Jump to content

3. Благодарете за всичко


Recommended Posts

3.

БЛАГОДАРЕТЕ ЗА ВСИЧКО

Едно се иска от човека: да разбере Божиите пътища и да благодари за всичко, което му е дадено. (6/стр. 268)

Може ли да благодари за всичко, което му се дава, човек е осветил Името Божие в себе си и съзнава, че Бог живее в него и той — в Бога. (2/стр. 24)

Да благодарим за всичко, което ни се дава. Докато слънцето изгрява, Бог е с нас. Докато звездите изгряват, Бог е с нас. Докато вятърът вее, Бог е с нас. Докато има хляб, Бог е с нас. Обърнете се назад и вижте какво сте получили. (7/стр. 171)

Човек трябва да отдели поне един час от времето си за Великото в света и да отправи към Него благодарността си за всичко, което е получил и всеки момент получава. (8/стр. 281)

Благодарете за днешния ден, за всичко, което ви е дадено. Благодарете за сърцето, за ума, за тялото, които ви са дадени като пособия за работа. Щом благодарите за всичко, което ви е дадено и което ви се дава, и денят ще бъде за вас радостен и весел. (9/стр. 142)

Благодарете за всичко, което ви е дадено. Благодарете за мястото, което ви е дадено във високата стълба на живота. (9/стр. 268)

И наистина не е дошло още времето за новото учение. Защо? Защото хората са недоволни. Човек трябва да бъде доволен от положението, в което се намира, и да благодари за всичко: да благодари за хляба, за въздуха, за водата, за дрехите, за обущата. (16/стр. 164)

Завършените процеси, като механически, винаги се отличават с някакъв недостатък. Сега като знаете това, благодарете, че половината от процесите на вашия живот са незавършени... Благодарете, че имате зъби, с които да дъвчете храната си. Благодарете, че имате очи, с които виждате изгряването на слънцето. Благодарете, че имате възможност да четете книги и да размишлявате по тях. Благодарете, че имате приятели, с които да можете да се разговаряте. Благодарете за всичко, което ви е дадено и което можете да направите. Това са малките завършени процеси, които отварят път към незавършените. (4/стр. 198)

Молитвата не е нищо друго, освен свързване на човешката душа с Бога, при което човек изправя погрешките си и благодари за всички блага, които всеки ден получава. (4/стр. 230, 231)

Единствената красива мома, без която никой не може да живее, е слънцето. Като видиш слънцето, ти му пишеш вече любовно писмо. Единствената красива мома, без която не можеш да живееш, това е свещеният пламък — диханието на Бога — въздухът. Единствената красива мома, без която не можеш да живееш, това е водата. Видиш ли една от тия моми, напиши и едно любовно писмо и благодари й, че тя ти дава условия да живееш. (7/стр. 50)

Ще дишаш дълбоко, да ти е приятно, да се чувствуваш разположен. Каквото приемеш от въздуха, благодари за това. Въздухът е дихание на Бога. (7/стр. 73)

Всеки човек е цвете със специфично ухание. Ако обонянието ви е силно развито, като се приближите към някой човек, веднага ще го уподобите на някое цвете — карамфил, роза, теменуга и т.н. Благодарете, че сте цветя от Божествения свят и с благоуханието си привличате разумните същества при себе си. (2/стр. 93)

И тъй освободете се от лъжата във всичките и форми и благодарете за всичко, което ви се дава. Ако имате само хляб за ядене, благодарете и яжте с Любов. Благодарете за всичко, което ви обикаля. Благодарете за слънцето, за звездите, за месечината. Всичко е създадено за вас да се учите и да се ползувате от него. Благодарете, че сте дошли на земята, макар и извън рая. Ако животът извън рая е толкова красив, можете да си представите колко е красив той в рая. (2/стр. 208, 209)

Като ученици, вие трябва да правите малки опити, а не големи. Каквото казвам, прилагайте го. Кажа ви да си миете краката с топла вода, мийте ги и благодарете за чистата вода. Казвам ви да правите гимнастика — правете упражненията и благодарете. Казвам ви да дишате дълбоко — дишайте дълбоко и благодарете за чистия въздух. (2/стр. 242, 243)

Господ... Той ви е дал дарби, с които трябва да покажеш, че знаеш да пееш. Да благодарите. (31/стр. 12)

Всеки от вас, както е роден, да работи върху себе си. Богатството в главата, което имате, да го разоравате. После туй сърце, което имате, да ви служи и за него да благодарите, да благодарите и за тялото, което ви е дадено. Всеки ден да благодарите за това хубаво жилище. (31/стр. 59)

