Jump to content
Ани

64.3. Орден „Звездата на Изток” № 1

Recommended Posts

64.3. ОРДЕН „ЗВЕЗДАТА НА ИЗТОК” № 1

Този Орден се основа, за да съедини в едно всички тия, които -членове или не на Т.О. вярват в скорошното идване на един велик духовен Учител, който ще помогне на человечеството.

Вярва се, че членовете на този орден ще могат да направят нещо на физическото поле, за да подготвят общественото мнение за Неговото дохождане, както и да създадат любовна атмосфера за Неговото посрещане и почетен прием; и че ще могат при това да се съединят върху висшите полета, за да образуват инструмента, с който Учителят ще може да си послужи.

При влизането на Ордена се иска да се направи само следното изявление:

1. Вярваме, че скоро ще се яви един велик Учител в света, и ний желаем така да живеем, че да станем достойни да Го познаем, когато Той дойде.

2. За това ще правим усилие винаги да Го мислим, и в негово име да вършим, следователно, колкото можем най-добре, всяка работа при ежедневните си занятия.

3. Доколкото нашите обикновени длъжности ни позволяват, ний ще се стараем всеки ден да посветяваме част от времето си за някоя определена работа, която може да помогне за приготовлението на Неговото идване.

4. Ще се стараем да направим предаността, устойчивостта и благостта наши отличителни добродетели в своя катадневен живот.

5. Ще се стараем да започваме и завършваме деня си с някоя кратка молитва, като призоваваме Неговата благословия при всички наши начинания в Негово име.

6. Ще смятаме за наша главна длъжност да дирим величието у всекиго, да го признаваме и да му се прекланяме смирено - без да гледаме на личността, и ще се стараем да сътрудничим, доколкото можем, с онези, които ний чувствуваме, че стоят по-горе от нас духовно.

Орденът е основан в Бенарес, Индия на 11 януари 1911 г. и сега се обявява. За всяка страна се назначават длъжностни лица, състоящи се от национален представител - главно лице в една страна и един или няколко огранизатори - секретари. Орденът няма ни устав, ни членски вноски. Всеки член получава свидетелство за членство, лист с длъжностните лица, и една карта. Емблемата на Ордена е сребърна петозарна звезда, във форма на карфица или брошка. Може да се набави срещу 3 лева, и членовете се задължават да я носят постоянно. Цветът на Ордена е ясносин, и никой друг цвят не трябва да се носи с емблемата. Пурпурът е цвят на един по-висш клон на Ордена, влизането в който може да стане само при покана от началника.

Когато Висшият Учител дойде да основе Христианството, общественият дух не беше приготвен за Неговото идване; само Мъдреците видяха блясъка на Звездата на Изток. Съпротивлението беше толкова силно и толкова малко бяха онези, които Го познаха, че Той не можа да даде благословията на Своето физическо присъствие за повече от три къси години. Може би, ако наша група порасте достатъчно във всяка страна и приготви сърцата на хората за Неговото явяване, като Му устрои едно добро посрещане, когато дойде, тогава Господарят на Любовта може да остане с нас за по-дълго време и да извърши една работа по-малко ограничена, отколкото бе това възможно преди 2000 години.

Поне някои от стрелите, които иначе щяха да бъдат насочени в Него, да паднат върху нашите доброволни гърди, и някои от съпротивленията да се изхарчат върху самите нас, които радостно предлагаме себе си за Негови служители.

Анни Безант, председател на Теософското Общество

Длъжностни лица:

Протектор: Мисис Ани Безант

Началник: М-р Ж. Кришнамурти /Алционе/

Частен Секретар на Началника: М-р Г.С. Арундел

Генерален секретар: Проф. Е.А. Уодхауз Бенарес, Индия

Национални представители:

Индия: Проф. П.К. Теланг

Англия: Леди Емили Лутиенс

Франция: Мадемоазел Люци Бейер

Италия: Мистер У.Х. Кьобри

Швейцария: Мадемоазел М.Л.Бранд

Русия: Нина Константиновна Гернет

Шотландия: Почтений Отец Ерскайн Хил

Испания: Сеньор Дон Мануел Тревиньо

Холандия: Мис Диктрааф

Германия: д-р Хюббе Шлайден

Унгария: Мисис Купер-Укли

България: Софрони Ников

Секретар-организатор за София: Бонимир Петров

Адрес: Ул. „Цар Борис" N 27

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×