Jump to content
Ани

125. Новото българско село. Статията „Новото българско село” / Сава Калименов. Г. 13, бр. 274, 22.03.1941, с.;1

Recommended Posts

125. НОВОТО БЪЛГАРСКО СЕЛО

В.К.: Във вестник „Братство” в брой 274 има статия за „Новото българско село”. С.К.: Новото българско село трябва да се съгради от човешкия дух, а не от капиталите. В.К.: Разказваха ми приятели, че навремето е била голяма беднотия и немотия по селата. С.К.: Виж какво. Условията са трудни и всеки, който малко се изучи бяга от село, отива в града занаят да учи и там по-лесно се живее. В.К.: За селото трябва апостоли по дух да работят там. С.К.: Не само да работят там, но да живеят по дух. Това е разрешението на въпроса. Аз написах една пиеса „Ново село”, но властите я забраниха. Дойдоха и я конфискуваха. После ще се спрем на нея.

СТАТИЯТА

„НОВОТО БЪЛГАРСКО СЕЛО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

НОВОТО БЪЛГАРСКО СЕЛО

Братство, Севлиево, Г. 13, бр. 274, 22.03.1941, с. 1.

България - това е преди всичко българското село. Докато то не се издигне, докато неговото културно равнище не достигне едно много по-високо ниво от досегашното, ние не бихме могли да кажем, че България е направила големи стъпки по пътя на своя напредък.

Не могат да се отрекат големите грижи, които днешното правителство и особено Министерството на земеделието, полага за издигането на българското село. Направено е вече доста в това направление и още повече ще се направи в бъдеще.

Централната власт на българската държава вече сериозно мисли и за селото - за подигането на неговото благосъстояние, на неговата материална и духовна култура, на неговото благоустройство и т.н.

За да намерим, обаче, най-правилните методи за достигане на преследваната цел - издигането на българското село - ние трябва да вземем предвид следното извънредно важно съображение.

Един действителен исторически процес - какъвто трябва и може да бъде издигането на българското село, а именно коренно, основно и всестранно пресъздаване на живота в село, а не само полагане на някакво външно лустро - един такъв мощен всестранен подем никога и по никой начин не може да бъде извършен изкуствено т.е. само с нареждане отгоре.

Главната инициатива, основните сили и средства за това трябва непременно да бъдат на лице в самото място, гдето предстои да се извърши този процес.

И тогава пред нас се явява въпроса: Имаме ли ний налице тези сили, тези средства тези възможности, без които истинско издигане, коренно пресъздаване на българското село е немислимо и кои са именно те?

Обикновено се мисли, че факторите за издигането, за творчеството, за напредъка са материалните, икономическите условия, капиталите, парите. Това е едно голямо и крайно вредно заблуждение, което се подържа преди всичко от тези, на които липсват духовни сили - на които липсва инициатива.

Не една статия, а цели книги, огромни томове биха могли да се напишат върху това - как будният и деен човешки дух е превръщал дори необитаемите пустини и голи безплодни скали в земни райове, и как там, гдето се е явил огъня на творчеството, винаги е избликвал буен нов живот, макар до тогава там да е било печална пустиня.

Нещата се творят от човешкия дух, а не от капиталите. Те изискват ум, воля и сърце, а не пари. Последните, без първите, не струват и не са годни за нищо.

И така, имаме ли ний днес на лице в нашето село истинските предпоставки за неговото коренно пресъздаване и издигане? Имаме ли оня творчески огън, имаме ли волите, умовете, имаме ли ония елементи и сили, които са първото и необходимо условие за това?

Да, хиляди пъти да!

Тези сили, този творчески огън живеят в сърцата и умовете преди всичко на будната селска младеж - те търсят път за проява, те се стремят да се проявят в творчество, в завършени дела, в достигане на идеали, в изграждане на нещо съвършенно ново и хиляди пъти по-хубаво от старото.

Накъде ще бъдат отправени тези сили? Дали ще им се даде свободен път за творчество? Дали те ще могат да бъдат насочени по правилния път, вместо да бъдат прогонени по различни начини или тласнати към дейност на разрушение?

От разрешението на този въпрос зависи фактически бъдещето на българското село. Защото парите, капиталите, напредъка, творчеството, просветата, културата, всичко, целият живот в неговия победен ход, отива само там, гдето са хората, надарени с творчески огън, хората, способни да мислят, да чувствуват и да осъществяват своите мисли и идеали. При това положение, нищо не може да издигне истински българското село и да го преобрази коренно, освен запазването на неговите живи сили, запазването на неговите будни и способни синове и дъщери - за самото него.

Позорно бягство, истинско дезертьорство и предателство спрямо родното си място вършат всички ония способни синове на селата и на малките градове, които искат на всяка цена и час по-скоро да напуснат „лошите условия", да избягат от родните си места, за да могат по-бързо и по-лесно да се проявят в готовата вече среда на големите градове.

Истински годният, истински силният не търси никога наготово създадените условия. Той има непоколебима вяра в себе си, той има вяра в своите сили и той твори - превръща пустинята в рай, твори нови светове, прави чудеса.

Ние дълбоко вярваме, че тия, които бягат от родните си места, безразлично дали те са села или малки градове, търсейки да направят своята кариера, да проявят способностите си в по-подходящата и благоприятна среда на големите градове - не са истинските най-способни и най-годни за действително творчество синове на родната земя.

Защото - нека повторим и подчертаем - истинските творци не търсят готови условия - те винаги предпочитат да градят изново, върху голата, изравнена, гладка почва, некултивирана още от техни предшественици. В това е именно и същината на творческия процес - създаване на нещо ново.

И понеже тия мощни творчески сили, макар засега виждани от малцина, са в действителност на лице в село - то ние не можем да се съмняваме, че българското село, а заедно с него и целия български народ, го очаква небивал разцвет.

Нещо ново, нещо истински хубаво, нещо непредвиждано и неочаквано ще се създаде.

Ний виждаме вече силите, които ще го изградят. Щом те са на лице, всичко друго е само въпрос на време.

Нова България, с нейния основен и най-важен елемент - новото българско село - са на път пред своето осъществяване.

Сава Калименов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×