Jump to content

14. Доволство и недоволство


Recommended Posts

14.

ДОВОЛСТВО И НЕДОВОЛСТВО

За да се повдигне човек, да запази достойнството си пред себе си, да бъде герой в живота си, той трябва да бъде доволен от всичко, което му е дадено. (16/стр. 194)

Бог е мислил, правил хиляди опити, докато най-после е създал най-красивия свят, от който вие сте недоволни. При сегашните условия по-хубав свят от този не може да съществува. И по-добър живот от сегашния не може да съществува. (16/стр. 163)

Според положителната философия човек трябва да бъде доволен от живота, който му е даден, защото след време този живот ще се трансформира в нещо по-хубаво. (16/стр. 163)

Доколкото вярвате в Бога и Го обичате, дотолкова и работите ви ще се уреждат добре... Когато Бог урежда работите на човека, и като ляга, и като става, и в младини, и в старини той е доволен от живота си, всеки ден има по една малка придобивка. (16/стр. 236)

Истинският живот се отличава със спокойствие. Като лягаш вечер, да си спокоен, че всичките ти работи са в изправност и си готов да заминеш, ако те повикат. Като ставаш сутрин, пак да си доволен, че ще продължиш работите си отново. (16/стр. 236)

Човек моментално може да стане щастлив, няма защо да отлага нещата. Обаче като очаква щастието, той трябва да бъде доволен на най-малкото, което му се дава, на зазоряване на щастието. (4/стр. 128)

Защо обикновено човек е недоволен? Защото не разбира живота и иска да свърши всичките си работи изведнъж. (4/стр. 200)

Всяка работа, свършена както трябва, носи вътрешно доволство, вътрешна сила за човека. Това доволство, тази сила именно представят неговата заплата. (8/стр. 325)

Да видиш Източника, от Който си излязъл, това значи, според поета, да видиш Възлюбения на своята душа... И тъй събуждането на човешката душа подразбира срещата и с нейния Възлюбен. Да срещне човек Възлюбения си, това значи да осмисли живота си: да се чувствува доволен и щастлив, че е господар на положението си. Той не е играчка вече на морските вълни, както някога е бил. (8/стр. 327, 328,329)

Щом си отишъл на бойното поле, ще се биеш; като си започнал някаква търговия, ще търгуваш; като си отишъл на нивата, ще копаеш; като си станал слуга, ще слугуваш; ако си мъж, ще вършиш работата на мъжа, ако си жена, ще вършиш работата на жената; ако си ученик, ще учиш. Бъди доволен от положението, в което се намираш, и не питай защо Бог ти е дал тази или онази служба. (22/стр. 73)

В каквото положение да се намери в даден момент, човек трябва... да бъде доволен от всичко. Доволството е сила. Не е въпрос човек да бъде през целия си живот доволен от едно и също положение, но той трябва да бъде доволен от най-малкото, което в даден момент получава. (22/стр. 80)

Кой може да расте и да се развива? Само онзи, който има живот в себе си, той е доволен от него. (22/стр. 122, 123)

Само онзи човек има условия да се развива, който се повдига от своите мисли, чувства и постъпки. Ако мислите, чувствата и постъпките не повдигат човека, той е подобен на изсъхнал лист, вечно недоволен от положението си. (22/стр. 123)

Следователно когато сте недоволни от себе си и казвате, че нещо лошо, твърдо, горчиво има във вас, ще знаете, че то се дължи на онова същество в човека, което не може да проникне в по-висок свят. (22/стр. 277)

Когато Любовта се проявява в човешкото сърце, човек е доволен от всичко. Всякакво смущение, недоволство, недоверие изчезват. (22/стр. 333)

Като ученици, вие трябва да бъдете доволни от живота. Да бъдеш доволен, това не значи да не работиш и да чакаш, каквото ти се случи. Изкуство е човек да бъде доволен в недоволството си. Каквото и да му се случи, приятно или неприятно, той трябва да каже: Такава е Волята Божия. (22/стр. 334, 335)

Външният свят е пълен с недоволство. Ако и учениците на окултната школа са недоволни, питам тогава: каква разлика има между светските хора и окултните ученици? (24/стр. 9)

Казвам: Бъдете доволни при всички условия на живота. Доволството е едно от необходимите правила за живота, което трябва да приложите, за да се домогнете до истинското знание. (24/стр. 11)

Не сте ли доволни от това, което имате, и да придобиете богатство или знание, пак ще го изгубите. (24/стр. 11)

