Jump to content
Ани

81. Статията „Трудова Братска Задруга” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 5, бр. 58. Общочовешко братство. Бележки на съставителя д-

Recommended Posts

81. СТАТИЯТА „ТРУДОВА БРАТСКА ЗАДРУГА”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

ТРУДОВА БРАТСКА ЗАДРУГА

Братство, Севлиево. Г. 5, бр. 58, 1.02.1933, с. 1.

„Всичко е дадено от Природата и трябва да се разпредели

за всички.

Това е пътя за излизане от съвременната криза”.

„Съвременните християни чакат Христос да дойде да

разреши въпроса.

А ние защо сме дошли? - Да не сме дошли да си играем

на национализъм, или сме дошли на земята да уредим

своите лични дребнави работи? Всеки трябва да гледа на

другите като на братя, и благата, които има, трябва да

бъдат общи".

.Държавата, ако не се грижи за народа, тя изгубва правото

си на съществуване".

Днес в християнския свят хората умират от глад. И отгоре

на това „верующите” казват, че такава била волята Божия.

- Това е ужасно престъпление и богохулство, защото

Христос проповядваше любов между хората, а любовта

иска благата да бъдат за всички”.

„И първите християни живееха в свободни комуни, в

братски общежития, по завета на Христа".

„Това е новата религия в света - религията на

общочовешкото братство. Не е въпрос за вяра в Бога -

това е личен въпрос - а въпроса е, че братство трябва

между хората”.

Учителя

Християнството, за което се говори от 2000 години насам, в името на което са пролени реки от кръв и са извършени безчет престъпления, трябва най-сетне да се приложи.

Християнството, превърнато днес в доходна професия, от която живеят отделни единици, и употребявано от „силните на този свят” за приспиване съзнанието на огромните маси, трябва да се възроди наново в своята изправна чистота.

Живецът, ядката на християнството, това е учението за братството и любовта между всички хора. А какво братство има днес на света, когато хората, чрез своята богиня - „съвременната положителна наука" - са издигнали в култ принципа - човек за човека е вълк - в него вярват и по него живеят?

Човек против човека, съсловие против съсловие, класа против класа, църква против църква, народ против народ - са се вдигнали и живеят в постоянна борба и самоизяждане. Това е днешното състояние на света и то не е никакво християнство, а тъкмо обратното - отрицание на християнството, антихристиянство.

Естествена борба за съществуване - казва „науката". И хората, съгласявайки се с тая „наука", ден и нощ се готвят за борба, произвеждат милиони пушки, топове, снаряди, задушливи газове, бойни аероплани, подводници, параходи. Съгласявайки се с тая „наука”, днешните правителства решават и дават по 40 и 50 на сто от държавния бюджет за военни цели.

Но освен общепризнатата „наука”, за „вечната борба на всички против всички”, която се преподава в училища и казарми, съществува и друга наука, която казва, че почти 90 на сто от силите на човечеството се изхабяват във взаимната борба между големи и малки единици, и че е достатъчна само една малка част от огромните енергии, харчени днес, за да има доволство и щастие за всички.

Има „място под слънцето" за всички. Земята може да нахрани и задоволи всички. Но - откажете се от своята безумна амбиция за национално и лично превъзходство и хегемония. Отклонете се от своя сляп егоизъм, престанете да разрушавате и живота ще влезе в своя естествен път, ще изчезнат днешните противоречия.

Днешното християнство, християнството на съвременните църкви, е фалирало, отрекло се е от своята велика задача и призвание за туряне на ред и хармония в света, продало се е за паница леща - станало е слуга и храненик на държавата, и затова днес с разрешението на великия социален проблем са се нагърбили някакви материалистически учения и течения - социализъм, комунизъм и анархизъм, които искат чрез закони, декрети, след нови още по-големи борби, революции и т.н. да докарат това, което би трябвало да дойде като естествен резултат на пробуденото човешко съзнание.

Но не са виновни тези, които търсят изходния път от днешния хаос в революцията, а виновни са тия, които превърнаха християнството в жалка пародия на Христовото учение, които направиха от него защитник на техните егоистични интереси.

