Jump to content
Ани

25. Тодор Бъчваров. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

Recommended Posts

25. ТОДОР БЪЧВАРОВ

В.К.: Слушал съм за Тодор Бъчваров.

С.К.: За Бъчваров знам му ролята, обаче нямам точни сведения, защото не съм имал контакт никога с него и не съм се интересувал да проследя дейността му по-подробно. Знам обаче, дали той имаше някакво роднинство с Учителя, не мога много добре да си спомня, и той е бил един от учениците. На някои от първите събори, тези, които аз тука ги имам - 1908-1909, май, че в 1908 г., че го има вече. А, не по-късно ще е той, и той бива така приобщен към веригата, така както е казал Учителя, на първите ученици, бил е Тодор Бъчваров. Не, май че в 1909 г. го има вече.

В.К.: Какво ще ми кажете за толстоистите по онази епоха.

С.К.: Но чакай да кажа още две думи за Бъчваров. Бъчваров е бил в Братството, но по едно време така се е обособил малко повече или по-малко, нямам представа до каква степен, не се е чувало, но преди това още в Севлиево докато бях, имал съм някакви брошурки от него, които не са ми направили особено впечатление. И той изглежда се е отцепил тъй да се каже от Учителя, без изглежда да е враждувал с Него, направо така също както и Кръстников не е враждувал с Учителя, но фактически се отцепва и образува една доста голяма организация.

Та Бъчваров и той, май че „Духовен мир”, като че издаваше списанието. Така ми се струва. Бъчваров има непосредствени контакти с д-р Миркович. На тая база е сътрудничил Бъчваров на списанието на Миркович „Виделина”. После той почва да издава туй „Духовен мир” и издаде и някои други книги. Между тях си спомням, какво беше, че българския народ има нещо като духовно призвание ли какво беше, така обаче, когато аз дойдох вече тука, вече почти не се говореше, не се споменуваше за Бъчваров и заглъхна.

„РОДИНА”

месечно илюстровано списание за наука, литература и обществен живот

25.1. ГРЯДУЩЕ

/Блян/

Родина.
Г. I, кн. 1, януари 1902
Гледей през окото на света надежда,
Бъдещето славно как светло изглежда.
Tiber
 
В един сън вълшебен благ дух ме понесе
Над земни простори, в синева чудесна
И с полет безкрили в друг мир ме занесе -
Свят, дето царува мир, правда небесна.
 
Земя тука видях на нашта подобна -
Със гъсти дъбрави, потоци кристални...
Но чудо! - не срещнах съдбата злокобна
Да трови живота със грижи печални,
 
И старци, и баби аз гледах столетни
Да припкат задружно кат млади юнаци;
Лицата им свежи тъгите несметни
Не бяха сбръчили с бразди и знаци!...
 
Тук всичко цъвтеше: и роза засмяна,
И люляк, и здравец и бяло кокиче -
Природата цяла беше във премяна:
На всяка шубрака църтеше и птиче;
 
Поляни обширни с посеви обрасли
Се гледат - на всъде човекът грижливо
Работил - овошки със плодове красни ...
Бе всичко омайно и тъй приветливо!
 
Приятна бе тука и таз изненада -
Аз нийде не видях някого да дреме,
Не видях човека от нужда да страда,
Да пъшка, кат носи животното бреме.
 
И млади и стари прилежно с драгост
Се трудят да трупат, събират за зима...
Сърцето ми сладко затупте от радост.
Тук бирник не видях десятък да зима!
 
- Водачо щастливи, викнах аз тогази,
Кажи ми, за Бога, къде ме довлече -
Във кой кът вселенен кракът ми нагази;
Защо оставихме земята далече?
 
Не е тази нашта плачевна долина;
Блаженстват тук, всички: природа и люде -
Туй рай е! - къде е моята родина?
Там синца в неправда беснеем кат луди!
 
- Човече злочести, духът отговори,
Ний сме на земята - там, гледей е Рила;
И Хемус се дига във тез кръгозори -
България туй е - родината мила!
 
Но тук веч живее по-ново потомство
Със нови наредби и нова управа;
Изчезна светът стар и мрак, вироломство -
На правда, човечност тоз кът е държава.
 
Тук братски живеят; войска ги не пази
Ни стража, нито власти за тях е потребна -
Те любят! Кой люби никой го не мрази;
Любовта владее над цяла вселена...
 
И много, все нови, наредби показа
Духът благ. Аз видях добрини незнайни,
Но, ей, се събудих - със древна умраза
Светът си живее - с неправди безкрайни!
 
Бъчваров

ВИДЕЛИНА

месечно списание, посветено за развитието на душата, ума и сърцето

25.2. НА СЪРДЕЧНИТЕ ВРАТА

Виделина.
Г. 8, кн. 6-7,1910
Т.И. Бъчваров
 
На сърдечните врата
хлопа Пътник изнурен
по лице Му е тегота -
от света и Той презрян
 
Чуй как милно теб зове;
“Отвори да влеза Сам;
да изчистя грехове
от сърдечния твой храм
 
Аз ти нося с доброта
край на пъкленото зло,
мир сърдечен, чистота -
избавление от тегло.
 
Да възкреснеш от смъртта;
от грехът и Сатана -
кръв пролях на Голгота,
за да видиш светлина.
 
Рани пет на кръст носих,
скръб голяма, теготи -
Всичко туй за теб сторих!
Що стори за Мене ти?”
 
Чака при твоите врата,
хлопа тоя Странник там,
отвори с лекота,
грешниче, сърдечний храм!
 
Отвори да влезе Той,
Що за грешни кръст носи -
Душе, Той е Спаса твой -
И ще тебе да спаси!

БЕЛЕЖКИ НА СЪСТАВИТЕЛЯ Д-Р ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ

1. За Тодор Бъчваров - виж „Изгревът”, том III, с. 24-26 - „Не коригирай Божественото”.

2. За Тодор Бъчваров - виж „Изгревът”, том V, с. 527-531; том XI, с. 68-72.

3. Тодор Бъчваров издава списание „Родина” - 14 години от 1899-1917 г.

4. Тодор Бъчваров след 1914 г. започва да издава Библиотека „Родина” и издава книжки. Тя се е намирала на ул. „Опълченска” №67, близо до домът Гумнерови, където е живял Учителят Дънов, на ул.„Опълченска” № 66.

5. Тодор Бъчваров участвува в издаването на списание „Виделина” на д-р Георги Миркович и след неговата кончина той продължава да го издава до 1910 г.

6. От 1920 г. Тодор Бъчваров създава Библиотека „Духовен живот” и издава поредица окултни книжки.

7. За Тодор Бъчваров в бъдеще ще се спрем в специален раздел.

8. Роден в гр. Сливен на 20.VII.1874 г., и умрял на 16.X.1923 г. в София.

9. В бъдеще в специален раздел ще се спрем на неговото творчество и дейност.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×