Jump to content

22. Потънкости на благодарността


Recommended Posts

22.

ПОТЪНКОСТИ НА БЛАГОДАРНОСТТА

Човек да си отвори сърцето и да благодари. Единственото нещо — казвам на вас — благодарете на Бога, от сърце благодарете. Като благодариш, да не виждаш злото никъде. (20/стр. 138)

Щом човек чуе, че банката, в която е вложил парите си, е пропаднала, той трябва да каже: „Господи, дойдох с две празни ръце на земята. В тях са вложени сили, на които разчитам. Благодаря, че ръцете ми не пропаднаха.” (4/стр. 59, 60)

Ако дойде някое малко страдание и ако не беше се намесил Бог да те защити, щеше да пострадаш много. Куршум те одраскал. Ти благодари, че не те е убил. Пазил те е Господ. (23/стр. 161)

Ако някой те обере, кажи си: Благодаря, че малко ме обраха. (7/стр. 300)

Ти си богат и за сто или хиляда лева правиш източен въпрос, че те изиграли. Смешно е. Ще благодариш на Бога, че те посетил един беден човек и си му дал хиляда лева. (31/стр. 119)

Какво се крие в думата „будала”? Буквата „б” означава растене, „у” — цъфтене, „д” — познаване законите на Любовта, „а” — Разумност, „л” — Любов към хората и към Бога. Лошо ли е да бъде човек будала? Какво повече може да иска той? Не е лошо, че мъжът нарича жена си будала; лошо е, ако тя не може да извади соковете на тази дума и да ги свари, да изкара от тях нещо вкусно за ядене. Като опита сладките сокове на тази дума, тя трябва да каже на мъжа си: Благодаря ти за добрия подарък. (38/стр. 201)

Ако те нападне някаква болест, ще бъдеш крайно внимателен и учтив към нея. Зад всяка болест стои едно разумно същество, което изпитва силата и интелигентността ти. Затова ти ще се разговаряш с болестта и ще благодариш, че те е посетила. Като разбере, че има работа с добър и учтив човек, тя ще те напусне. Ако не се отнесеш с нея внимателно, тя ще те мъчи, докато смекчиш характера си. (6/стр. 297)

Какво значи да бъде човек мистик? Това значи да разбира живота с всички противоречия в него. Той знае, че всичко, каквото се случва в живота на човека, е все за негово добро. Ако се гневи, той благодари на Бога за това, че се разгневил. Ако сгреши нещо, изправя погрешката си. (6/стр. 31, 32)

Ако някой се сърди, гневи и нагрубява окръжаващите, кажете му: Благодаря за красивите думи, които така щедро пръскаш, но надявам се, че друг път ще говориш още по-добре. — Кажете ли му така, той ще се замисли повече, отколкото ако го нагрубите. (11/стр.180)

Защо идат болестите и изпитанията в живота? За да приложите търпението си. Ако търпението ви е слабо, ще го развивате. Мнозина се оплакват от ревматизъм. Ето една възможност да приложите търпението си и постепенно да се лекувате. Считайте, че ревматизмът ви е даден като научна теза за разработване. Ще пъшкате, ще страдате, но ще пишете тезата си и ще благодарите, че имате възможност да оставите на света своя научен труд. Това значи да има човек разположение на духа. (18/стр. 201)

Ти си в положението на дете и отиваш да спориш с един философ, който знае много неща. Обаче този философ е благороден човек, нищо не казва, но ти благодари за урока, който му даваш. (19/стр. 76)

Ти говориш любовно за приятелите, имаш събрание някъде. Получаваш писмо, в което те режат. Не го чети, понеже след като го прочетеш, ще те пореже вътре. Хубаво, онези, които приемат писмата, какво трябва да пишат сега? Щом го прочетеш, ти тълкуваш така: „Голяма любов виждам в твоето писмо. Такова писмо никой не ми е писал. Трогва сърцето ми!” Напиши му едно любовно писмо и виж какво ще ти пише той втори път. Той ще ти пише така: „Голям лицемер си ти”. Ти му пишеш второ такова писмо: „Много ти благодаря! Голямо благородство има в тебе. Ти си толкова чистосърдечен, че мед капе от устата ти. Много ти благодаря за хубавото ти писмо. Аз се зарадвах, само че да не би да ми откраднат радостта, изпратих всичките приятели, които имах, и тогава прочетох писмото Ви, та всичкото благо на мен да остане. И ти пожелавам същото благо да ти даде Господ, което аз имам.” Така може ли да пишете? (23/стр. 72)

