Jump to content
Ани

64.2. Кришнамурти за Учителя / Сава Калименов. - В: Калименов, Сава. На българина. Т. 1. ръкопис

Recommended Posts

64.2. КРИШНАМУРТИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Когато приближените ученици на Кришнамурти го запитали, дали чрез него ще се прояви Мировият Учител, той отговорил: „ТЪРСЕТЕ МИРОВИЯ УЧИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ!”

През 1932 г. в град Оумен, Холандия, се състоял голям конгрес на Ордена „Звездата на Изток”, създаден от Теософското общество. На този конгрес, на който присъствували теософи от целия свят, по предварителни решения на водачите на световното теософско движение, Кришнамурти трябвало да бъде провъзгласен за Миров Учител. Обаче още при откриването на конгреса Кришнамурти казал:

„Вие очаквате Мировия Учител и искате да вярвате, че този Миров Учител съм аз. Но това не е истина. Аз съм човек като вас. Имам недостатъци и работя над себе си да се освободя от тях. Истина е, че времето за идването на Мировия Учител е вече дошло. И Той е вече във физическо тяло на земята, но не е тук, между нас. Мировият Учител е в България”.

На този конгрес в Оумен е присъствувал от България Софрони Ников, председател на Теософското общество в България, който е съобщил горното на брат Георги Куртев, ръководител на Братството в Айтос, когато му е гостувал в Братската градина край Айтос. Кришнамурти тогава казал и следното: „Аз ще продължа да работя за Божието дело, обаче наравно с вас, като равен на вас”. И наистина, според сведенията, които имаме, Кришнамурти развива голяма дейност за Божието дело в Америка, Европа и другаде.

Факта, че Кришнамурти не се възгордя, не се подаде на изкушението, пред което беше поставен - да се провъзгласи за Миров Учител - факта, че той прояви истинско смирение и ясно съзнание за своята роля в духовната обнова на човечеството, както и това, че пред неговия вътрешен поглед се разкри кой е истинския Миров Учител, ни го прави още по-симпатичен.

От сборник - ръкопис на Сава Калименов, „На българина”, том I.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×