Jump to content
Ани

58.1. За белите братя / Димитър Станев. - В: Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 4,1.03.1929, с. 3,4

Recommended Posts

58.1. ЗА БЕЛИТЕ БРАТЯ

Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 4, 1.03.1929, с. 3, 4.

От няколко години в българските вестници често се пише за Белите Братя и за г-н П. Дънов. Носят се различни мълви и клевети, но има и чистосърдечни запитвания: Кои и какви са Белите Братя? Ония, които се искрено интересуват, моля ги да прочетат брошурката, написана от г. Стоян Ватралски „Кои и какви са Белите Братя?”, в която той излага впечатленията си от едно посещение на братския събор.

Ако на някои е трудно да разберат Белите Братя, то причината не е мъглявостта на техните идеи. Необходимо е смирение и себепознание, за да признаем, че причината е в самите нас, в нашата неспособност да се издигнем днес до по-високо схващане на истината. Но това, което днес е невъзможно, утре ще бъде възможно; ние хората-братя се намираме в постоянно развитие - усъвършенстване. Това развитие става по определени закони. Разбирането тия закони прави живота ни съзнателен. За разбирането на нещо възвишено, необходимо е и ние да се издигнем до него. Когато не сторим това и се произнасяме, само ще се дразним и самоизмамваме.

Белите Братя са хората, които дирят Истината и се стремят да живеят Любовта. Те се намират във всички народи и във всички времена; хора, които безкористно работят за доброто на другите, за напредъка и спасението на света. Това са по-напредналите синове на човечеството, които поради чистотата и светлината на Идеала, комуто са се посветили, стават фактически Бели Братя. От техните добри мисли и дела света постоянно напредва. Те са светлината на света, солта на земята и никой не запаля свещ, за да я тури под шиник, а на светилник - да свети на всички.

Г-н П. Дънов е една такава запалена от Бога свещ, която свети и осветлява нашия живот. Той е един от Белите Братя, Учител на страдащото човечество, най-съвършения служител и проповедник на Господа Исуса Христа. Ако има българи, които го следват и почитат, то е поради светлината, която той дава.

Не работи ли той за християнизирането на младежта, за освобождението на поробените от греха, за възкресяването на мъртвите духом хора? Неговите беседи са изпълнени с премъдър Дух Свят; просвещават ума, облагородяват сърцето и ни помагат да разберем Божествената Премъдрост, чрез която е устроен света. Дошло е вече времето, когато всички вярващи и просветени да се съединят чрез Божествената Мъдрост, Любов и Истина, която въплощава един от Белите Братя - г-н Петър Дънов.

Д. Станев

Троян

Бел. ред:. Трябва да се прави разлика между Бели Братя и учениците на Бялото Братство.

Първите са завършили своята човешка еволюция същества, които от любов към своите по-малки братя и в изпълнение на един предначертан план, се въплотяват понякога между тях, за да ръководят тяхното усъвършенствуване. Всички Учители на човечеството, от памти века и до днес, основателите на великите религии, които имат един и същ Божествен произход, са членове на Великото Бяло Братство, глава на което е Христос, и което има за цел да ръководи човешката еволюция.

Вторите, т.е. учениците на Бялото Братство, са хора като всички, с почти същите слабости и и възможности да грешат. Това, което ги отличава от другите хора, то е, че те съзнателно стъпват в пътя на еволюцията, тласкани от искрено желание да се усъвършенствуват и да работят за доброто на другите. За тази цел те употребяват различни методи, дадени им от техните учители, в зависимост от времето и условията. Тъй наречените „бели братя" в България са само ученици или по-право, кандидати за ученици на Великото Бяло Братство, защото самото понятие „ученик на Бялото Братство” или окултен ученик изисква един висок морален и духовен ценз, съответствува на един закрепнал и непоколебим в стремежа към доброто характер.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×