Който работи за Бога, той изпитва вътрешно доволство в себе си. (24/стр. 95)

Несметни богатства се крият в човешкия ум. Несметни богатства се крият в човешкото сърце. Несметни богатства се крият в душата и в духа на човека. И след това той търси богатство вън от себе си. За да се домогне до вътрешното си богатство, човек трябва да се научи да бъде доволен. (7/стр. 47, 48)

Бъдете доволни от живота. Когато сте доволни, ще знаете, че Бог присъствува между вас. (7/стр. 173)

И богат да си, и учен да си, и силен да си, без Любовта всякога ще бъдеш недоволен. Имаш ли Любов, доволството иде. Имаш ли Божията Мъдрост и Божията Истина, всякога ще бъдеш доволен. Какво представляват Любовта, Мъдростта и Истината? Пълното ДОВОЛСТВО. (7/стр. 176, 177)

Природата дава всичко в изобилие, но въпреки това хората са недоволни. Някой поглежда към живота на близките си и казва: Тия хора са по-щастливи от мене. — Това е заблуждение. Проникнал ли е той в техния живот да знае колко са щастливи? (7/стр. 250)

...Вложете Любовта вътре в себе си, а страха изнесете отвън. Недоволен си — страхът е вътре, Любовта — вън; доволен си — страхът е вън, Любовта — вътре. (7/стр. 270, 271)

Хората имат и живот, и знание, и свобода и въпреки това са недоволни. Как може да станете доволни? Опитвали ли сте се да направите някого доволен? Мислите ли, че ако ви дадат десет милиона лева, ще бъдете доволни? Няма да бъдете. Някои хора имат повече от десет милиона и пак не са доволни. (7/стр. 320)

Бъдете доволни за всичко, което ви е дадено. (7/стр. 337)

Бъдете доволни от времето, независимо от това, дали е облачно или ясно. (7/стр. 337)

Съвременните хора са крайно неблагодарни. Бог им е дал хиляди блага, всеки момент задоволява нуждите им и пак са недоволни. Защо? Липсва им нещо съществено. Някой се оплаква, че няма дрехи, но и след като получи дрехи, пак е недоволен. Друг се оплаква, че възлюбената му не го обича. Той й дава подаръци, купува и всичко, от което има нужда, но тя пак е недоволна. Защо? Защото вътрешно не е задоволена. Едно ще знаете: външно човек не може да се задоволи. Каквото и да правите, каквото и да му давате, все ще бъде недоволен. За да бъде доволен, човек трябва да даде път на Божественото в себе си, да намери истинската Любов. (2/стр. 24)

Учете се и вие на търпение, да бъдете доволни от всичко, което ви се дава. (2/стр. 56)

Когато се натовари с нещо съществено, човек се радва. Колкото и да е тежък товарът, той е доволен. Обаче ако носи нещо несъществено, той пъшка, мъчи се, чувствува се обременен. (2/стр. 83)

Природата... Тя иска от всички хора да бъдат доволни от малкото. За да постигне това доволство, човек трябва да изучава себе си. (2/стр. 262)

Казано е за Христа, че понесе греховете на човечеството. Той ги понесе с радост; доволен беше, че помагаше на хората. Ако Христос носеше чуждите грехове и беше доволен, защо вие да не сте доволни за вашите погрешки? Носете погрешките си с радост, за да можете да ги изправяте. Ако не сте доволни, не можете да ги изправите. (2/стр. 287)

За да не страдате, не правете съдружие между добри и лоши мисли и чувства. Това съдружие прави човека недоволен, внася дисхармония в живота му. (2/стр. 358)

Трябва ли човек да бъде недоволен, когато всичко в света работи за него? (2/стр. 358)

Всяко недоволство в човека показва, че той е поставил преграда на пътя на Божественото в себе си. Докато не махне тази преграда, недоволството ще виси над главата му като меч. (3/стр. 149, 150)

Мнозина се оплакват от живота си, недоволни са от условията, в които се намират. Те не знаят, че по този начин затварят пътя си към Бога. (3/стр. 290)

Когато вие сте доволни от живота, този живот вече върви по един велик закон. (1/11:6, 7)

Когато дойде Истината във вас, вие ще се чувствувате на физическото поле силни и мощни, доволни. (31/стр. 131)

Когато мислите, сами да сте доволни от своята мисъл. Когато чувстваш, сам да си доволен от своите чувства. Когато постъпваш, сам да си доволен от своите постъпки. (31/стр. 302)

Ако вие обичате Бога, достатъчно е да си помислите за Него и недоволството ви ще изчезне. (35/стр. 82)

