Jump to content

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС


Recommended Posts

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

Един хубав симптом

Човек трябва да умее да чете по-малките симптоми, които тук-там се явяват в живота на обществото, за да долови това, което работи дълбоко в сърцата и душите и което може би утре ще проникне широко в умовете на хората и ще се осъществи в техния живот.

Такъв красив симптом е статията „Не икономисвайте любовта" от Гео Чачаров във в. „Мир", от 19 февруари т г.

Ето няколко места от тая статия:

„Любовта е онова богатство, от което колкото повече се гребе, черпи и раздава — толкова повече расте, прибавя се и се увеличава. Любовта е единственото действие, в което струва си човек да бъде разточителен.

Раздавай я, пръскай я, изливай я, изпразвай джобовете си, изтръсвай кошницата си пред всекиго, обръщай чашата си с устието надолу и утре ти ще имаш любов много повече, отколкото досега си имал.

Любовта е, както нощвите с брашното и делвата с масло на Зарофатската вдовица — от които колкото повече се изваждаше, толкова повече съдържанието им се увеличаваше.

Ден не позволявайте да ви отмине, без да сте раздали любов. Утрешната зора може да не я посрещнете, и ако тази нощ свърши земният ви живот, вашето последно дело на любов ще бъде мил спомен.

Обичате ли този човек пред вас или оня, застаналия там ваш приятел?

— Идете тогава и сторете нещо за него, нещо, което би стоплило сърцето му, душата му — най-малкото, кажете му една блага дума".

Плиний млади за древните християни

Един български историк пише в редакцията ни писмо, в което привежда думите на бележития римски писател Плиний млади до императора Траян. Писмото е било писано в 111 година преди Христа. Ето важните части от писмото:

„Християните от ден на ден стават все повече и повече. Те се събират пред изгрев слънце на молитва и пеят химни на слънцето и на Христа, Когото почитат като Бог".

Нашият историк прибавя след това в писмото си:

„Значи, във втория век след Христа християните са запазили обичая да посрещат слънцето".

Великата древна цивилизация на американското племе майя

От изследванията на учените е намерено, че в Мексико и Централна Америка е живяло племето майя, което е притежавало велика цивилизация. Тяхната древна цивилизация все повече учудва изследователите, колкото повече проникват в нейните постижения. Тъй напр. Диселдорф докладва на един конгрес в Мексико за големите познания на племето майя по астрономия, медицина и пр. От друга страна разкопките на техните храмове и други паметници говорят също за високата култура която са имали.

Всичко това потвърждава окултните твърдения. Според окултната наука, червенокожите племена в Америка са изродени потомци на атлантската раса, която е населявала потъналия континент Атлантида, който е заемал приблизително мястото на сегашния Атлантически океан. Намерени са големи прилики между древно-египетската култура и старата култура на майя. Това е, защото древните египтяни, както и червенокожите американски племена са дошли от Атлантида, значи имат общ произход. Даже са намерени много общи думи в техните езици.

Дали може. Беседи от Учителя, София, 1942 г., стр. 428, цена 45 лв. Доставя се и от редакцията на сп. „Житно зърно".

Това са беседи, държани от Учителя през 1918 г. За да се види важността им за днешната епоха, ще предадем следните извадки от тях:

„Мислете за развитието на вашия ум, за културата на любовта. Радвайте се, че ви очаква светло бъдеще и велика работа. Вашата душа ще бъде свободна и ще внесе нов Божествен ред и порядък в света Вижда се вече края на старото. Иде началото на новото. Ще блесне красотата на новия свят. Какво е състоянието на човека, в който Божественото се проявява? То е подобно на зазоряването. То е все едно, че сте излезли рано сутринта на някой планински връх и от там наблюдавате зазоряването и посрещате първите слънчеви лъчи. Нека съществуват всеки народ, всяка държава, всеки дом, всеки човек, но да бъдат носители на любовта, на мъдростта и на правдата. Бъдете готови да се жертвувате за великото в света. Желая на всички мъже, жени и деца да хвърлят старите си дрехи и да се облекат с нови".

* * *

Редакцията доставя книгите:

ЛИЦА И ДУШИ

ФИЗИОГНОМИЧНИ ПОРТРЕТИ

от ГЕОРГИ РАДЕВ, срещу 30 лв.

ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ

От А. ОСБОРН-ЙИВС, срещу 20 лева

Литопечат - Турко 22, София

* * *

Продължава подписката за

СЕДЕМНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА

на сп. „ ЖИТНО ЗЪРНО”, която започна от януари 1943 година

Абонаментът остава пак 80 лева.

* * *

Редакцията на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО” и занапред ще се стреми да дава на своите читатели подбрано четиво. Списанието разчита на подкрепата на своите абонати. Нека те не само на време да платят абонамента си, а и да запишат всред своите приятели и познати поне по още един абонат. Нека посеят едно „ЖИТНО ЗЪРНО”! Техният труд не ще отиде напразно!

„ЖИТНО ЗЪРНО” работи за изграждане на един нов мироглед, от който ще се роди бъдещата култура на братството между човеците. Ето защо, който разпространява списанието, спомага за разпространяване светлината на Новите идеи, които Сеячът така обилно пръска; спомага за изграждане на новия свят на справедливост и братство.

* * *

Всичко се изпраща на адрес: „ЖИТНО ЗЪРНО”

Пощенска кутия № 270 – София

Суми се пращат чрез пощенска чекова сметка № 1597

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Adresse de la revue occulte: „JITNO ZERNO"

Boîte postale № 270 SOFIA (Bulgarie)

Abonnement pour l'étranger 150 Levas ou 2 Doli.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...