Jump to content
Ани

71. „Учението на Бялото Братство”. Статията „Учението на Бялото Братство” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 27, 10.01.1931, с. 1-2

Recommended Posts

71. „УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО”

В.К.: Вестник „Братство", брой 27 започва с уводна статия „Учението на Бялото Братство”, но не е подписана. С.К.: Туй е мое. Тази статия тук е продължение на предишната статия от бр. 26 „Клевета и истина”. Тук обобщавам. В.К.: „Болестите и молитвите", която бе започната от брой 25, тук завършва. От кого е статията, има само инициали? С.К.: Я да видим. Кой ще е тоз „Т-в”? Забравил съм кой е, забравил съм.

СТАТИЯТА „УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО

Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 27, 10.01.1931, с. 1-2.

Учението на Бялото Братство представлява съвършен синтез на истинската Наука за живота и истинската Божествена Религия - религията на Любовта, за която ограничения и форми не съществуват.

От една страна, учението на Бялото Братство се основава върху една необозрима, поради своята всеобхватност и могъщество наука, за която граници за изследване няма и чията светлина прониква еднакво в този и онзи свят, в миналото, настоящето и в бъдещето на човека и света.

Тази всеобгръщаща наука, вътре в която съвременната официална наука заема една малка, ограничена област е светлина без сенки, живо знание, произтичащо от непосредствена опитност, тя е наука без теории и хипотези, без догадки и предположения, защото се основава на виждане, а не на пипане.

Тази наука е окултизма или окултната наука - Божествената Мъдрост, която в своята пълнота и съвършенство е достояние на Великите Учители на човечеството, които постоянно бдят над него, ръководейки неговата еволюция, като понякога слизат на земята, обличайки се във физическо тяло, за да изпълнят някои свои задачи, за дадат нов, мощен подтик на човечеството към светлина и възход, ознаменувайки с това една нова ера в историята.

От тези Учители ние познаваме: Хермес, Мойсей, Буда, Кришна, Лао-Дзъ, Питагор, Христос и др. Те всички имат една и съща цел - те всички работят върху един общ План, но са действували различно, според условията на времето и мястото, според степента на развитие, на която се е намирало в даден момент човечеството или част от него. Между тези Учители на човечеството спор няма. Те всички отлично се разбират. Те всички еднакво са представители на Великото Всемирно Бяло Братство и проповядват едно и също учение. Спорове и гонения съществуват само помежду техните последователи, които недорасли да схванат в „Дух и Истина" тяхното учение и да го приложат се отделят егоистично едни от други, като всички поотделно считат само себе си за прави, а всички останали наричат: неверници, неправоверни, сектанти. По такъв начин, вместо едно единствено Божествено Учение, проповядвано от всички велики Учители, ние днес имаме едно голямо число от религии-секти, всяка от които претендира да бъде непогрешима и единственна представителка на Бога на земята.

Обаче човечеството не стои на едно място. То напредва и днес е пред прага на една огромна крачка в своето развитие. Тази именно крачка е: обединението. Взаимното проникване, сливането, събарянето на всички граници, които го разделят на враждуващи, взаимноизяждащи се части.

Дошло е време разкъсаните части да се съберат наедно, за да може човечеството да заживее нов и щастлив живот. Дошло е вече време да се срутят всички тия граници, прегради и кошари, с които досегашните религии-секти са разделяли духовно човечеството. И веднъж срутени тия граници, обединеното и обновено духовно човечество лесно вече ще се справи и с останалите - економически и политически граници и ще възкръсне всецяло в новия живот на Любовта.

За да създаде един жив потик, за да даде един мощен тласък, не по външен, а по вътрешен път, към достигането на тази велика цел на човечеството - всестранното обединение върху основата на Любовта и братството - е дошъл на земята и е днес между нас, като пратеник на Всемирното Бяло Братство, Учителя Петър Дънов. Той няма свое собствено, лично негово учение, той не проповядва никакъв „дъновизъм"; той проповядва учението на Христа и на всички други велики Учители, което е едно и също; - той проповядва учението на Великото Всемирно Бяло Братство, което изпраща на земята Учителите, което е изпратило и него.

Кое и какво е това учение?

Неговите основни принципи могат да се изразят с думите: Любов, Мъдрост, Истина.