Животът, който сега ви е даден, с всички негови несгоди, е незаменим. Този живот Бог обича, Той ще го трансформира. Бъдете доволни от този живот, който днес имате, за да придобиете бъдещия живот, който Бог ще ви приложи. (35/стр. 84)

В какво седи щастието? Щастието седи в това да бъдеш доволен от малкото, което имаш, главно да бъдеш доволен от живота, който имаш. (35/стр. 101)

В бъдеще няма да бъде това, но в сегашния случай то е най-доброто положение, при което може да се намериш. Това положение няма да остане във век и веков такова. В следующия момент може да бъде пак най-доброто и т.н. Но ти си все недоволен. Това е, защото не си използувал тези условия, които са ти дадени. (35/стр. 121)

Всякога бъди доволен от малкото, което ти се дава. Не желай да имаш големи богатства. Желай толкова богатство, колкото ти е потребно. (6/стр. 52)

Благословение е за човека да гори от Любов. Той е доволен от живота. (6/стр. 122)

Недоволен е само онзи, който не разбира Божиите пътища. (9/стр. 77)

Бъдете доволни от живота, който ви е даден, от мислите и чувствата, които ви посещават, от промените във вас, на които всеки момент се натъквате. Сам по себе си животът е съвкупност от безброй промени. Няма по-красиво нещо в живота на човека от това да бъде вътрешно доволен, да носи в себе си разположението на едно добро, разумно дете. (9/стр. 307)

Доволните и благодарни хора живеят в рая, а недоволните и неблагодарни — в ада. Първите работят и помагат на своите ближни, а вторите мислят само за себе си. (11/стр. 176)

Бъдете доволни от положението, в което се намирате в дадения момент, за да приемете благата, които са определени за вас. (11/стр. 176)

Помнете: Използувайте доброто във всеки даден момент и бъдете доволни от положението си. Ако днес сте доволни, и утрешният ден ще бъде за вас добър. (13/стр. 408, 409)

Знайте, че когато сте недоволни, вие сте обиколени от разумни братя, които искат да ви помогнат. (14/стр. 195)

Две школи има в света: школа на доброто и школа на злото. Когато някой ученик от школата на доброто е недоволен, веднага го изпращат в школата на злото... (14/стр. 199)

Щом е дошъл на земята, човек трябва да бъде доволен от написаното върху него. Това не значи, че той сам трябва да пише върху себе си, но да запази онова, което първоначално Бог е написал в душата му. (14/стр. 201)

Излезли сте от Първата Причина, слезли сте на земята да работите, да изпълнявате Нейната Воля, но щом нещата не стават според вашето желание, вие сте недоволни от себе си, от живота си, от окръжаващите. Щом сте недоволни от себе си, вие сте недоволни и от Бога. При това положение и Той не може да бъде доволен от вас. (14/стр. 202, 203)

Недоволството в човека отваря вратата на човешкия ум и на човешкото сърце за всички лоши мисли и чувства. Щом влязат в човека, те започват да цапат. Като знаете това, пазете се от недоволството. (14/стр. 215)

Следователно когато човек е недоволен от живота, когато е неразположен духом, той е затворен за горния свят — за небето, а отворен за долния свят — за злото. Когато е доволен от живота и разположен духом, той е отворен за горния свят — за небето, а затворен за долния свят — за злото. (14/стр. 217)

Който може всеки ден да внася по нещо ново в съзнанието си, той е истински човек. Той е доволен от себе си и се радва на своите придобивки. Щом е доволен от себе си, и другите ще бъдат доволни от него. Този човек уважава себе си, но и другите го уважават. За такъв човек се казва, че в него се е пробудило висшето съзнание, висшето „аз”. (15/стр. 157)

Следователно от човека зависи да бъде щастлив или нещастен. За да бъде отчасти щастлив, той трябва да гледа разумно на живота, да е доволен от всички условия, в които се намира. (15/стр. 186)

За да бъде доволен поне в даден момент, човек трябва да вижда в страданията някакво благо. Той знае, че страданието прави човека силен, заставя го да мисли право. (15/стр. 186)

Една от основните мисли на тази лекция е да придобиете живота на светията. Светията е всякога доволен. Вие не можете да видите на лицето му бръчка от недоволство. И в ада, и в рая да го изпратите, той всякога е доволен. Защо? Защото от всичко се учи. (15/стр. 230)

