Jump to content
Ани

48. Беседите на Учителя на есперанто

Recommended Posts

48. БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ НА ЕСПЕРАНТО

С.К.: И не мога добре да си спомня, дали тогаз, тази есен именно се срещнахме с Атанас Николов. Трябва да е нея есен, именно 1927 г. и аз туй завчера го казах, срещнехме се с него така в двора на Изгрева и така започнахме да печатим на есперанто. Изглежда, че е било тогаз, като съм се върнал аз есента да завършим книжката, Атанас е бил там също на Изгрева, в двора на Изгрева, близко до салона така беше, то имаше пейки, близко така до салона към портата и така се видяхме някак, нали той млад човек и аз, аз уж малко по-стар, от него, 2-3 години по-млад ще е от мене, се запознахме, ей тъй, на крака дето се казва, просто като наши хора, близки хора, откъде си, що си, така. И не знам как стана дума, може би той носеше и значка така есперантска, разбираш ли, че те превеждат беседите на есперанто, защото освен него имаше още един брат Димитър Йорданов, които бяха, те заедно работеха, превеждат. Аз веднага казвам, аз пък съм печатар и т.н. и контакта става моментално, само за десетина - петнадасет минути, понеже той ли бързаше за гарата, аз ли, изглежда, че той е бързал да си отива и за десетина-петнадесет минути, и от тука почна втората наша тъй да се каже работа в тази област, издаването на беседите на есперанто. Сега аз трябва да донеса от тези преводи и от тях, или да не късаме тия работи при разказа ни. Да донеса да видиш, да имаш представа какво е, и как сме започнали отначало.

Преводите на беседите на есперанто се правеха от Атанас Николов и Димитър Йорданов. В.К.: Той беше есперантист и превеждаше. С.К.: Есперантист и превеждаше, сега не знам дали са имали някой други да преглежда, така да ревизира, обаче те двамата знам, че работеха, нали. В.К.: Атанас Николов. С.К.: И Димитър Йорданов, двамата работеха там по тия неща, те ми пращаха текста и аз го печатах. В.К.: Те го изпращаха на есперантски. С.К.: Аз го набирам всичко, аз го набирам. В.К.: Ти го набираш. С.К.: Разбира се, че всичко аз. Аз го набирах, аз го печатих. Сега ние уговорихме така, с Атанас докато бяхме. После нали започнахме с кореспонденцията. В.К.: А, той живееше в София? С.К.: Той живееше в Бургас. В Бургас живее той. Те от Бургас са, даже на първите книжки пишеше, че от Бургас е изданието, макар, че пише, че от Бургас, макар, че те в Севлиево се издадоха, от Севлиево се експедираха, но така бяха сложили. В.К.: Значи той ги превежда и ги изпраща.

С.К.: Сега, виж какво, значи това почна да излиза като едно ей така, като една библиотека „Нова културо", което значи библиотека „Нова култура” на есперанто. Рисунката ни я направи Цвята Симеонова, една наша художница, жената на Симеон Симеонов, тя ни я направи така. Аз бях й дал горе-долу един план, чертеж, но тя направи това и почнахме първата годишнина. Това е от първата годишнина, тези книжки, така такъв формат ги издавахме. Като първата беседа беше „Високият идеал”.

Първата беседа, с която излизаме беше „Високият идеал” № 1. То пише тука. „Високият идеал" първата беседа беше и тя беше придружена с портрета на Учителя и с предговор от д-р Кирил Паскалев. Той написа предговор и на 2,3,4 книжка от серията „Нова култура”. Д-р Кирил Паскалев беше от нашите хора, от младите, завършил току-що медицина и той беше от Бургас, та той живееше в Бургас, там му беше семейството.

Това са:

1. „Високият идеал”

2. „Великият закон"

3. „Кои и какви са белите братя” от Ватралски.

Не знам, знаеш ли таз работа? В.К.: Чел съм го. С.К.: Чел си го. Значи, трети номер беше тя.

4. „Пробуждане на колективното съзнание", това е от Учителя. Тя ' само тази е от Ватралски. Другото всичко е от Учителя.

5. „Новото човечество” от Учителя

6. „Космичната обич и универсалната Любов”

7. „Новият живот"

8. „Тесният път”

9-10. „Силите на живата природа"

Това са десетте номера на първата годишнина.

