Jump to content

6. Непрестанно благодарете


Recommended Posts

6.

НЕПРЕСТАННО БЛАГОДАРЕТЕ

Тайната на живота се крие в благодарността. Всеки момент да благодарим за всичко, което ни се дава. Че страдаш, благодари; че се радваш, пак благодари. Че си беден или богат, благодари. И когато получаваш нещо, и когато даваш, пак благодари. Аз не говоря за механическата благодарност. Правете всичко съзнателно, а не механически. (17/стр. 268, 269)

И тъй човек трябва да обича и да го обичат. Пръв, Който е възлюбил човека, е Бог. За тази Любов човек трябва да благодари всеки момент. (18/стр. 89)

От сутрин до вечер човек непрестанно трябва да благодари на Бога за всички възможности, които Той му е дал. (19/стр. 89)

И мислите, и чувствата, и желанията се зачеват, раждат и живеят като човека. Следователно всяка мисъл, която човек е родил в някакво болезнено състояние, също като него ще стене, ще плаче. Затова е казано в Писанието: „Постоянно се молете, винаги се радвайте и непрестанно благодарете!” Това е състоянието на детето. (16/стр. 176)

Важно е човек да благодари и като яде, и като не яде. Преди ядене и след ядене, той всякога трябва да благодари за всичко, което му се дава. Само хляб и сол да има, пак трябва да благодари. (4/стр. 37)

Ако човек се счита съучастник в доброто, едновременно трябва да се счита съучастник и в злото. Колкото си причина за доброто, толкова си виновен и за злото. Постоянно се молете да не изпадате в изкушения и за доброто всякога благодарете. (2/стр. 176)

От сутрин до вечер благодарете. Ставате сутрин от сън, измивате се — благодарете за чистата вода. След това правите молитвата си — благодарете, че сте станали живи и здрави и можете да работите. Благодарете за чистия и свеж въздух, за храната. Че не сте свършили някоя работа навреме — благодарете и за това. Като свършите работата си — пак благодарете. Че сте счупили една чаша или чиния, благодарете. Можехте да счупите крака или ръката си. Благодарете, че чашата дойде като изкупление. (2/стр. 242)

Вие нямате представа, какво нещо е Божественият порядък, за който постоянно трябва да благодарите. (32/стр. 78)

Герой е онзи, който всякога е благодарен. (40/стр. 195)

Благодарността носи безсмъртието, а неблагодарността — смъртта. Не се изисква много от човека, за да бъде безсмъртен. Щом е всякога доволен и благодарен, той е придобил вече безсмъртието. (40/стр. 200)

Благодарността се крепи върху три неща: доброта, разумност и справедливост. Дето е доброто, разумността и справедливостта, там е Любовта. Дето отсъствуват доброто, разумността и справедливостта, там никаква Любов не съществува. Там е човешкият, временният порядък на нещата. Затова е казано в Писанието: „Постоянно благодарете”. (40/стр. 210)

Ако хората постоянно благодарят, много неща ще им се дадат и много тайни ще им се открият. Обаче държат ли само една неблагодарност в сърцето си, те сами се спъват. (40/стр. 210)

Понеже днес е петък — денят на Любовта, желая ви лъчите на Божията Любов да хранят ума, сърцето и душата ви не само един ден, но за вечни времена. Желая ви постоянно да благодарите на тези лъчи. (40/стр. 211)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...