Бог е облякъл човека в плът, в която е вложил ум и сърце да мисли, да чувствува, да работи, а той е недоволен от положението си, иска нещо повече. Когато ангелите гледат човека, те пожелават да дойдат на земята да учат тия уроци, на които той е поставен. Ще страда или ще се радва, ангелът ще бъде доволен, че има възможност да познае Бога. (15/стр. 276)

Днес философи, учени, писатели пишат за мястото на човека в природата. Всеки го разглежда по своему. Това е въпрос, който и досега не е разрешен. Всеки индивид има определено място. Щом попадне на мястото си, той е доволен; той расте и се развива правилно. (17/стр. 211)

И тъй иска ли да се справи с недоволството си, човек трябва да се свърже с разумната природа, да придобие широки, правилни разбиралия за нещата. За да постигне това, той се нуждае от повече мисъл. (18/стр. 42)

Защо трябва да бъдете недоволни? Недоволството показва, че има някакво неразбиране на нещата. Колкото е по-голямо недоволството, толкова е по-голямо и неразбирането. (18/стр. 91)

Изчезне ли недоволството, човек е дошъл до известно равновесие в себе си. Изчезне ли недоволството, въпросите се разрешават. (18/стр. 91)

Когато човек попадне при условия да прояви недоволството си, нека се вглъби в себе си и се свърже с великия Божи Промисъл. Направи ли това, той ще разбере, че зад всяко явление в живота си и в природата се крие някаква разумна причина, която регулира нещата. (18/стр. 91)

Човек... Като болен и здрав, като сиромах и богат, като прост и учен той трябва да има разположение на духа си. В каквото положение да се намира, човек трябва да е доволен. (18/стр. 201)

„Верният в малкото е верен и в многото.” Колкото малка работа да ви е дадена, свършете я с Любов. Тя ще ви донесе благословението на Бога. Не е ли доволен на малкото, каквито условия да му се дадат, човек нищо не може да постигне. (18/стр. 296)

Смъртта иде, когато човек е недоволен от това, което Бог му е дал. Тя казва: Бог ме изпрати да ви науча да станете благодарни. (19/стр. 175)

Днес хората страдат и са недоволни от страданията. Те се радват и са недоволни от радостите. Който е недоволен от страданието, той е недоволен и от радостта. Някой казва: Радвам се, но не зная докога. Направих си къща, но не зная докога ще бъде моя. Ожених се за добра жена, но не зная докога ще бъде моя; утре може да я хареса друг някой. — Това показва, че във всяка човешка радост, във всяка човешка придобивка се крие един червей, който мъчи човека. (19/стр. 229)

Доволството на човека всякога произтича от светлината, която има, от топлината, която има, и от силата, която има. (23/стр. 8, 9)

Например недоволен си. Само като помислиш за Бога, веднага да ви олекне на душата. Като си помислиш за Бога, ти имаш връзка вече. (23/стр. 36)

Когато слушаш и не възприемеш това, което Бог ти изпраща; когато гледаш и не възприемеш това, което Бог ти изпраща; когато ядеш и не възприемеш Божественото; когато работиш и в работата не възприемеш Божественото, ти се усещаш недоволен.(23/стр. 155)

Първото изкуство е човек да бъде доволен. При всички недоволства да бъде доволен. Да бъдеш доволен при всички доволства, е лесно, всеки го знае, но да бъдеш доволен в недоволството си, това е гениално. Там се изисква знание. (23/стр. 198)

Вие имате една мисъл — тя е като игла. Мисъл на недоволство, че не ви достига нещо. Някои например нямате достатъчно въглища или дърва. Или на някои от вас юрганите ви не са дебелички. Или пък яденето ви не е така пищно. Това са все задачи. Най-големите богатства се крият във вашите недоволства. Най-големите богатства са там. Това, в което вие сте недоволни, там е вашето богатство. Една каса, пълна със злато. Ти нищо не виждаш от нея, но ако отвориш, какви богатства има в нея! (23/стр. 198)

Един учител говори на учениците си... Бог говори чрез него и казва на учениците: „Обърнали ли сте внимание на слънцето?” И ако разбирате езика на светлината, вие от всички ваши недоволства може да изкарате най-големи богатства. (23/стр. 201, 202)

Та доволството седи в Любовта. Трябва да вярваш в това, което не виждаш, но да го чувствуваш в съзнанието си. (23/стр. 206)

За пример, като се натъкнете на една малка мъчнотия, вие искате да се освободите от нея, но вместо освобождение, вие увеличавате товара си. Законът е такъв. За да не попаднете под удара на този закон, бъдете доволни от положението, в което се намирате. Знайте, че малката мъчнотия, малкото страдание е отдушник за вас. Не запушвайте отдушника си, за да не си създадете по-голямо зло. (25/стр. 46)