В.К.: Сега искам да питам. Той ви изпраща, а Вие ли набирахте лично буквите? С.К.: Разбира се, кой друг. В.К.: То е много голяма работа, С.К.: Ами цялата работа е била на моите плещи, не само за туй, ами и за вестници и за всичко. В.К.: Защото, който набира, трябва да разбира есперанто, да не бърка. С.К.: Да, разбира се, разбира се. Те, те наши работнички, защото те не познават преди всичко азбуката, латинската азбука. Аз съм набирал всичко. Та изкарахме ние първата годишнина, десет номера, нали те бяха пратили пари, за да закупят букви, бяха пратили пари за буквите.

Иначе за цялата първа годишнина аз не съм вземал нито една стотинка така за работа, разбираш ли. Но изглежда, че самият Учител, аз в 1929 г. като се ожених вече, нали един вид трябват ми пари. До тогаз не са ми трябвали пари. Изглежда, че Учителя сам е подгатнал на Атанаса, че трябва да ми се плаща, и те ми пращаха пари. И втората годишнина почна така, аз им определих една малка сума така на кола и втората годишнина почнаха да ми плащат така.

В.К.: Колко години излиза тази? Първа, втора година? С.К.: Виж какво, то периодично излиза две години така като библиотечка, а след туй отделни книжки така донякъде като тези. Например това са „Трите основи на живота”, това са „ В Царството на живата природа”, а това е „Ла парол де ла гранда универсал", „Ла маестро паролас” - „Учителят говори”, само така са ги сложили. А то е „Учителят говори". И други книги има, те не са само тези, обаче нали туй ни беше под ръка. Сега тука, та почнахме с тази работа. Изглежда, че аз преди да почна „Братство”, като че ли туй съм почнал още преди вестник „Братство". Продължи да излиза и втората годишна от 1-10 книжки на „Нова култура”.

По-късно ги подвързах в две томчета с портрета на Учителя и снимка на братския живот.

Ето тук прилагаме едно съобщение за набиране на абонати за II година.

ЕСПЕРАНТСКА БИБЛИОТЕКА „НОВА КУЛТУРА” - БУРГАС

С.Б.Л.Н.П.Ж.

Драги братя и сестри,

Есперантската библиотека „Нова Култура”, която издава беседите на Учителя на есперанто, току що завърши своята първа годишнина с издаването на 9-10 книжка - „Силите в Живата Природа".

Планът за работа през втората година се състои в издаването на цяла първа серия беседи на есперанто, като се подели на 10 отделни номера и освен това, като приложение „Трите основи на живота”.

И тъй, ние имаме плана и без отлагане трябва да се заловим за работа. Но в тая работа ние имаме нужда от помощта на повече братя и сестри и във връзка с това ще кажем няколко думи за значението на библиотеката, за това, което се е направило и с какво всеки може да помогне.

Значението на библиотеката „Нова Култура” за разпространение беседите на Учителя, за разпространение идеите на Новото Учение по целия свят, е грамадно именно затова, защото чрез есперанто, словото на Учителя прониква едновременно по всички части на света, във всички страни и народи.

Досегашните резултати, които имаме, могат да се нарекат доста добри. Много хора от странство се заинтресуваха от учението и оценяват правилно голямото значение на беседите. Влязохме във връзка с много

сродни нам движения от различни части на света, подавайки си братски ръка за съвместна дейност. Извадки от беседите на есперанто са печатани в Япония, Франция, Чехия. Изобщо, това което се прави, започна да носи добри резултати. Те ще се увеличават и растат. Трябва само да продължим работата си.

Как ще можете да ни помогнете и вий в нея? - Като се запишете абонати за новата годишнина на библиотеката, като запишете свои познати есперантисти за нея и като подпомогнете фонда „Нова култура” с това, което можете.

Братя и сестри,

Света е пълен с души жадуващи и гладуващи за словото на Истината. Те са в тъмнина и простират ръце за Светлината. Те чакат тези, които ще им я занесат. Нека всички ний изпълним дълга си и станем носители на тази Светлина, помагайки кой с каквото може. Нека подкрепим библиотека „Нова Култура”, която разнася словото на Учителя и до най-затънтените кътища на света.

Абонамента за втората годишнина е 50 лева. Нека се побърза със събирането на абонати и помощи за библиотеката, за да не се забавя нейното излизане. Всичко да се изпраща на адрес: Ат. Николов, ул. „Цар Ив. Шишман” № 19 - Бургас.

С братски поздрав:

Библиотека „Нова култура”

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×