в Айтос, 10. Боян Боев.
Трети ред прави: 11. Нанка Драгнева от село Изворище, 12. Иванка Лечева, 13. Петър Лечев от село Вресово, 14. Стойка Ангелова от село Тополица, 15. Савка Керемидчиева с бялата рокля, 16. Надка Куртева, 17. Марийка Милевска.
Четвърти ред прави: 18. Олга Славчева с бялата блуза, 19..... 20.
....... 21......... ,22. Иванка Ширьонова, 23. Иринка Иванова Бъчварова, 24.
Петър Пампоров.
Виж „Изгревът" том XIV, с. 789 /там е същия текст на снимка 15 под
№47/.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-245.png

Снимка 20
Учителят със сборна група от Ямболско на събора 28 август 1942 г. на Изгрева - София.
Седнали на земята: 1. Савка Керемидчиева (в бяло), 2. Дядо Ради (Ради Танчев), 3. Момичето е дъщеря на Петър Пенков, 4. Радко Радев с бялата блуза и презрамки, 5
Първи ред седнали: 1. Племенник на Георги Тахчиев, 2. Майката на Георги Тахчиев с бастуна, 3. Каню Велинов със светлото сако, бил е ръководител на Ямболското братство след Тодор Абаджиев, 4. Митко - турчето, 5. Нейчо Георгиев, 6. Тодор Абаджиев с внучката си Бисерка, 7. Учителят, 8. Ради Иванов Дюлгеров - първият ръководител на Ямболското Братство, 9. Тодор Попов с белия костюм, 10. Боян Боев с бялото сако, 11. Димитрина Радева.
Първи ред прави: 1. Георги Тахчиев, 2. Иван Атанасов - цигуларя, 3. Керанка, 4. Зорка Атанасова с костюма, 5. Цвета Георгиева Радева - майка на Радко Радев, 6. Димитрина Абаджиева, жена на Тодор
Абаджиев, 7........... 8. Стела Марангозова с черната рокля, 9. Недялка

Иванова от Сливен, леля на Радко Радев, 10. Ганка, 11. Еленка Петрова,

12........ 13. Баба Ирина, 14. Анка Казанджова, 15. Георги Драганов,
адвокат с вратовръзката, 16. Паню Славов, 17. Анка, 18. Янка Панайотова Грънчарова, 19. Цанка Екимова.
Върху столовете прави: 1. Жената на Паню Славов, 2. ........... , 3.
Жената на Петър Пампоров, 4............ 5. Олга Славчева с бялата рокля,
6........... 7. Йорданка Попова, дъщеря на Тодор Попов - зъболекарка, 8.
Марийка Иванова, 9. Паничка Владимирова, 10. Николай Люцканов, 11. Йорданка Христова Колева - жена на Христо Колев, 12. Иванка с бялата блуза и сестра на Керанка, 13. Калиопа, 14. Мария Попова, съпруга на Тодор Попов, 15. Христо Колев с мустачките, 16. Петър Пенков, 17. Кирил Бояджиев, 18. Петър Пампоров.
Виж „Изгревът" том XIV, с. 789, със същият текст за снимка № 16, под номер 48.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-246.png

Снимка 21

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-247.png

Снимка 22

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-248.png

Снимка 23

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-249.png

Снимка 24

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-250.png

Снимка 25

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-251.png

Снимка 26

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-288.png

Снимка 27

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-252.png

Снимка 28

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-289.png

Снимка 29

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-253.png

Снимка 30
С Учителя при извора „Махабур" - 13.VIII.1931 г.
Изпращане на Учителя заедно с приятелите до София.
Първи ред седнали, отляво надясно: 1. Михаил Краев от Оряхово, 2. Иван Кисьов, 3. Тодор Абаджиев, 4. Васил Константинов, 5. Никола
Нанков, 6. Учителят, 7. Катя Зяпкова с бялата кърпа на главата, 8......... 9.
Елена Хаджи Григорова, 10......... 11..........
Втори ред: 12. Между Иван Кисьов и Тодор Абаджиев, зад тях е Михаил Иванов, 13. Между Васил Константинов и Никола Нанков, зад тях е Георги Радев, 14. До Учителя в дясно на същия ред е Димитър Сотиров, 15. Между двамата е Георги Константинов, 16., До него е Георги Тахчиев от Ямбол в бяло сако, 17. До него е Михаил Стоицев, 18. До него е Ганка Парлапанова, 19. Мария Златева, 20. Най-отдясно, препасана с колан е Олга Славчева, 21. Над нея, дребният и гърбавият е Петко Русев, 22. Горе, разкрачен с елече е Пеню Ганев.
Виж „Изгревът" том XVII, с. 915, със същия текст № 39.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-254.png