Тялото, сърцето и умът — тях всичките трябва да ги задоволим. То е правото. Човек трябва да яде с любов, да благодари за онова, което Бог му е дал. То е правият път. Да благодари, че може да мисли. Да благодари, че може да чувства. Да благодари, че може да се храни. То е новата култура. (31/стр. 60)

Вие благодарете, че на земята Господ е бил толкова милостив, снизходителен към вас! Той казва: „Ще залича всичките ви прегрешения, само вървете напред!” (35/стр. 670)

Една хубава постъпка непременно върви с вас през вечността. И вие като се обърнете, ще видите вашата постъпка като красиво същество, което ви се усмихва, и ще кажеш: „Много ти благодаря, че ти ми помогна да направя това!” Всякога ще благодариш на хубавите мисли, на хубавите чувства и на хубавите постъпки и ще им кажеш: „Благодаря ви, че сте създали хубавия живот в нас!” (35/стр. 259)

Някой път ви е срам: „Как ще взема стомната аз! Ще ме видят хората.” ...Да не го видят хората, че ще му падне честта. Вземи си стомната и иди с нея, не обръщай внимание на хората. Благодари, че краката ти могат да те държат. И бъди весел, и пей си. (35/стр. 645)

И аз много съм ви говорил за тъмните и светли сенки на Любовта, но за самата Любов още не съм говорил. Мощна сила е Любовта, но не сте готови още за нея. Да чуете нещо за Любовта, това значи да настане за вас нова епоха на живот. Засега благодарете, че ви се говори за светлите сенки на Любовта, които внасят радост в човешката душа. Един ден, когато станете съвършени, ще се облечете с дрехата на Любовта. (11/стр. 17)

— Защо ангелите не прекарват по-дълго време в човека? — Защото те познават неговото естество. Човек отваря ума, сърцето и волята си за момент само и бързо ги затваря. Ангелите използуват именно този кратък момент. Те се движат с бързината на светлината, вследствие на което работят в миговете на времето. Благодарете и на тия моменти, през които се отваряте за светлите същества както цветовете за слънчевите лъчи. (11/стр. 118,119)

Щом е ден, само светлината може да влиза и през най-тесните отвори. Тя влиза и през затворени прозорци, и през пуснати пердета. Вятърът, прахът не могат да влязат през затворени прозорци, но светлината минава и през тях. Следователно колкото и да е кратък моментът на нейното посещение, благодарете и за това. Доброто ви е посетило и оставило своето благословение. (11/стр. 119)

И тъй правете всичко, което душата ви желае, без да губите вярата си. За тази цел благодарете за всичко, което имате и което ви е дадено. Ставате ли сутрин от сън, благодарете на Бога. Лягате ли си вечер, пак благодарете. Отивате ли на работа, връщате ли се, благодарете. Като направите най-малкото добро, благодарете и за него. Ако някой ви направи добро, благодарете. Щом имате очи, уши, нос, уста, ръце и крака, всичко можете да постигнете — благодарете и за тях. (11/стр. 198)

Благодарете, че музиката е вложена във вас и можете да пеете. Кажете си: Когато се създавали световете, ангелите са пели. И до днес те пеят. Понеже работя върху себе си, и аз ще пея. (11/стр. 203)

Благодарете за всичко, което ви е дадено. Който е доволен на малкото, ще получи и голямото. (11/стр. 206)

Сега като ви проповядвам, имам предвид да ви направя съучастници в благата, от които аз се ползувам... Щом ожаднеете, аз ще ви заведа при извора да пиете от неговата вода и да благодарите. (13/стр. 85)

Приятно е да ви целува слънцето, приятно е да ви целува въздухът, приятно е да ви целува водата, приятно е да ви целува хлябът. В този смисъл човек е направен само от целувки. Благодарете на тези целувки, защото чрез тях се изявява Божията Любов. Благодарение на целувките, които са израз на Божието благословение, вие растете и се развивате. (13/стр. 181)

Благодарете, че сте дошли на земята да изпълните Волята Божия и да видите колко велик и благ е Господ. (13/стр. 274)

Трябва ли да мислите, че времето е лошо разположено към вас, защото вятър духал или дъжд валял? И вятърът, и дъждът, и слънцето имат своите добри страни. Някой се оплаква, че хората не го обичат. Ако вятърът духа, той пак се оплаква. Когато вятърът духа, благодарете, че се е намерило същество, което ви милва, което глади косите ви. Когато дъждът ви мокри, благодарете на естествената баня, която природата ви създава. Ако слънцето грее силно и се изпотявате, благодарете на хубавите потни бани, които правите. (18/стр. 26)