Като ученици, всеки от вас трябва да намери своята основна мисъл, без която не може да живее. Тя е различна за всички. Щом я намерите, вие ще сте радостни, доволни, насърчавате се. (25/стр. 246)

Човек трябва да познава Онзи, от Когото е излязъл. Докато е свързан с Него, той всякога ще бъде доволен. Щом прекъсне връзката си със своя Първоизточник, той става недоволен и нещастен. (25/стр. 315, 316)

Истинската философия на живота изисква от човека да бъде доволен от всичко, което Бог му е дал в момента. (26/стр. 99)

Коя е причината за недоволството на човека? Търсенето на лесния път в живота. Всеки иска да живее охолно, богато, да се задоволяват всичките му желания, (27/стр. 89)

Задача на всеки човек е да изучава законите на висшето, Божествено съзнание. Само чрез тези закони той може да се справя с недоволството си. Само така той ще разбере трябва ли да бъде недоволен за дребни работи. (27/стр. 91)

Който е доволен от условията на своя живот, върви по пътя, който разумните същества му определят. Недоволният постоянно се отклонява, но вместо придобивки, свършва с големи загуби. (27/стр. 92)

Следвайте кръга на Божественото съзнание, дето няма страдание, няма недоволство. Който влезе в този кръг със своето недоволство, сам попада в устата на астралната змия. (27/стр. 93)

Хората се плашат от старостта. На каквато възраст и да сте, бъдете доволни. Старостта не е в годините, но в погрешките, в недоволството. Недоволният е стар. Като прави погрешки, съзнанието му се помрачава, той става недоволен и преждевременно остарява. Младият е всякога доволен. (27/стр. 94)

Пази единство на съзнанието си, за да не изпаднеш в областта на недоволството. Натъкнеш ли се на него, не се плаши, но усмихни му се и кажи: Колко си красиво! — Можеш ли да кажеш тези думи с разположение, недоволството само по себе си ще те напусне. (27/стр. 94, 95)

Единство в съзнанието и връзка с Божественото съзнание са закони, чрез които човек се освобождава от недоволството. (27/стр. 95)

Влезе ли в Божествения свят, човек приема енергиите на този свят и недоволството му постепенно се превръща в доволство. Ако живее само на физическия свят, той ще бъде недоволен. (27/стр. 126, 127)

Как познавате кой човек е доволен и кой не е доволен? Ако двама души тръгват заедно на екскурзия, как ще познаете доволния и как — недоволния? Каквото и да е времето, доволният ще намери нещо, което да хареса, а недоволният нищо не харесва. Доволният ще намери, че времето е хубаво, че слънцето грее приятно, а недоволният ще види и най-малкия облак и ще каже, че времето е облачно. Тъй щото искате ли да различите доволния от недоволния, слушайте как се произнасят за един и същи факт. (28/стр. 6)

Коя е причината, задето хората са недоволни от живота си? Докато вървят в правия път, всички са доволни от живота си. Щом се отклонят от правата посока на движение, те стават недоволни. (28/стр. 8)

Значи човек носи богатството в себе си, но е изгубил ключа, с който може да проникне в него. Като не може да се ползува от вътрешното си богатство, човек търси външно богатство, но остава недоволен. (28/стр. 177, 178)

Всеки ден трябва да имате по едно ново разбиране за живота. Тогава радостта, веселието, мирът, любовта ще се вселят в душата ви в своята пълнота. Само при това положение човек може да бъде доволен. (30/стр. 113)

Когато Бог е доволен от нас, и ние ще бъдем доволни от себе си. Когато природата е доволна от нас, и ние ще бъдем доволни от себе си. (32/стр. 506)

Магнетизмът поддържа хармонията в живота, в цялата вселена. Ако магнетизмът изчезне, животът не може да се проявява. Първото нещо, когато човек изгуби магнетизма си, това се познава по недоволството, което настава в него. Когато изгуби магнетизма си, човек става мрачен, песимист, недоволен от живота. Някой казва: „Не зная какво ми е. Добре ям, спя добре, мисля добре, но нещо ми е криво.” — Нямаш достатъчно магнетизъм в себе си. (33/стр. 274)