Любовта - това е тази същност, която ще се прояви в живота, на земята, чрез братството, чрез пълното духовно, економическо и политическо обединение на човечеството, чрез превръщането му в един жив организъм, в който кръвта-храна ще се разнася еднакво по всичките части, в който ще бъде изключено всяко насилие, всеки егоизъм и зла воля. Любовта е тази сила, която ще свърже съзнанието на отделния човек с това на цялото човечество, на всички същества, на целокупния живот -ще го направи да се чувства едно с всички и всичко, и във всички свои мисли и постъпки да има предвид общото добро. Любовта, това е тази Божествена Хармония, която ще слее човешките души в единната душа на цялото човечество, която ще разкрие за ограниченото съзнание на днешния човек безграничния простор на живота в цялото, ще го приобщи с красотата, която съществува само за едно съзнание, разляло се и сляло се с всички и всичко.

Мъдростта - това е онази Божествена Мъдрост, живо знание, онази светлина без сенки, всеобгръщаща наука, за която говорихме в началото на тази статия. С нейна помощ човек прониква до причините, до корените на нещата. Сбирайки днес своята добра или лоша жътва, вкусвайки плодовете, горчиви или сладки, на своя живот, той вижда и знае как и кога сам той ги е посадил и отгледал. Той знае, че в живота действува закона на Абсолютната Божествена Справедливост, която по-рано или по-късно, възнаграждава доброто и злото, той правилно свързва причина с последствие и не вини никого за своите нещастия, за своите страдания и недостатъци, знаейки, че те са плод на неговата дейност. Той знае, че е безсмъртно същество, че е дух, а не тяло, че е искра от Бога, родена от Него и отиваща към Него. Той знае, че Бог е негов Баща, а всички хора -негови братя. Той знае още, че не за пръв път иде на тази земя - че много пъти е идвал, живял е - борил се и страдал, любил и мразил, падал и ставал, правил грешки, поправял ги и достигал успехи, вървейки крачка по крачка все напред и напред.

Той знае, че и днес е дошъл на земята да поправи много свои минали грешки, да надвие много свои недостатъци и слабости, да се издигне над всяка тъмнина и ограничение, да придобие Божествената Любов и Божествената Мъдрост, за да стане достоен съработник на Бога в издигането на целокупния живот. Той знае най-после, че Бог никога не ще остави своите деца да погинат в незнание и тъмнина, че техните страдания са само временни, че след злото иде доброто, че тъмнината е само сянка на светлината, тук на земята, и затова е винаги оптимист, винаги бодър, жизнерадостен, с пълна вяра в доброто и в неговата победа, даже и когато е подложен на най-тежките изпитания. Този, който има светлината на Божествената Мъдрост, е неуязвим за безверието, съмнението, отчаянието, страха: той е непоколебим, безстрашен, спокоен за бъдещето, той върви в пътя на живота обгърнат в светлина, той здраво стъпва - защото вижда къде стъпва - и знае накъде отива. Такъв е резултата от познаването на Божествената Мъдрост - окултното знание - за живота на човека!

Истината! - От взаимодействието на тези два принципа -Божествената Любов и Божествената Мъдрост се ражда Истината. Тя е Божествената Светлина, която осветлява живота. И тя се получава само тогава, когато се съберат и двете. Поотделно - само Любовта и само Мъдростта не могат да дадат пълната Божествена Истина. А истината е, която ще ни освободи: Как? - Ще приложите Любовта, ще приложите и Мъдростта, и тогава чак „ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни”!

Живота ви ще бъде пълен със светлина, а в светлината веригите падат, в светлината всяка погрешна стъпка е изключена, в светлината спъване, падане и заблуждаване е невъзможно.

Днес хората не са свободни. Днес хората са роби, затуй, защото грешат. Те са оковани във веригите на своите собствени грешки. А грешките са породени от незнание, от липсата на истинска светлина. В светлината на Божествената Истина човек изгубва способността си да греши. С други думи, когато ние приложим Божествената Любов и Божествената Мъдрост, ние биваме озарявани от Божествената Истина и не можем вече да грешим. Тогава пред нас се разтварят всички граници и ние добиваме истинската Свобода.

Любов, Мъдрост, Истина - това са трите основни принципа в учението на Бялото Братство. Това е самото учение - неговата същност. Който иска да ги проучи, нека ги опита, нека се постарае да ги приложи в живота си.

Учението на Бялото Братство е учение на опита - на живия, непосредствен, личен опит. То не е теория или хипотеза, а приложение и живот. Би трябвало тези, които искат да имат свое собствено мнение за него, а най-вече тези, които искат да се произнесат за него и да го критикуват, би трябвало те да го опитат сами, да го приложат в живота си, да го изживеят в душата си и тогава, според получените плодове, нека се произнесат.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×