Jump to content
Ани

67. Бялото Братство, Учителят Дънов, беседите 67.1. Статията „Бялото братство” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 22, 15.08.1930. с. 1

Recommended Posts

67.1. СТАТИЯТА „БЯЛОТО БРАТСТВО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

БЯЛОТО БРАТСТВО

Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 22, 15.08.1930. с. 1.

Мнозина мислят, че живота във вселената си тече по едни слепи, механически закони, и че съдбините на човечеството също се ръководят от тези слепи, несъзнателни сили. Че няма никакво съзнание, че няма никаква разумна сила, която да направлява безкрайно сложния в своите прояви целокупен живот. Други пък вярват, че всемогъщият и вездесъщ Бог е поел грижата за всичко, че Той лично урежда всичко, без каквито и да било помощници.

И двете вярвания са еднакво детински. Зад великите природни закони стои едно могъщо Съзнание, от което те произтичат и цялата вселена е изпълнена с видими и невидими /за обикновеното човешко око/ агенти на това Съзнание - негови служители, които работят за изпълнението на предначертания от Него план.

Великото Всемирно Бяло Братство представлява от себе си сбора на всички духове от цялата вселена, на всички разумни сили, въплътени или не, които работят, в хармония с Божията воля, за изпълнение на великия Божествен План на всемирната еволюция.

Центърът на Всемирното Бяло Братство, това е Великата Бяла Ложа на Учителите, които работят за издигането на целокупния живот, на всички същества. Глава или Началник на Великата Бяла Ложа е Христос. Други, известни нам Учители са: Буда, Кришна, Хермес, Дао-тзе, Зороастър, Мохамед. Всичката велика градивна работа извършена всред човечеството от памти века и до днес, е пряко или косвено дело на Учителите. Всички религии са основани от тях според времето, условията и средата - винаги на хората е било давано тъкмо това, за което те са дорасли, което степента на тяхното развитие е изисквала. От тук и голямата разлика в религиозните преостави, схващания и методи. Обаче всички тия ручейчета и рекички имат един общ извор и водят към една и съща цел.

От погледа на Учителите не избягва нищо, нищо не става без тяхно знание и намеса. Те управляват целия ход на историческите събития като винаги се стремят техния краен резултат да подпомага еволюцията и благоденствието на човечеството. Тяхната работа в своята същност е една и съща: изграждане основите на всемирното братство, освобождаването на човека от робството на материята и подготвянето по такъв начин условията за идването на Царството Божие на земята.

До днес развитието на човечеството се е движило под знака на разединението - индивидуализиране, егоизъм, безпощадни взаимни борби. Човек против човек, народ против народ, религия против религия, борейки се, обладани от тъмните сили, са превърнали живота в хаос и земята в ад. Днес обаче ние сме в първите утринни зари на една Нова Ера в историята на човечеството, която ще се развие под знака на Единението - колективизъм, обединение, хармония, Любов.

Бавно, но сигурно ние се движим към Новата Ера, когато ще имаме: един Бог, една Религия, едно обединено човечество и една единствена държава върху цялото земно кълбо.

В този велик и съдбоносен за цялото човечество момент, като пратеник на Великото Всемирно Бяло Братство, е дошъл тук, на земята Учителя Петър Дънов, комуто е възложена великата Божествена мисия да даде окончателния и най-важен тласък за обединението във всяко отношение на човечеството, да възпламени новата, единствена за всички хора Религия на Любовта, да разкрие на бродящото в мрак човечество светлината на Божествената Мъдрост и с това да положи основите на Царството Божие на земята.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×