Някой казва: Аз обичам всички хора. — Той обича всички хора, а при това пак е недоволен. Според мене който обича, той всякога е доволен. Който не знае как да обича, той всякога е недоволен. Така седи въпросът. Някой казва, че вярва в Бога. Питам го: — Доволен ли си? — Не съм доволен. — Не вярваш в Бога. — Аз съм влюбен. — Доволен ли си от този, когото обичаш? — Не зная, аз трябва да го опитам. — Дойдеш ли до положение да опитваш своя възлюбен и той да те опитва, работата ви няма да върви добре. (33/стр. 416)

Ако сте недоволни от сегашния си живот, вие нищо не можете да постигнете. Бъдете доволни от живота си и използувайте богатствата, които имате в себе си. (33/стр. 544)

Недоволството е създало почти всички нещастия в света. Не само на хората, но недоволството създаде нещастията и на ангелите, и на боговете, и на различните светове. (34/стр. 643)

Пуснеш ли най-малкото недоволство в душата си, оттам насетне ще знаеш, че то е пуснало своето малко краче. Това е въпрос на времето само. Недоволството е причина, за да бъде твоят дом нещастен. И ангелите бяха недоволни от своето положение. Недоволството е разединило света. Те казват, че недоволството било непозната и за тях сила, небивала сила. (34/стр. 643)

Човек трябва да води съзнателен, разумен живот, да се освободи от недоволството. Недоволството е проказа за човешкото съзнание. Влезе ли недоволството в съзнанието на човека, той престава да разбира правилно нещата. Каквото да говорят на недоволния, каквото и да му дават, той все протестира, нищо не може да го задоволи. (36/стр. 37, 38)

Бъдете доволни от малкото. Ако имате едно житно зърно или една клечка кибрит, бъдете доволни и от тях. Едно житно зърно може да роди 30, 60 или 100 зрънца. С една кибритена клечка можете да запалите голям огън, на който да се греете и да сготвите ядене за много хора. (40/стр. 100)

И тъй за да бъдеш доволен, приемай всякога Божествените мисли с разположение. Те са същественото в човешкия живот, защото са вечни. (40/стр. 192, 193)

Какъв смисъл има служенето, ако не сте доволни от живота? Недоволството показва, че не разбирате дълбокия смисъл на служенето. (40/стр. 200)

Ако си недоволен, ще знаеш, че си в човешкия порядък; ако си доволен, живееш в Божествения порядък. Ако си светски човек и си доволен, живееш в Божествения порядък и си по-близо до Бога от оня религиозен, който е всякога недоволен. (41/стр. 96)

Как можеш да се справиш с недоволството? Ще направиш връзка със светлината, защото Бог е светлина. Ще направите връзка с въздуха, защото диханието на Бога е във въздуха. Ще направите връзка с водата, защото тя е носителката на живота. Ще направите връзка с хляба, защото е казано: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето”. (41/стр. 155)

Казвам: Трябва да познаваме Бога, Който живее в храната, във водата, във въздуха и в светлината. Ако приемате хляба, водата, въздуха и светлината и не сте доволни, какво повече искате? (41/стр. 165)

Който е доволен от малкото, ще постигне и голямото. Тъй щото искате ли големи постижения, не пренебрегвайте малките блага. (42/стр. 262)

Живейте според законите на разумната природа, за да бъдете доволни от себе си. (42/стр. 346)

Като се моля, аз имам предвид днешния ден... Трябва да бъда доволен и от най-малкото, което днес мога да постигна. Въпреки това не си доволен и казваш: Обувки нямам, шапка нямам, дрехи нямам. — Имаш хляб, но си недоволен, че е корав, изсъхнал. Истинската философия на живота изисква да бъдеш доволен от днешния ден. (44/стр. 13,14)

Истината трябва да се опита. Говори се за факти, но фактът не е Истина. Под Истина разбирам най-високото положение, до което е достигнала човешката мисъл. Дойдеш ли в това положение, ти си доволен от всичко. (44/стр. 49)

И тъй за да бъде доволен от живота си, човек трябва да придобие онова, което му липсва. Колкото да е напреднал в духовно отношение, човек все се нуждае от нещо ново. Той трябва всеки ден да придобива по нещо ново, което да се влива като струя в неговия живот, да го освежава. Кое е онова, което освежава и подмладява човека? Любовта. (47/стр. 16, 17)

Женят се млади, красиви, богати хора, но все са недоволни, липсва им нещо. Какво липсва на човека? Божественото. Докато даде път на Божественото, човек всякога ще бъде недоволен, всякога ще му липсва нещо. (47/стр. 93)