След като ти дойдат големите страдания на живота, като те погледнат, да се усмихнеш в себе си; вдигни очите си нагоре и благодари на Бога, че можеш да се усмихваш. А пък ние, при най-малките страдания ние почваме да гледаме начумерено. (23/стр. 265)

Дойде една сестра и ми казва, че дошла друга сестра и я насолила хубаво... Щом те насоли някой, вярвай, че ти трябва сол. Кажи: „Много съм благодарна, че тази сестра ме насоли, всичко тръгна напред”. (23/стр. 336)

Какво ще ходите на драма да гледате как живеят семействата? Вие имате един син и една дъщеря, които не ви слушат. Каква по-хубава пиеса искате от тази? Имате един слуга, който обича да пооткрадва. Какво ще ходите на театър да го гледате? Вие го имате в дома си. Този слуга ти задигнал няколко хиляди лева. Какво ще ходите по театрите да го гледате? Благодарете на Бога, че е пред очите ви, и ще гледате как хубаво си играе ролята. (33/стр. 420)

Ако си богат и констатираш това положение, застани тихо в себе си и благодари, че имаш това богатство. Ако си крайно беден, благодари на сиромашията с думите: Много ти благодаря, сестра, че си ме посетила. По-хубава сестра от тебе досега не съм срещал. (34/стр. 31)

Досега недоволството и неблагодарността са били господари в човешкия живот; отсега нататък те ще станат слуги, а доволството и благодарността — господари. Това не значи, че трябва да хванете неблагодарността и да я разтърсите. Ако постъпите така, това значи, че вие я прилагате. Напротив, ще благодарите на неблагодарността, че ви е дала ценни уроци в живота, и ще постъпите с нея по закона на благодарността. (40/стр. 197)

Ако не знаете нещо и не го разбирате, благодарете и за това. (41/стр. 146)

Благодарете за боя, който иде от Бога, а не от хората. (49/стр. 144)

Използувайте обидните думи, отдето и да идат — отвън или отвътре. Техните сокове се крият дълбоко в земята. Пуснете корените си в земята да смучете соковете и и да ги пратите горе, в клоните на вашия живот. Благодарете, че езикът на вашия приятел се е подхлъзнал и ви е казал една обидна дума. (56/стр. 189)

Когато съдбата дойде при тебе и започне да те съди, ти мълчи, нищо не казвай. Кажеш ли една дума против нея или в твоя защита, тя веднага ще те хване и ще каже: Добре, че те намерих. От много време те търсих, но сега си вече в ръцете ми. — Ако съдбата мине покрай тебе и не те докосне, мълчи и благодари, че не те е видяла. Пред съдбата и мъдрецът мълчи. (61/стр. 310)

...Това е достояние само на онзи, у когото Божественото съзнание, или свръхсъзнание, е пробудено. Само той извлича живота от въздуха и светлината и се ползува от него. Той благодари и като възприема, и като предава въздуха и светлината, поради което се радва на добро здраве и добро разположение на духа. (69/стр. 408)

Съвременните хора страдат, понеже не знаят кога и как да благодарят. Ще благодариш и когато възприемаш, и когато даваш. Първо ще възприемеш — ще благодариш; после ще дадеш — пак ще благодариш, че ти е дадена възможност да се проявиш. Хората не знаят още да благодарят, а се стремят да направят нещо особено. (69/стр. 408, 409)

Някой откраднал хляба ти. Кажи в себе си: Благодаря за случилото се. Никога не ми е било така леко, както сега. — Богат си, но някой те обрал, задигнал парите ти. Кажи си: Благодаря, че осиромашах, защото е казано, че богатият не може да влезе в Царството Божие. (71/стр. 178)

Окултист човек не може да бъде, ако не разбира. Той трябва да разбира всичките противоречия, които ще дойдат. Като се поразсърди малко, да благодари, че се е разсърдил. Всяка постъпка, която стане в живота, все ще придобиеш нещо. (76/стр. 354, 355)

Всяка една мъчнотия трябва да се превърне за добро. Всяко едно страдание трябва да принесе пол за. То не е тъй да го изпъдиш. Ама много учтиви трябва да бъдете. Моят фигуративен език е: като дойде една болка, ти ще бъдеш учтив към нея, ще кажеш: „Много ми е приятно, че си ме посетила, че си благоволила да ме посетиш”. Не ти е приятно, но ще кажеш, че ти е приятно. Защото тази болка е много докачлива. И ако ти си недоволен, тя ще се усили. Пък ако кажеш, че си благодарен, болката ще си върви, ще те напусне. Защото болката, това е едно живо, разумно същество. (76/стр. 584, 585)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...