Ще кажете, че трябва да бъдете внимателни и да не цапате извора. Не се смущавайте. Идете при извора с всичкото си уважение и почитание, напийте се от водата му, благодарете и продължете пътя си. (18/стр. 66)

Тъй щото натъкнете ли се на Божественото, застанете пред него със свещен трепет, както жадният пред водата, и благодарете, че ви се е отдал случай да го изучавате. Вие трябва да изучавате проявите на Божественото и да ги различавате от обикновените човешки прояви. (18/стр. 149)

Влезете ли за момент само в Божествения свят, благодарете за онова, което сте получили, и се върнете у дома си да си дадете отчет за всичко, което сте дали и взели. (18/стр. 295)

И ако причината за доброто си ти, ще се радваш на това. Ако обществото е причината, ще отидеш да му благодариш. Ако пък човечеството е причина, ти на човечеството ще благодариш. Ако условията са добри, ще благодариш на себе си, че си живял добре; ще благодариш на обществото, че е живяло добре; ще благодариш и на човечеството, че е живяло добре. (23/стр. 262)

Ако аз съм причината за добрите условия, в които живея, ще благодаря на цялото човечество. Когато на сърцето ми е добре, ще благодаря на ангелите — те са живели добре, та и на сърцето ми е добре. Ако пък светлината в ума ми е добра, ще благодаря на Бога. Това е от Божествения свят. Та трябва да знаете в кой свят функционирате. (23/стр. 262, 263)

Благодарете за тялото, което Бог ви е дал. Благодарете за сърцето, което Бог ви е дал. Благодарете за ума, който Бог ви е дал. Да благодарим с ума си, да благодарим със сърцето си, да благодарим с тялото си. То е служене на Бога. (23/стр. 384, 385)

Задръж в себе си доброто и благодари, че те е посетило. (26/стр. 139)

Всеки трябва да даде част от Божественото в себе си и да благодари, че е могъл да даде нещо. (26/стр. 157)

Благодарете на планината, на въздуха, на водата за благата, които ви дадоха. Благодарете за енергията, която придобихте тук. Сега трябва разумно да използувате всичко, което сте придобили. (27/стр. 193)

Имаш крака и благодариш на Бога за първия пръст, за втория, за малкия пръст. Като погледнеш на ръцете си, да благодариш на Бога, че ти дал ръце. Да благодариш за очите, за ушите, за носа, за устата. Дал ти ниви, плодове. Отдето вървиш, да благодариш за водата, като вървиш, да благодариш за светлината, за въздуха, за всичките хора, които срещаш. Да благодариш за комарите, за мухите — хапливи и нехапливи. По този начин ако живееш, няма да има хапливи мухи. (31/стр. 252)

Първото нещо, вие трябва да благодарите, че Бог е с нас. Тогава иде второто положение. Вие трябва да вярвате, че трябва да станете едно с Бога, а не да работите за своето благо на земята. (32/стр. 219)

Силният човек е благороден; като те види паднал на земята, качи те на гърба си. Какво ще кажеш? Като дойдеш до вкъщи, пак те хване и те сложи, ще ти каже: Сбогом. — Често в Библията се казва: „Вие, силните, носете погрешките на слабите”. Слабите какво да правят? Слабите да благодарят на Бога. Аз ако съм слаб човек, ще кажа на силния: Благодаря ти на тебе, че ми помогна. (32/стр. 307, 308)

Щом се влюбите, благодарете, че сте се влюбили. Вие посрещате същества от Божествения свят. Вие посрещате същества от ангелския свят, вие посрещате същества от светийския свят. Вие посрещате същества от най-развитите от хората. Ние когато се влюбим, няма да мислим, че туй нещо е станало на земята. Обикновените хора може да мислят така. Великите, гениалните хора мислят другояче. (32/стр. 327)

Когато двама души се залюбят, то е общ кредит, който се отпуща на цялото човечество. Следователно с Любовта, която постоянно иде на земята, живее цялото човечество. Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане. Благодарете, че се обичат хората. В какъвто и смисъл да съществува Любовта, тя носи живот в себе си. (32/стр. 327)

Да благодарите на Господа, че аз съм пред вас, и аз Му благодаря, че вие сте пред мене. Казвам: Господи, много добри са Твоите деца, много добре ме слушаха, очите им са много весели, добре вървят... (32/стр. 354)

Сега е време да се отворят сърцата ви, да благодарите за всички възможности и блага, които ви се дават, но не аз да ви накарам, не и други да ви накарат, но сами да сторите това. Това е Божественото у вас. Божественото трябва да заговори у вас. (34/стр. 328, 329)

