Jump to content
Ани

90. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Вътрешно ръководство на човека. Из беседа, държана на 21 януари 1934 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 86, 4.03.1934.

Recommended Posts

90. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ.

ВЪТРЕШНО РЪКОВОДСТВО НА ЧОВЕКА

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ВЪТРЕШНО РЪКОВОДСТВО НА ЧОВЕКА

Из беседа, държана на 21 януари 1934 г.

Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 86, 4.03.1934,

„Разбирам не само човека като личност, но целокупния човек, който е израз и въплъщение на Космичната Мъдрост, която именно обичате в себе си и която ви ръководи и направлява”.

„Всичкото падение на хората иде от това, че те не вървят и не слушат това вътрешно ръководство. Човек трябва да слуша този глас на Мъдростта в себе си, за да избегне внушенията на адептите на Черната ложа, които искат да го спънат в неговия път и да го използуват само за свои лични интереси. Когато се научите да слушате гласа на Мъдростта в себе си, вие ще сте близо до Истината и до вратата, която води към познаване на Реалността. Не се съмнявайте никога в ръководството на Мъдростта и вратата на реалността като се отвори, ще ви поканят да влезете”.

„И като погледне на света, човек ще бъде радостен, че е дошел в него да се учи и да работи за своето усъвършенствуване и това на ближните си. И ще разбере, че няма друг отделен свят, освен Божествения свят, в който живее. Реалният свят сам по себе си е един, но е разумен според степента на съзнанията на съществата, които го населяват. Има много светове, но Божествения свят е един, който включва всички светове в себе си. Когато човек дойде до познанието на единния реален свят, които включва всички останали в себе си, той ще обикне всички същества. Тогаз неговото съзнание ще е минало вече в нова фаза - ще е преминало от фазата на самосъзнанието във фазата на свръхсъзнанието".

Из беседа на Учителя от 21 януари 1934 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×