Божествената Правда е всесилна и тя ще се наложи. И ако не бъде доброволно приета, ако не се въдвори по пътя на съзнанието, доброволните усилия и жертви, то тя ще се наложи насилствено, след революции, кръвопролития и взаимоизтребления.

Но кому са нужни тия страдания и каква полза ще донесат те, когато във великата саморазправа между две борещи се класи, всред море от кърви, насилия и адска омраза ще се зачене новия свят, когато знаем, че насилието насилие ражда, омразата омраза ражда, и че злото може да бъде поправено само от доброто?

Какъв ще бъде тоя „нов свят”, който ще бъде изграден върху кръвта и костите на милиони паднали от двете борещи се страни? - Той ще бъде построен на пясък, защото в престъпление е заченат и насилието ще остане пак като главно средство за регулиране на човешките отношения. Чрез насилия, чрез революции, та, ако щете, и чрез гласуване и закони може да се дойде до един казармен, властнически комунизъм, където личността на човека ще бъде смазана и принизена повече и от днес. И само по пътя на съзнанието, по пътя на естествения развой на новите форми на живот, ще се дойде до реализиране на истински свободен, братски и щастлив живот.

Ето защо ние издигаме лозунга за Трудовите Братски Задруги, за братските общежития, свободните комуни - както щете ги наречете - в които ще влязат тия хора, в които съзнанието на новия, свободен, трудов, братски живот се е достатъчно пробудило. Те ще запалят със своя пример и ентусиазъм целия свят и така, всред отиващия си и загиващ от своята естествена смърт стар свят, на егоизма и разделението, ще се роди новия свят на братството, единството и любовта.

Християнството, истинското християнство е една велика реалност и само то може да даде най-правилното разрешение на всички въпроси на живота, включително и на наболелия днес социален въпрос. То ни сочи пътя на изход из днешния световен хаос - обединение на човечеството и изграждане на новия обществен строй без насилия, революции и кръвопролития, чрез изграждане на свободните братски трудови задруги.

Днес, а не утре. Не след като „вземем властта" с избори или революция, а сега, като доброволно дадем всичко, което имаме, обединявайки се с други, еднакво мислещи с нас хора, за полагане живота си върху основите на истинското християнство.

С. Калименов

ОБЩОЧОВЕШКО БРАТСТВО

Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

1. Във вестник „Братство", брой 58 от 01.02.1933 г. е поместена статията „Трудова Братска Задруга" на с. 1.

2. На с. 2 е поместено резюме от беседа от Словото на Учителя „Общочовешко братство" от 15.01.1933 г.

3. В тази беседа има няколко принципа, които трябва да се знаят и спазват, за да се дойде до общочовешко братство. Цитираме:

„Когато нашето съзнание се разшири и си създадем нови органи за възприятие, видимия, обективния свят ще стане много по-обширен".

„По силата на това обстоятелство Истината, която представлява целокупността на Битието не може да бъде изнесена, изнесена в една епоха. Нейното изясняване е един вечен процес на разкриване на света пред нашето съзнание. А Битието в своята целокупност е винаги съществувало, няма начало. Всички процеси, които стават, стават вътре в него - света не е създаван, а си е вечно пребъдващ."

„А основен принцип в Битието е Любовта, която е проява и същина на Духа, който е вътрешно единтво на Битието.”

„Съвременната бяла раса трябва да разреши този въпрос, трябва да реализира хармонията в общочовешкия живот”.

„Това е новата религия в света - религията на общочовешкото братство. Новата религия трябва да внесе братството между всички народи, на които съзнанието се е пробудило.”

4. Изводът е, че трябва съзнанието у човека да се разшири, после да се пробуди, за да види единството между човеците, Природата и Битието. Само с такива хора може да се прави задруги.

5. Бялата раса трябва да разреши въпроса за хляба, който е основата на економическата проблема, храната на всеки човек трябва да бъде осигурена.

6. Всичко е дадено от природата и трябва да се разпредели за всички.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×