Снимка 31

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-255.png

Снимка 32

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-256.png

Снимка 33
Учителят с приятели слизат към лагера, 1939 г.
1. Николай от гр. Пловдив, 2. Петър Пампоров, 3............ 4. Весела
Несторова, 5. Учителят, 6. Олга Славчева, 7. Васил Харизанов.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-257.png

Снимка 34

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-258.png

Снимка 35

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-259.png

Снимка 36

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-260.png

Снимка 37

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-261.png

Снимка 38

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-262.png

Снимка 39

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-263.png

Снимка 40

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-264.png

Снимка 41

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-265.png

Снимка 42

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-266.png

Снимка 43

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-267.png

Снимка 44

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-268.png

Снимка 45

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-269.png

Снимка 46

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-270.png

Снимка 47

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-271.png

Снимка 48
На Рила - 1 август 1932 г.
Седнали: 1. Дора Карастоянова, 2. Йордан Савов, 3. Учителят, 4. Емилия Вилнстон от Рига, 5. Олга Славчева.
Прави: 6. Райна Христова-шивачка, 7. Пеню Ганев, 8. Димитър Цеков с бастуна, 9. Под тях са Драган Попов, 10. Здравка Попова (съпрузи).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-285.png

Снимка 49

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-286.png

Снимка 50
Олга с дългата бяла рокля с приятели.
1. Катя Грива, 2. Буча Бехар, 3. Петра Шелингозова, 4. Олга Славчева, 5. Боян Боев, 6. Стоянка Илиева, 7. Наталия Чакова, 8. Димитрина Антонова, 9. Савка Керемидчиева, 10. Паша Христова, 11. Седнала с пуловера е Елена Андреева.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-287.png

Снимка 51

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-272.png

Снимка 52

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-273.png

Снимка 53

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-274.png

Снимка 54
Учителят говори на групата.
Пред Него е Мария Тодорова, гледа го усмихната, Николина Балтова, Стоянка Илиева, Боян Боев.
Горе в средата е Олга Славчева с бяла жилетка и шапка.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-275.png

Снимка 55

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-276.png

Снимка 56
Рила - 12 август 1936 г.
Групата тръгва от извора „Ръцете" и се насочва към лагера.
1. Непозната, 2. Олга Славчева с бяла жилетка и носи палтото си, 3. Веса Козарева с бяла плетена шапка, 4. Мария Пончева - сестра на Цветанка Нанкова, 5. Катя Грива, 6. Николина Балтова, 7. Мария Тодорова, 8. Учителя, 9. Пенка Велева.
Пояснение: За пръв път Учителя слиза при извора „Ръцете" вече напълно оздравял след нанесения Му побой от 4 май 1936 г. и последващата парализа на дясна ръка и десен крак. Всички са радостни и пеят песента на Елена Каназирева „Добре дошъл, добре дошъл Учителю на Любовта".
Виж „Изгревът" том I (1. изд. 1993), с. 561-571 или „Изгревът" том I (2. изд. 2011), с. 655-666 - „Побоя върху Учителя през 1936 г."

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-277.png

Снимка 57

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-278.png

Снимка 58
За историята на тази снимка и стрелката „север - юг", виж „Изгревът" том I (ll-po издание 2011 г.), с. 810-811 и снимка № 75.
Виж и „Изгревът" том I (l-во издание 1993 г.), с. 474-476 или „Изгревът" том I (ll-po издание 2011 г.), с. 562-564 - „Учителят пуска руснаците в България"; „Изгревът" том II, с. 318.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-279.png

Снимка 59
За историческия камък, който е бил вграден в спиралата, виж в „Изгревът" том III, с. 170-172. А за историята на спиралата и изгледа, ще видите на тази снимка.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-280.png

Снимка 60

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-281.png

Снимка 61
Бивака на Витоша - 12.08.1936 г. Прави: Савка Керемидчиева. Мариана от Латвия. Седнали: Цеко Етугов, Елена Андреева, Ганчева, Паша Тодорова - най-отдясно с плетената шапка.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-282.png

Снимка 62
Бивака на Витоша - 12.08.1936 г. Изправена, Савка с бялата рокля. Мариана от Латвия, Цеко Етугов в профил, Елена Андреева, Учителят, Симеон Симеонов, Ганчева с плетената шапка. Над Ганчева се подава главата на Паша Тодорова - най-отдясно с плетената шапка.

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-283.png

Снимка 63
.
Спаска Панайотова

1837334035324a42%20-%20223e3c%2026-284.png

Снимка 64
Татяна Влаева

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×