Защо иде смъртта между хората? Защото не разбират Великия Божи Закон и не му се подчиняват. Каквито блага да получават, те все са недоволни, все повече искат. Но вместо да получат това, което искат, смъртта дохожда да ги вземе. (47/стр. 162)

Като живее на земята, човек трябва да бъде герой. Като страда и като се радва, като се обезсърчава и насърчава, като губи и печели, той еднакво трябва да е доволен. (47/стр. 273)

За да дойде до правилно разбиране на живота, човек трябва да се вглъби в себе си, да бъде доволен и разумен при всички условия на живота си — добри или лоши. (47/стр. 335)

Силният човек се познава по това, че и при най-голямата скръб пее. Може ли при скръбта и недоволството си да пее, той е силен човек. (47/стр. 335)

Какво представя идейният живот? Идейният живот подразбира живот на вътрешно доволство, на истинско творчество и градеж. (48/стр. 16)

Когато нещата стават правилно, както са поставени в природата, тя възнаграждава всички живи същества. Когато не стават правилно, природата наказва. Следователно каже ли човек, че е недоволен, това показва, че той не е постъпил според Божиите закони. (48/стр. 79)

Всяка работа, в която Бог участвува, е света, чиста и възвишена. Само при това положение човек може да бъде щастлив и доволен. (48/стр. 246)

Сиромахът е недоволен от сиромашията си, невежата е недоволен от своето невежество, неспособният е недоволен от своята неспособност и т.н. Как ще превърнете недоволството в доволство? Радвайте се на богатството на другите като на ваше! Радвайте се на учеността на другите като на ваша ученост! Радвайте се на способностите на другите като на ваши способности! Радвате ли се на чуждото благо, и вие ще придобиете това. (51/стр. 26)

Казвам: Не очаквайте от никого нищо. Бъдете доволни на това, което Бог ви е дал. Уповавайте само на Бога. Бъдете вътрешно силни. (52/стр. 40)

Когато човек мисли и чувствува правилно, той е доволен, понеже мислите и чувствата му се нареждат според законите на музиката. (53/стр. 78)

Личното прави човека недоволен, затова казваме, че докато живее в своята личност, човек никога не може да се задоволи; като проявява индивидуалното в себе си, човек е доволен от всичко, защото знае, че изворите на живота постоянно текат. (55/стр. 138)

Който е научил закона на мълчанието, той разбира живота. Той знае, че в света съществува разумност, която превръща всичко на добро. Каквото и да изгуби, мълчаливият е доволен. (59/стр. 188)

Щом постигне нещо, човек става доволен. Докато се надяват, че могат да постигнат нещо, хората са доволни, радостни. В който ден се усъмнят в постигане на своите желания, те стават недоволни и скръбни. За да не дойдат до това положение, хората не трябва да поставят никакви прегради на своите идеали. (61/стр. 93)

Когато изразява Любовта в нейната пълнота, човек изпитва голямо доволство. (61/стр. 99)

Срещате някой беден човек, но той е доволен, щастлив от положението си. Срещате един богат, но той е недоволен, нещастен, нещо му недостига. Значи разбиранията на човека определят неговото щастие или нещастие. (61/стр. 107, 108)

За да открие своите тайни, природата изисква от човека чистота, доволство и правилно разбиране на живота. (61/стр. 141)

Аз съм за онази вечна Истина, която човек като я приеме, е доволен и при най-лошите условия може да бъде щастлив. (62/стр. 26)

Главно и необходимо е човек да изучава природата с онази вещина, с онази виделина, които могат да осветлят живота му, за да бъде доволен, за да бъде щастлив. Природата е дала възможност и всеки един човек може да бъде щастлив. (63/стр. 206)

Та сега първото нещо, научете се да мислите и да бъдете доволни от онова, което Бог ви е дал. (64/стр. 156)

Вие искате да бъдете щастливи, без да сте доволни от себе си. Най-първо справете се със себе си. Намерете най-малката добра черта в себе си и се спрете върху тази малка черта; и бъдете доволни, че имате нещо, с което се отличавате от другите. Намерете една отличителна черта, която другите хора я нямат. И бъдете доволни, че вие сте единственият, който има тази черта. И дръжте мисълта си върху тази черта. (64/стр. 417)

Ако някой е недоволен от сиромашията, ще бъде недоволен и от богатството. Ако някой е недоволен от богатството, той в доброто ще намери злото. (65/стр. 42)

Бъдете доволни от дрехите, в които сте облечени. Или бъдете доволни от вашия стомах. Или бъдете доволни от вашите чувства. Или от вашата дихателна система. Туй, че може да дишате. После радвайте се, че мислите. (65/стр. 137)

