Jump to content

Строежът на ухото и човешкият характер - Карл Хутер


 Share

Recommended Posts

Карл Хутер

СТРОЕЖЪТ НА УХОТО И ЧОВЕШКИЯТ ХАРАКТЕР

(Продължение)

Фигура 9. представя образ на човек, който има ухо, с добре развити всички части и в хармония с целия образ. Този образ представя човек от народа.

GZ_8_3_4_2_f.9.JPG

Фиг.9

Интересно е, че в това лице не само ухото, но и челото, средната част на лицето, долната челюст и брадата имат също тъй добра пропорция. Погледът е ясен, определен и искрен. Общото впечатление говори за добър човек. Това лице е доста близо до хармоничния тип. Този човек вероятно ще остане завинаги в скромни материални условия, защото долната част на страничната област на главата (точно над ухото) е слабо развита, а тази област е във връзка със слаби стремежи към придобиване. Също така и носните крила в този човек са слабо развити. Това се обяснява от факта, че този човек живее във фабрична област, дето въздухът е много развален, нечист.

Фигура 10 представя ухо, в което горната част взима надмощие, а долната е твърде слабо развита. Следователно, тук липсва равновесие. В това ухо силно се проявява стремеж към духовна дейност, в замяна на което практическата активна сила, грижа за материални печалби е съвсем слабо застъпена във вътрешния чувствен и душевен живот. Висулката на ухото е малко слаба и мършава, следователно и телесните сокове са малко. Това лице е малокръвно и със слабо размножителна сила. Такива хора не трябва да прекаляват в пресилено физическо изтощаване.

GZ_8_3_4_2_f.10.JPG-----------------------------------------------------------------------------GZ_8_3_4_2_f.11.JPG

Фиг.10------------------------------------------------------------------------------------------------Фиг.11

Фигура 11. представя жена със слабо развита висулка (долна част на ухото). И за нея важи гореказаното за ухото. От друга страна виждаме, че нейните уши са доста отдалечени от главата настрани (тълкуване на това следва по-нататък). Тука накратко само ще загатнем следното: тази жена се изхарчва много бързо телесно и духовно, което се вижда и от самото вътрешно безпокойство и жива напрегнатост, изразени в очите и в челото.

Във фигура 12 бие на очи висулката на ухото, която е необикновено малка, мършава, бледна и слаба. Това говори за малко жизнена сила и слаба размножителна сила. Понеже силите в това ухо бързо се изчерпват, затова този човек трябва да води редовен живот.

Упадъкът на телесните сили и на здравето в него се познава по уморения и мътен поглед, по хлътналите тъкани над горните клепачи, както и по хлътналите и обезформени тъкани на шията и бузите.

Ако ушите имат здрав изглед, с хубава краска, свежи, топли и добре снабдени с кръв, тогава здравето и жизнената сили са в добро състояние (виж фигури 1, 2, 3, 8).

GZ_8_3_4_2_f.12.JPG------------------------------------------------------------------------------------GZ_8_3_4_2_f.13.JPG

Фиг.12---------------------------------------------------------------------------------------------------------Фиг.13

Ухото на фигура 13 изразява слаба жизнена сила, защото тук имаме една вътрешна хронична болест и слабо здраве. За същото говорят и тесните, бледни и слаби носни крила, които показват слабост в дишането; същото показват и чертите на лицето, особено под очите; бузите показват слабост вместо сила и пластика. Ушите на това лице, макар и не лоши по форма, имат някаква особена краска. Те са полупрозрачни, бледни, студени и слаби. Ако ушите на някой болен са съвсем бледи и безкръвни, прозрачни и стъкловидни, имаме пълно отдалечаване от нормалното ухо. Това ухо постепенно започва да се навежда напред, което е тежко нарушаване посоката на действуващите сили. Такъв човек се намира близо до смъртта.

Срасната висулка

Наблюдавах едно лице, у когото ушната висулка долу не е красиво закръглена и няма свободно висяща част, но е леко сраснала. Такива хора могат да минават за спокойни, обаче, този признак на висулката винаги е свързан с неприятни черти на характера, които от време на време се проявяват. Например, тези хора могат да бъдат твърде любезни и услужливи, но въпреки това, тъкмо в същественото, те могат да откажат своята услуга. Как става това, психологически още не е изяснено, макар да се знае, че ухото има връзка с малкия и средния мозък. Когато такива лица се натъкват на известни задачи, тогава именно в тях може да настъпи разслабване на издръжливостта на енергията и добросъвестността. Едно такова лице, например, отива да купи нещо и забравя да вземе пари със себе си; също така забравя и допълнителното плащане на купеното. Това, обаче, не става преднамерено. Да си представим следното: жена, със сраснала висулка, е годена. Да предположим, че тя е благородно същество. Като ходи годена 2, 3, 5 години, годеникът й прави предложение да се ожени за нея, но тя започва всевъзможни отклонения; тя изглежда променена. Тука стоим пред една психологическа загадка. (Професорите Ломброзо и Фери са наблюдавали подобни явления). Тези лица са променчиви. Те често излизат извън себе си.

У друго лице висулката беше твърде къса, а при това и силно сраснала. Естествено е, че току-що описаните качества в предидущия пример тук се явяват по-засилени. Тук може да се яви наклонност към несправедливо и невярно приемане и предаване, към приключения с пари при трагична загуба на материално състояние; ако такива хора се впущат в предприятия, или ако управляват чужди имоти, или заемат доверени длъжности, съществува опасност от внезапно разслабване на издръжливостта в енергията и добросъвестността, а това може да има трагични последици. Добре е тогава, ако човек има подобно предразположение, да го познава, за да може чрез волева себекултура и разумност да ги победи.

Срещат се лица с леко срастване на висулката. Този признак трябва да се разглежда във връзка с всички други признаци на дадено лице и във връзка с целия характер, темперамент и лице. Рисунките 11, 12, 13 изобразяват леко сраснала висулка, която рядко се среща.

Наблюдавах женско лице със силно сраснала висулка. Обаче, тук ухото е поставено до известна степен високо. Изразът на лицето е нежен и показва характер, богат с чувства! Ухото е съставено от нежна тъкан. Това показва, че тази жена е наклонна към приятна обхода. От горните данни може да се заключи, какви са нейните действия.

Срещал съм мъже със сраснала ушна висулка. Тъканта на ухото е с твърди контури. Ушната мида е голяма и доста отстранена от главата. При височината на ушите, главата е силно разширена настрани. Това е признак на силна електрична енергия. Това лице спада към двигателния и активен темперамент, дисхармонично развит. Това лице проявява груба сила при реализиране на своите идеи. Лицето има тежък, меланхоличен, сериозен и холеричен израз.

Някой път се среща ухо с необикновено голяма и обемиста ушна висулка. Центърът на тежестта лежи в долната част на ухото. По-голямата част от материята е натрупана в долната част на ухото. Ако искаме да означим на какво е символ това в душевния живот, ще кажем, че то означава поставяне известна преграда, препятствие срещу леката подвижност в чувства, мисли и действия. Чрез това се засилва добросъвестността. Тук големината и тежестта на ушната висулка е ненормална.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...