Jump to content
Ани

98. Зов за реализиране / 98.1. Зов за реализиране на Трудова Задруга „Братство”

Recommended Posts

98. ЗОВ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТРУДОВА ЗАДРУГА „БРАТСТВО”

И ПРОЕКТО-ДОГОВОР НА ТРУДОВА ЗАДРУГА „БРАТСТВО”

98.1. ЗОВ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТРУДОВА ЗАДРУГА „БРАТСТВО”

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" - СЕВЛИЕВО

ЗОВ

към всички съчувствуващи на идеята за Братство Драги приятели,

Една нова ера идва на земята. Ние днес живеем в първите трепети на нейната утринна зора. Разсъмва се - за нашия народ и за цялото човечество. Из пазвите на грохващия постепенно стар живот, незабелязано започват да се подават кълновете на новото. Въпреки всички пречки и трудности, обикновен спътник на всяко начало, то ще си пробие път - негово е бъдещето, защото то е извикано на живот от една сила, на която нищо не може да се противопостави.

Това ускорено движение напред, това навлизане в един нов кръг от спиралата на възходящия път на човечеството, трябва да бъде подкрепено от нашите съзнателни, организирани усилия. Ние трябва да се явим в подкрепа на новото. Ние трябва да съдействуваме за избистряне и правилно оформяне на идеите - творческите сили, които ще го изградят. Ние трябва да съдействуваме за проправяне верните, сигурни пътища към него.

Водими от тази мисъл, ние основателите на книгоиздателство „Братство” в Севлиево, решихме да поставим нашата работа на по-широка основа, за да могат да вземат участие в нея повече хора и за да може да се заработи в по-голям обхват, съобразно нуждите на времето, за реализиране на великата идея за Братството и Любовта между хората и народите, за обединение на враждуващото досега човечество, за изграждане новите форми на живота, за изпълването им с новия дух на Божествена разумност, красота и свобода, за разпространение свещеното Слово на Учителя навред из нашата страна и по целия свят.

За да можем да изградим едно по-здраво, по-мощно и по-сигурно средство за работа в тая насока, ние решихме да превърнем досегашното предприятие книгоиздателство и печатница „Братство” в едно дружество с ограничена отговорност, под название

ТРУДОВА ЗАДРУГА „БРАТСТВО”

О.О.Д-во за печатарство и книгоиздателство като с течение на времето ще се стремим да разширим неговата дейност и в други области.

Що се отнася до формата на предприятието, то нейното функциониране и ръководство са определени от съществуващите в страната закони. В тази твърде обикновена форма обаче ние ще се постараем да внесем нещо ново - да влеем един нов дух, отговарящ на нуждите на времето, в което живеем, което ще се изрази, както в общото ръководство на предприятието, така също и в характера на неговата работа и в разпределението на печалбите, добити от неговата дейност. Едно от основните положения в трудова задруга „Братство” е това, че в нея ще влезнат преди всичко работниците и служащите, вземащи непосредствено участие в работата на предприятието. За да засилим, обаче нейната дейност, като увеличим капитала й и привлечем повече сили, необходимо е в нея да влезат като участници колкото се може повече хора, съчувствуващи на идейната насока, в която ще бъде отправена нашата дейност.

Ето защо, ние ви поканваме да станете член на нашето дружество „трудова задруга „Братство”, като внесете известна сума във форма на дялове, за увеличаване основния капитал на задругата. Според закона за дружествата с ограничена отговорност, най-малкото участие в тези дружества е със сумата 10 000 лева. Ние апелираме към вас да вземете участие в задругата, макар и с най-малкото, макар и само с един дял. Ако пък ви е трудно да внесете наведнъж стойността на един дял, то можете да направите това на няколко пъти, като ни съобщите датите на следващите вноски. Имайте предвид, че ние ви молим да се присъедините към нашето дело не толкова поради нужда от увеличение на дружествения капитал, колкото поради желанието ни да приобщим колкото се може повече хора, следващи идеите за братство, мира и любовта, към това дело, което впоследствие ще трябва да се разрасте в един мощен фактор за изграждане на новия живот.