Доволството и недоволството на човека се дължат на обикновени работи. Недоволството причинява вкисване. Запитай се защо си се вкиснал и потърси начин да си помогнеш. Никой не може да ти помогне, освен ти сам. (67/стр. 99, 100)

Щом изгубиш Любовта, ставаш недоволен. Ако знаеш причината на недоволството, можеш да подобриш живота си; ако не я знаеш, страдаш, мъчиш се, докато нещата изгубят смисъл за тебе. (69/стр. 63)

В който момент ви посети недоволството, спри се и си кажи: Какво искам от живота? Защо съм недоволен? Слънцето ме грее, праща своята светлина и топлина; вятърът ме милва, водата ме разхлажда, хлябът задоволява глада ми. Какво повече искам? (69/стр. 63)

Какво се иска от човека, за да превърне недоволството в доволство? — Да работи, да придобие онова, което му е нужно. (69/стр. 85, 86)

Задачата на човека е да бъде доволен от това, което му се дава. Кога може да бъде доволен човек? Когато дойде до положение да различава сенките от реалността. (71/стр. 184, 185)

Какво ще ви ползуват вярванията и „реченото-казаното” на хората? Това ще оставим на Бога, Той да изправи тия работи, а от нас се изисква да решим своите задачи, за да бъдем доволни и благодарни от живота. (72/стр. 74)

Ако се натъкнете на някакво недоволство, кажете си: Аз трябва да бъда доволен! Само чрез доволството аз мога да се приближа при Бога. (72/стр. 113)

На всяко същество се дава всеки ден по нещо, но то трябва да знае как да го приеме. Някои знаят и разбират как да го приемат, а други не знаят. Приемаш своето благо, но не си доволен от него. Друг пък е приел благото си и е доволен от него. (73/стр. 169)

Докато нисшето се смущава от висшето, човек всякога ще бъде недоволен. Щом дойдат в съгласие, той става спокоен и доволен от себе си. (74/стр. 174)

Ето как разрешавам аз въпроса за доволството и недоволството. Недоволен съм. Питам се защо съм недоволен. Отговарям: Не съм сдъвкал храната си както трябва — бързал съм. Не съм дишал както трябва — бързал съм. Правилно дишане подразбира да извадя от въздуха всичката енергия, която се съдържа в него. Мога ли да дишам така, аз съм свършил някаква работа. Това ме прави благодарен и радостен. Като дишам по този начин, аз съм доволен от себе си и от окръжаващите. (74/стр. 194)

Има едно стопляне на сърцето — то е Свещеният огън. Една топлина действува на сърцето от Свещения огън. И веднага тази закоравялост, тази грубост в тебе, всичко изчезне, всичко омекне, почнеш да мислиш, да чувствуваш. Най-първо когато няма Свещения огън, недоволен си от всичко... Недоволен си, като че целият свят е крив. Щом се запали малко Свещеният огън, ти минаваш в друга гама. (76/стр. 135)

А има хора, които са весели от себе си и от живота си. Духовни са те. Той е разбрал и носи каквото му дава животът — доволен е от съдбата си. Казва: „Дошло е”. (76/стр. 154)

Моето правило аз ви казвам в една дума. Всичката философия е да бъдете доволни от най-малките работи. Бъдете доволни. Дойде малко страдание — бъди доволен. Дойде голямо страдание — бъди доволен. Откраднат парите ти — бъди доволен. Дадат пари — бъди доволен. Бият те — бъди доволен. Обичат те — бъди доволен. Бъдете доволни от всичко. Но как да го разберем. Затова аз чакам в света, като го разберете, да ми кажете. За мене въпросът е така разрешен: Бъди доволен. Казва: „Главата ми гори”. Бъди доволен, че ти гори главата. „Голям огън имам.” Бъди доволен от този огън. „Голяма сиромашия имам.” Бъди доволен от сиромашията. „Малко съм кутсуз.” Бъди доволен от това. Виждайте във всичките неща хубавото. Всичките неща за умния човек са една възможност. (76/стр. 180, 181)

Онези по-напредналите, които казват: „Дотегна ми животът”, не знаят какво да правят, на тях казвам: Бъдете доволни от вашето недоволство! Обезсърчил си се — бъди доволен. Да ти е приятно, че си недоволен. (76/стр. 181)

...После бъди винаги доволен от малкото, което имаш. Бъди доволен от малкото, което всеки ден се дава. Не повтаряй нещата, но бъди доволен. (76/стр. 373)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...