„Ако Синът те освободи.” Кой е Синът? Умният и добър слуга. Той освобождава господаря си. Ако имаш такъв мъж или жена, такъв син или дъщеря, такъв слуга или приятел, благодари за това. Благодари, че си във връзка с великия закон на Любовта. (37/стр. 89)

Кога ще дойде Божият съд? Когато Божествената светлина влезе в умовете на хората и те започнат да виждат ясно всичко, каквото са направили в сегашния и в миналия си живот. Те се намират вече пред нова задача да изправят живота си, да изправят всичките си погрешки. Благодарете за светлината, която ви е дадена, и бъдете готови като блудния син да се обърнете към Бога с разкаяние и смирение... (38/стр. 12)

Слънцето кани всички живи същества да излязат вън да го посрещнат, за да им предаде Божието благословение. Защо да не благодарите на слънцето като на Божи слуга, който носи послание от нашия Баща... (38/стр.156)

Благодарете за времето, каквото и да е то, и кажете: Хубав е денят. Ще стана да се порадвам на деня, да благодаря за благата, които той крие в себе си. — Благодарете на вятъра, защото той проветрява мислите и чувствата ви. Благодарете и на облаците, защото те носят влага, чрез която се освежават цветята, дърветата и плодовете. Това е правото учение, към което хората се стремят. (38/стр. 156)

И тъй не мислете, че растенията и животните са невежи, че нищо не разбират и не знаят, но благодарете, че се ползувате от техните енергии. В Божествения свят те са разумни същества като хората, но на земята изпълняват по-долна служба. (40/стр. 79, 80)

Ще кажете, че живеете добре. Радвайте се, ако наистина живеете добре, но ако животът ви не е достатъчно чист, благодарете на условията и на съществата, през които той минава, за да се пречисти. (40/стр. 96)

Благодарете за удовете, които ви са дадени в услуга. Те са ваши слуги, а вие — техни господари. Вие зависите от тях. Какво ще стане с вас, ако очите, ушите, устата, носът, ръцете и краката се откажат да ви служат? Вие ще се намерите в положението на пълен инвалид. За да се развивате правилно, трябва да имате добра обхода към себе си, т.е. към всичките свои удове. (40/стр. 103 ,104)

За всичко благодари: и за малкото, и за голямото благо. (40/стр. 201)

Благодарете, че живеете в разумен свят, в който Бог се проявява. (40/стр. 320)

Всеки предмет, всяко същество, които срещнете на пътя си — камък, дърво, цвете, птичка, животно, човек — ви предават нещо. Реките, въздухът, светлината също ви предават нещо. Като знаете това, ползувайте се от всичко и за всичко благодарете. Който мисли така, той е здрав, бодър, млад и се радва на живота. (40/стр. 320)

Когато цигуларят свири, тоновете излизат през дупките на цигулката. Ако нямаше дупки, никакъв тон нямаше да излезе. Една дупка да се затвори на цигулката, тонът вече се разваля. Благодарете за красивия ум и за красивото сърце, които ви са дадени. Те са инструменти, които трябва да пазите да не се запушат дупките им. (41/стр. 280, 281)

Бъдете благодарни за всичко онова, което Бог ви е дал и което всеки ден ви дава. Слънцето всеки ден носи своето благословение. Благодарете за ония права, които ви са дадени от Бога. (41/стр. 284)

Благодарете за миналото, което се реализира.

Благодарете за настоящето, което сега става.

Благодарете за бъдещето, което ще стане. (41/стр. 288)

Когато ядем, ние трябва да благодарим на нашата душа, че ни е дала всичко, каквото ни е необходимо. Не ни трябват никакви излишества; необходимото за нас е да познаем нашия ум и нашето сърце: те са Божествени. (43/стр. 211)

физическата уста и физическото ухо са само модели за работа. Благодарете за тези модели. Животните биха дали милиони, за да имат лице, уши, уста като човешките. (44/стр. 258, 259)

Едно се иска от човека: всеки момент да благодари за големия дар, който Бог му е дал. По-голям дар от очите не съществува. (44/стр. 294)

Сега не остава нищо друго, освен да благодарите, че сте дошли на земята... Благодарете за благоприятните условия, които ви са дадени за реализиране на вашите стремежи и желания. Без тези условия нищо не бихте постигнали. (46/стр. 232)

Петър каза на Христа: „Ти си Син на Бога Живаго”. Христос му отговори: „Плът и кръв не ти откри това, но Отец ми, Който е на небеса”. Ако Бог ви е открил нещо, благодарете. (49/стр. 78)

Сега вие мислите как по-добре да наредите работите си. Не само че няма да ги наредите, но още повече ще ги объркате. Като ученици, ще се държите за Бога и ще благодарите за всичко, което ви се дава. (49/стр. 117)