Да направим от трудовата задруга „Братство” в Севлиево един разсадник на идеите на нашия велик Учител, да направим от нея разсадник, който с течение на времето ще извика към живот десетици и стотици подобни задруги, всички обединени от великата идея - да служат преди всичко на живота, да служат на Цялото, да работят за изграждане на новия свят, а не за трупане на частни печалби - ето, това е нашата истинска крайна цел, към чието осъществяване ще се движим постепенно.

Може би ще се явят някои възражения в смисъл - щом предприятието се поставя на идейна почва, защо то да не се оформи като кооперация? - Имахме това предвид и дълго време проучвахме въпроса. Оказа се обаче, че поне за сега, ако възприемем кооперативната форма ще срещнем доста пречки, както при самото организиране, така също и за правилното ръководене и развитие на предприятието. Впоследствие, обаче, когато бъде намерено за нужно, не е изключено предприятието да бъде превърнато в кооперативно.

Фактически, трудова задруга „Братство”, по своя дух, е нещо много повече от множество кооперации, които само по форма са такива. Тя е преизпълнена с новия дух, а в случая това е същественото.

Драги приятели,

Заедно с това ние ви изпращаме: 1) Проекто-договора за основаване на трудовата задруга „Братство", 2) Формуляр за записване като съдружник в дружеството, 3) Пълномощно за подписването ви на дружествения договор и на другите дружествени книжа при основаването на дружеството, в случай, че не можете да се явите лично на учредителното събрание и 4) Вносна бележка за изпращане сумата на вашето участие в основния капитал на дружеството.

Във връзка с всичко това ние ви дължим следните обяснения:

1) Изпратения ви проекто-договор действително е само един проект, който ще се оформи в истински договор, зарегистриран в Севлиевския областен съд, било в същия си вид, било с някои изменения, само след като Вие и другите участвуващи изкажете Вашето мнение, като го одобрите или като посочите нуждата от някакви поправки, изменения и допълнения. Учредителното събрание на дружеството, датата на което ще се съобщи на всички, които пожелаят да участвуват в дружеството, ще се занимае с всички изказани мнения и ще даде окончателната форма на договора.

2) При основаването си, дружеството ще поеме целия актив на книгоиздателство „Братство", състоящ се от печатарски машини и друг печатарски инвентар, изобщо от една добре организирана за печатане на книги и акцидентна работа печатница, от почти цялото количество печатни издания, хартия за печат и др. на книгоиздателството, от неговите вземания и т.н., което ще възлезе приблизително на около един и половина милиона лева (точната сума ще се определи при оценката, направена и приета при основаването и вписана в подробен опис, който ще се приложи към договора).

3) При основаването си дружеството ще поеме и стопанисването на фонда „Всемирно Братство", който е съществувал досега при книгоиздателството и възлиза на около половин милион лева.

Понеже за подписване на дружествения договор, (в който влиза и подробния опис на приетия във форма на печатарски инвентар и стоки капитал), както и за самото учредяване на дружеството е необходим подписа на учредителите, било личен, било чрез нотариално пълномощно, то ще е нужно тия, които желаят да присъствуват при основаването на дружеството, да ни съобщят веднага това си желание, за да им съобщим датата на Учредителното събрание, а тия, които желаят да участвуват в дружеството, но не ще могат да присъствуват лично при неговото учредяване, да ни изпратят приложеното тук пълномощно, попълнено и заверено от съответния нотариус. Пълномощното може да бъде издадено на едно от следните лица: Сава Калименов, Атанас Николов, Стефан Тошев, всички от гр. Севлиево, или на някой друг ваш познат, който ще вземе участие в учредителното събрание на дружеството.

Драги приятели,

Както ще видите от приложения проекто-договор, нашата цел е преди всичко идейна, тя е в духа на новото - повече от половината от печалбата на дружеството се определя за идейни цели, без обаче да се лишават от участие в същата и вложения капитал и участвуващите с труда си в предприятието работници и служащи. Ние сме преизпълнени с вярата, че доброто начинание ще намери добра почва преди всичко в сърцата на тия, които работят за братството, мира и любовта. Ние вярваме, че вие ще оцените правилно нашите усилия и ще подпомогнете нашия малък опит да изградим една нова форма, като средство за дейност в насоката на новото, ние вярваме, че Бог ще благослови това дело с изобилни плодове, които ще бъдат за всички.

Ние очакваме Вашия отговор и Ви поздравяваме братски:

Книгоиздателство „Братство"

гр. Севлиево, 7 юлий 1945 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×