Jump to content

17. Благодарете и работете


Recommended Posts

17.

БЛАГОДАРЕТЕ И РАБОТЕТЕ

Хората не работят върху себе си, но се занимават с погрешните си. Вместо да вървят напред, те сами се спъват. Благодарете на това, което е вложено във вас, и работете върху него. Вие пренебрегвате своите дарби и се занимавате с работи, които не ви ползуват. (7/стр. 74)

Благодарете за капитала, с който разполагате. Като го туряте в обръщение, постепенно ще вървите от видимото към невидимото. (7/стр. 251)

Благодарете за хубавото, топло време, което имате тази година. Благодарете за всички блага и работете за превръщане на недоволството в доволство. (9/стр. 46)

Приемете с благодарност това, което ви се дава, и го приложете в живота си. (15/стр. 201)

На здравите казвам: Работете и благодарете на Бога, че сте здрави. Ако здравият не приеме новите идеи и не ги приложи в живота си, никакво благо не го очаква. (15/стр. 293)

Още със ставането си от сън човек трябва да се запита: Здрав ли съм или болен? — Ако си здрав, благодари на Бога за здравето и започни да работиш. Ако си болен, потърси начин да си помогнеш. (15/стр. 294)

И тъй ще започнем деня си с работа и ще благодарим за хубавите дни, които имаме. (19/стр. 139)

Няма по-велико нещо за човека от това да бъде благодарен за всичко дадено и да има импулс към работа за Великото Начало в света. (25/стр. 55)

Първата задача на ученика е да възпитава ръката си, за да може правилно да възприема и предава енергиите на природата. Като възприема и предава правилно тия енергии, той трябва да благодари на Провидението, че му са дадени ръце, чрез които може да хваща предметите и да работи. (25/стр. 74)

Те гледат на Господа като на човек и лесно се разколебават във вярата си. Ако Бог не отговори на молитвата им, те започват да Му се сърдят. Не се сърдете на Господа. Той не е като вас. Бог нищо не ни дължи, дал ни е всичко даром. От нас се иска работа. Да благодарим за всичко, което ни е дадено, и да го обработим. (26/стр. 213)

Ухото се формира от мислите и чувствата на човека. Благодарете за ухото, което сте наследили, но работете върху него да го пресъздадете. Заслужава да работите десетина години върху ухото си да придобиете нещо към своето наследство. Каквото придобиете, това ще бъде богатството ви на онзи свят. (44/стр. 333, 334)

С една дума, на всеки човек се дава съответна работа. Благодарете за работата, която ви е дадена. (49/стр. 214)

Като си пипнете челото, кажете: Благодаря на Бога и на природата за това голямо богатство, което ми е дал и което не съм обработил. — Като го пипнете на горната и долната част, пак си кажете: Благодаря, че имам много работа, имам да обработвам този голям капитал, който ми е даден. (54/стр. 135)

Благодарете на Бога за светлия ум, който ви е дал. Поддържайте го в изправност, за да може светлината свободно да минава през него. Благодарете на Бога за възвишеното сърце, което ви е дал. Поддържайте и него в изправност да бъдат отдушниците му всякога отворени, за да става горението пълно. (69/стр. 407)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...