Jump to content
Ани

116. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. И ще родиш син. Из беседа, държана от Учителя на 28.01.1940 г.,

Recommended Posts

116. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

„И ЩЕ РОДИШ СИН”*

Из беседа, държана от Учителя

на 28.1.1940 г., София-Изгрев.

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

„И ЩЕ РОДИШ СИН”

Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 263, 23.06.1940, с. 2.

„Великото в създаването на света е отбелязано със създаването т.е. с проявяването на човека. В този смисъл целият материален свят е създаден за човека. Значи създаването на човека съставя една от великите епохи в материалния свят.”

„Човекът има две естества. В свещените книги е казано, че човек е създаден от земя, от пръст. Това е едното естество на човека. Второто му естество е това, че Бог е вдъхнал в човека дихание и той е станал жива душа - духовното естество на човека. Значи едното естество на човека е от земята, а второто - от духа. Та злото в света се явява от човека, който е направен от земя, а доброто - от човека, който е излязъл от Бога.”

„Когато отричаш съществуването на Бога, това показва, че ти поставяш себе си на мястото на Бога. Тогава ти си Бог, ти си мярка на нещата. Ти казваш „Аз съм! Вън от мене никой не съществува”. Прав си. От това твое разбиране произлиза спора между хората. Съберат се две същества. Едното отрича другото и второто отрича първото и започват да спорят, кой от двамата е по-силен. От това, именно произтича злото. Щом отричаш реалността, злото се явява. Щом отричаш истината, веднага злото иде при теб. Злото е отглас на отричане на нещо съществено. Ако твърдиш, че реалността съществува, ти си съгласен с доброто. Доброто гради!"

„Та казвам: Човек трябва да се роди. Христос трябва да се роди. Под думата раждане аз разбирам да се роди у нас Любовта, да се роди у нас Мъдростта, да се роди у нас Истината. Да се роди у нас Живота на Любовта, да се роди у нас Знанието и Светлината на Мъдростта, да се роди у нас Свободата от Истината”.

И ще родиш син:

беседа, държана от Учителя на 28.1.1940 г., София-Изгрев.

--------------------------------

* Забележка на съставителя. Тези цитати са от Учителя, поместени в същият брой на вестник „Братство”, като отговор на нападките срещу него

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×