Jump to content
Ани

Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев.

Recommended Posts

БЕЛЕЖКИ НА СЪСТАВИТЕЛЯ Д-Р ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ

1. Двете статии на Сава Калименов във вестник „Братство”, в брой 263 и 264 под надслов „Невежеството на учения” са отговор на нападките на лекаря психиатър Кирил Чолаков срещу Учителя Дънов.

2. В списание „Душевно здраве”, брой 4, год. I „Окултизмът и теософията признак на психопатология ли са?” Започва злостна кампания.

3. В сп. „Душевно здраве”, год. II, кн. 5-6, 1940 г. от с. 161-169 в рубриката „Именити психопати” е поместена статията „Петър Дънов" от д-р Кирил Чолаков в която доказва, че „учения подобни на дъновизма представляват обществена опасност”.

4. В сп. „Душевно здраве” кн. 7-8, год. II, 1940 г. на с. 199-203 е поместена статията на Ив. Москов под заглавие „Дъновизмът като морално и здравно зло” в рубриката „Социална патопсихология” доказва, че дъновизма „като здравно и социално зло е достатъчно голямо, за да бъде публично изнесено".

5. В сп. „Душевно здраве” кн. 9-10, год. II, 1940 от с. 279-284 от К. Д. Тодоров е поместена статията „Древноиндийската мистика като основа на Дъновата нелогичност”, като доказва психоаналитичната основа на дъновизма.

6. В сп. „Душевно здраве” кн. 9-10, 1940 г. от с. 291-303, от д-р Кирил Чолаков в рубриката „Именити психопати” е публикувана статията „Лев Толстой” доказва за психопатичните заложби на големия писател. Това е една целенасочена и режисирана кампания и то добре заплатена, за да могат да участвуват лекари-психиатри срещу борбата им срещу Учителя Дънов.

7. А това бяха българи, изпратени да се родят в този народ, за да могат да хулят Учителят Беинса Дуно.

Учителят заявява: „Всяко едно престъпление може да се опрости, но хулата срещу Святия Дух и Христовия Дух, който е в мене, не може никога да се опрости до веки веков.”

8. Къде са тези човеци днес, към 2011-2012 г.? Няма ги. Изчезнали са в Небитието. Тях ги няма, но силите, които стояха зад тях съществуват и воюват днес срещу Учителя чрез своите подставени и подкупени човеци.

9. Днес ние питаме: Има ли такъв народ днес, който да приеме и приложи Учението на Учителя Дънов? Отговаряме: Още го няма!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×