Jump to content
Ани

83. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Свобода - братство -човещина. Из беседа държана от Учителя на 26 февруари 1933 г., 10 ч.с. - В: Братство, Севлиево; Г. 5, бр.

Recommended Posts

83. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ.

СВОБОДА - БРАТСТВО - ЧОВЕЩИНА

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Из беседа, държана на 26 февруари 1933 г., 10 ч.с., София-Изгрев.

Братство, Севлиево. Г. 5, бр. 62, 15.04.1933, с. 2.

„Истината носи свобода, а разумността определя границите на човешката свобода. Като нямаш разумност, ти нямаш граници на свободата и тогаз много хора ще се намесят в твоята свобода и ще те ограничат”.

„Тези разногласия, дисхармония и противоречия, които сега съществуват в света, ще траят до тогаз, докато не влезе една нова идея в умовете на хората - идеята че всички хора са братя, и че трябва всички да се ползуват от благата на живота и да зачитат свободата си”.

„Идеята за човещина подразбира ценене свободата на всеки човек, както на всеки човек, както собствената си свобода”.

„Тези две идеи трябва да се проповядват на всички хора. В нашата епоха не трябва да се проповядва идеята за вяра в Бога, а идеята за братство и човещина. Няма какво да се проповядва на хората, че има слънце - Бог, а трябва да се проучва какво е влиянието на светлината и топлината и какво отношение и полза имат за живота”.

Сега сме в една епоха, когато светът се пресъздава. Светът ще се оправи, и ние ще вземем участие в това оправяне. Оправянето на света е вече въпрос на дни, а не на години. Затова е потребно да побързаме и създадем чувство на братство и човещина и да бъдем готови на жертви. Хората на новите идеи трябва да бъдат самопожертвувателни. Не е въпрос за умиране. Човек, който се жертва за благото на другите, не умира.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×