Сега благодарете, че сте дошли до това положение. Старото преминава и новото иде. (53/стр. 30)

И за дарбите, които се крият в тебе, както и за благата, които ти се дават, ще благодариш на Бога, ще благодариш на цялото човечество, че разполагаш с условия да разрешиш великата задача на живота. (53/стр. 53)

Благодарете на добрите си приятели, видими и невидими, които се притичат на вашия разумен зов. Дето е разумността, там са вашите приятели. Няма човек на земята, който да е лишен от добри и разумни приятели. Те му се притичат на помощ и подобряват неговата съдба. От правилната връзка с вашите приятели зависи вашето бъдеще. (55/стр. 197)

Който иска да бъде Син Божи, трябва да служи на Бога от сърце и с Любов. По това именно се отличава синът от слугата. Синът служи на баща си с Любов, а слугата — с пари. Само онзи може да служи на баща си без пари, който има синовни отношения към него. Следователно докато сте в бащиния си дом, служете без пари; благодарете, че живеете под покрива на баща си. (55/стр. 242, 243)

Хлябът е символ на човешкото верую.

Вярно е, че без хляб не може, но всеки трябва да яде толкова хляб, колкото му е нужно за деня. Вярно е, че без въздух и вода не може, но всеки трябва да приеме толкова вода и въздух, колкото му е потребно за деня. Вярно е, че без светлина и топлина не може, но всеки трябва да възприеме в себе си толкова топлина и светлина, колкото му е потребно за деня. Щом приемете тези елементи в себе си, благодарете за тях. Преведете тези символи, приложете ги в живота си и ще придобиете истинското верую, близо до Истината. (59/стр. 98, 99)

Благодарете, че сте станали, че дишате въздуха. Благодарете за всички мисли, за всички чувства, които ви посещават. Всяка вечер преди да си легнете, отделете пет минути от времето си да благодарите на Бога за всичко, което ви е дал. (60/стр. 28)

...Благодарете и вие, когато срещате красиви моми и момци, които са внесли нещо добро в душата ви, дали са ви подтик към възвишеното в света. (61/стр. 124)

Пръв в света е Бог и последен е Той... Ще кажеш: Аз съм пръв. — Пръв е Бог! В тебе ако е, Той е пръв. Ще кажеш: Последен съм. — Пак е Той последен в мене. Аз съм по средата на Него. Аз се уча. Радвайте се, че вие сте по средата. Бог е на двете граници на нашия живот. Той ни пази! И преден страж, и заден страж е Бог! И благодарете, че е така. (64/стр. 157)

Да благодарим, че някой се молил заради нас. (64/стр. 470)

Като обичаш човека, целуваш го, милваш го, прегръщаш го. Как ще целунеш цветето? Как ще прегърнеш птицата? Ако целуваш и прегръщаш цветята, ще ги развалиш. Достатъчно е да благодариш за уханието на цветята. Тяхното ухание е целувка. Щом изпращат своите целувки, ти ще им благодариш. (69/стр. 84)

Благодарете, че сте влезли вече в Божествения свят, който постепенно се открива пред вас. (69/стр. 111)

Видиш ли нещо красиво, хвърли бързо поглед към него и отправи погледа си на друга страна. Не е позволено да задържаш погледа си с часове върху красивите неща. Във всеки човек има нещо красиво. За да го намериш, погледни набързо челото, носа, брадата му; след това спри погледа си на очите, на ушите, на веждите му и благодари, че си възприел нещо хубаво от него. (69/стр. 120, 121)

Приемете нещата такива, както са дадени. На всеки човек са дадени такива очи и уши, нос, уста, пръсти, каквито са нужни за неговото развитие. На всеки човек е определено с какви хора да се среща. Благодарете за ВСИЧКО. (69/стр. 248)

Сега и на вас казвам: Не се безпокойте! Поставете ума си под действието на Божествената светлина и сърцето — под влиянието на Божествената топлина. И тогава благодарете за всичко. (69/стр. 252)

Благодарете за изобилния живот, за изобилната светлина и за изобилната сила, които ви са дадени. Те ще ви направят умни, добри и силни. (69/стр. 367)

За да бъде здрав, човек трябва да се отнася добре с външните и вътрешни органи и да благодари за всичко, което му е дадено. (69/стр. 390)

Сега и на вас казвам: Благодарете на костите си, че държат тялото ви право. Благодарете на мускулите си, които работят за вас. Благодарете на мозъчната и на симпатичната нервни системи, чрез които се проявява Божествената енергия във вас. (71/стр. 274)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...