Jump to content
Ани

114.2. При Езерото на чистотата. Благодарствено писмо / Тони Белмен

Recommended Posts

114.2. ПРИ ЕЗЕРОТО НА ЧИСТОТАТА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ТОНИ БЕЛМЕН

ПРИ ЕЗЕРОТО НА ЧИСТОТАТА

Учителю,

От както сме дошли в България, първо на Изгрева, и сега тук на планината Рила, при вас и при всички наши братя българи, ние чувствуваме около нас такива добри мисли, благи думи и духовна радост, та имаме впечатлението, че сме станали вече жители на Небето.

И ние си спомняме за нашето детинство, когато дните ни бяха свободни и открити за радостта, игрите и учене всред природата.

Ние можехме да обичаме природата и да прекарваме всред нея от сутрин до вечер, да вдишваме нейните благоухания и нейния живот - без ограничения и без страх.

С какви мечти се пълнеха тогава душите ни за вълшебните богатства на планината и за красивите дарове, които тя пази за нас.

Ние мечтаехме за една страна, дето цари истинско щастие, истински свободен живот - чистата радост на истинската младост.

После, когато пораснахме, ние трябваше да напуснем нежната природа и да се приспособим към онова, което хората бяха организирали в модерните градове.

Тогава около нас ние срещнахме хора, които ни дадоха пример на страх, на егоизъм, на подозрение, на лични долни сметки и интереси, и бяхме принудени да се подчиним на техните правила на цивилизацията и на техния неестествен живот.

И затова ние трябваше да пазим грижливо, тайно в душата си, нашия дивен блян за рая на земята.

Но днес, бидейки тук, ние виждаме и чувствуваме, че нашите детски мечти стават действителност.

Ние се уверяваме в това, като констатираме, от много месеци насам - откакто изучаваме Вашето Божествено Учение - неочаквани големи промени в нашата душа и в нашето физическо тяло, а постепенно и в нашите семейства и в нашите приятели.

Тези резултати са така важни, че те не могат да се сравнят с малкия напредък, който правехме по-рано с голям труд и бавно, година след година.

Ритъмът на нашия живот се промени, всичко приема за нас нов смисъл, и сега за нас започва нов живот.

Аз изказвам тези мисли от името на всички французи и от името на всички приятели, които са останали във Франция, но които са свързани с нас в този момент с всичката искреност на своето сърце.

Мнозина ни натовариха да почерпим за тях от тук, от Извора на Живота. И те очакват нашата помощ и подкрепа, когато се завърнем там.

Ние ще им кажем, че сме намерили тук своето истинско Отечество: страната на Любовта, на Светлината и на истинската Радост. И ще им занесем с отворени сърца, всички неоценими богатства, които получихме тук.

Учителю,

Ние искаме да Ви изкажем своята дълбока благодарност, за ония благословения, които Вие изляхте върху нас. Ние ви благодарим от все сърце, дето ни изпратихте във Франция един от своите ученици. Той е за нас жив пример на добродетели, на самоотверженост и на Любов.

Благодарение на него днес в повече от тридесет града във Франция вече знаят за Вас и започват да Ви обичат.

Той ни носи Вашето Божествено Учение, като го приспособява за нас.

Ние изказваме също дълбоката си благодарност на всички наши братя българи, които от четиридесет години извършват първата най-мъчна работа, с такова търпение и любов, за всички свои братя човеци. Те са за нас едно голямо огнище на топлина и на светлина. Ние ги обикнахме и благодарение на тях чувствуваме голяма сила в себе си да вървим напред.

Тази сила ние ще я занесем на всички добри французи, които очакват и се надяват в своите сърца да дойде за всички хора Царството на Свободата, на Правдата и Братството.

Лион, Тони Белмен

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×